76 treff på Organisasjon

14. sep. 2018

– Vi må respektere kvarandre og ulike meiningar

Tre nye Nei til EU-tilsette: Ny generalsekretær Thomas Haug er oppteken av god organisasjonskultur. Nye på laget er også Mathilde Decaen og Lisa Wensberg.

19. sep. 2018

Nytt medlems­register gjev nye mogleg­heiter

Gjer endringar i medlemsregisteret sjølv: Nei til EU har i sumar fått nytt medlems­register. Det gjev deg som medlem nye moglegheiter.

20. sep. 2018

Organisasjonsbygging

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.

07. sep. 2018

I maurtua er alle viktige

Hva slags brexitavtale får vi? Var det virkelig EØS-avtalen som hindret straffetoll på stål? Blir det veto mot jernbanepakke IV og hva skjer med søksmålet om ACER? Dette er noen av de politiske spørsmålene som er aktuelle denne høsten, og som blir tatt opp i dette nummeret av medlemsbladet Standpunkt.

05. sep. 2018

AvtaleGiro forenkler kontingentbetalingen

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at kontingenten betales direkte fra din konto på forfallsdato.

01. nov. 2018

Program

Rammeprogram for Nei til EUs landsmøte, oppdatert 1. november 2018

11. nov. 2018

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

30. nov. 2018

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

08. aug. 2018

Landsmøte 2018

Nei til EUs landsmøte finner sted i Sarpsborg 9.–11. november.

20. okt. 2018

Årsmøte i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.