1 treff på Holship-dommen

20. jan. 2017

En flau og farlig dom for Norge og norsk arbeidsliv

Med sin domsavsigelse i Holship-saken før jul, har Høyesterett slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser.