ARRANGEMENT
Lørdag 24. februar 2024 kl. 11:15 Fagforbundets lokaler, Stortorget 5 3. etasje, 9008 Tromsø

Troms Nei til EU - Årsmøte 2024

Troms Nei til EU inviterer til årsmøte og åpent møte. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug kommer til Troms Nei til EU for å snakke om energi og strømprispolitikk fra 11.15.

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Troms Nei til EU 2024 lørdag 24. februar 2024 Kl. 11:15 – 14:30 Fagforbundet, Stortorget 5, 9008 Tromsø. Det er fult mulig å kun delta på det åpne møte. 


11:15 – 11:45 Foredrag med Sofie Marhaug om energi og strømprispolitikk
11:45 – 12-15 Diskusjon
12:15 – 12:45 Pause med beverting
12:45 – 14:30 Årsmøte

Dagsorden


Sak 01-24 Godkjenning av innkalling
Sak 02-24 Godkjenning av saksliste
Sak 03-24 Konstituering

  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to protokollunderskrivere

Sak 04-24 Årsmelding
Sak 05-24 Regnskap 2023-2024
Sak 06-24 Arbeidsplan 2024-2025
Sak 07-24 Budsjett 2024-2025
Sak 08-24 Valg av...
... Leder
... Styremedlemmer
... Varamedlemmer
... Valgkomité
... Revisor
... 2 medlemmer med vara til rådet i Nei til EU
... Kvinnekontakt

Sak 09-24 Uttalelser
Sak 10-24 Endring i fordelingen av kommuner/lag mellom Nordland og Troms Nei til EU

 

Sakspapirer for nedlastinig:

Innkalling til årsmøte i Troms Nei til EU 2024

årsmelding

regnskap 

Forslag til arbeidsplan 2024-2025

budjsett

U1: Regjeringen bør bruke vetoretten mot EUs nye avløpsdirektiv

Sak 10-24 Endring i fordelingen av kommuner/lag mellom Nordland og Troms Nei til EU

Valg

Praktisk informasjon


Sakspapirer lastes opp fortløpende.
Alle medlemmer i Nei til EU som har betalt kontingenten (enten for 2023 eller 2024) har
stemmerett på årsmøtet.Uttalelser sendes til leder, e-post: reidun.heggen@gmail.com
Dersom du ønsker å stille til valg kontakt leder av valgkomitéen Jens-Olav Løvlid, e-post:
jens-ol@online.no
Velkommen!

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 02. mars 2024 kl. 13:00 - 16:30 Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND

Vesterålen og Lødingen Nei til EU - Årsmøte 2024

Vesterålen og Lødingen Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 2. mars kl. 13.00 – 16.30 Sted: Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 18:00 - 21:00 P-hotellet i Grensen 19, Oslo

Årsmøte og åpent møte i Oslo Nei til EU

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo.
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 18:00 - 20:15 Rådhuskvartalet i Kristiansand, Rådhusgaten 18. Møterom Anna Jensen

Vest-Agder Nei til EU - Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte tirsdag 5. mars 2024 kl. 18.00 Møtested Anna Jensen i Rådhuskvartalet i Kristiansand.
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19:00 Landbrukets hus, Hollendergata 5 i Oslo.

Akershus Nei til EU - Årsmøte 2024

Akershus Nei til EU innkaller til årsmøte tirsdag 5 mars kl. 19.00 i Landbrukets hus, Hollendergata 5 i Oslo.