Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Nord-Trøndelag Nei til EU!

Organisasjon

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Energi og naturressurser

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

Uttalelse fra Årsmøtet i Nord-Trøndelag Nei til EU

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa legger ned veto mot energipakke 4. Det siste Norge trenger er ei stykkevis og delt innføring av ACER 4. Da forsvinner siste rest av norsk kontroll med strømeksporten.

Folkestyreutvalget og årsmøtet til Nord-Trøndelag Nei til EU

Kom på årsmøtet til Nord-Trøndelag nei til EU og bli oppdatert på konsekvensene av tretti år med EØS. Et av medlemmene i Folkestyreutvalget er Heming Olaussen. Han var leder av Nei til EU i perioden 2004 – 2014. Han er også leder av EU/EØS-utvalget i SV. I folkestyreutvalget sin utreding har han hatt hovedansvaret for skrivinga av kapitlene om: Kapittel 7. Beredskap i en urolig tid og Kapittel 8. Sikkerhetspolitikk, Norge og EU/EØS

Tretti år med EØS truer folkestyret

Folkestyreutvalget har konkludert med at EØS-avtalen uthuler det norske demokratiet. Utvalget som ble leda av Nei til EU-leder Einar Frogner, la fram sin rapport den 12. mars. «Det demokratiske underskuddet i EØS blir for oss tydeligere og tydeligere etter hvert som vi har jobba med rapporten», sa Frogner ved overlevering av rapporten til regjeringen like før lanseringa.

UTTALELSE
EØS

En rettferdig handelspolitikk

Om lag 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø, klima, solidaritet og fred skjer utenfor EU.

Organisasjon

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Vil du gjøre en innsats for Nord-Trøndelag Nei til EU?

19. mars har Nord-Trøndelag Nei til EU årsmøte, og vi forbereder aktiviteten for neste periode.

Marit Fosså valgt til ny leder i Levanger Nei til EU

På årsmøtet nylig ble Marit Fosså valgt til ny leder i Levanger Nei til EU. Hun etterfølger Sigrid Hojem som hadde frasagt seg gjenvalg.

Organisasjon

Bjørn Aaneng valgt til ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

Nord-Trøndelag Nei til EU avholdt årsmøte lørdag 17. oktober i Steinkjer. Bjørn Aaneng fra Namsos ble valgt til ny leder.

UTTALELSE

Stopp EUs fjerde jernbanepakke

Stortinget kan i høst komme til å frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må Stortinget forhindre ved å si nei til EUs fjerde jernbanepakke mener årsmøtet i Nord-Trøndelag Nei til EU.

Bjørn Aaneng innstilt som leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

Bjørn Aaneng fra Namsos er innstilt som ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU. Årsmøtet som avholdes på Steinkjer lørdag 17. oktober skal velge nytt styre.