30 treff

13. nov. 2016

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder av Nei til EU

Nei til EUs landsmøte 2016 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nye nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Tove Berit Berg er også valgt inn i Nei til EUs arbeidsutvalg.

15. feb. 2018

– Positivt at Ap stiller spørsmål om tilslutning til Acer

– Nei til EU ser det som positivt at Aps stortingsgruppe stiller spørsmål ved forslaget fra regjeringen om tilslutning til Acer og EUs energiunion, sier Idar Helle, nestleder i Nei til EU.

28. feb. 2018

Regjeringen svarer ikke på grunnlovsbekymringene

Mange har stilt spørsmål ved suverenitetsavståelsen som skjer hvis Norge godtar EUs tredje energipakke. Nei til EU mener Lovavdelingens nye uttalelse ikke gir betryggende svar.

14. mars 2018

Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for at Norge underlegger seg EUs energibyrå ACER. Dessverre bygger Aps landsstyrevedtak på falske forutsetninger i dobbelt forstand. Derfor lot et stort mindretall i landsstyret seg ikke berolige.

21. mars 2018

Regjeringa bryt Grunnlova – det må prøvast for Høgsterett

Regjeringa og olje- og energiminister Terje Søviknes nektar framleis å bruke Grunnlovsparagraf 115 som krev tre firedels fleirtal i Stortinget for å vedta Acer og den tredje energimarknadspakka til EU.

22. mars 2018

– Stortinget har satt til side folket og Grunnloven

– Striden rundt energimarkedspakken og ACER vekker enormt engasjement og sterke følelser i det norske folk som vi må tilbake til forrige EU-kamp i 1994 for å finne maken til, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

15. jan. 2018

Regjeringen vil avstå suverenitet til EU

Nei til EU mener regjeringserklæringen setter EU foran norske interesser.

13. april 2018

Stopp suverenitetsavståelse til EU. Innsamling til ACER-søksmål

Nei til EU starter i dag innsamling til ACER-søksmål: Stopp suverenitetsavståelse til EU.

20. mars 2018

ACER-avtalen oppfyller ikke Aps forutsetninger og begrenser ikke EU-makt i Norge

Arbeiderpartiet ved Espen Barth Eide har i dag inngått avtale med Høyre, Frp, Venstre og MDG om innlemmelse i EØS av EUs tredje energimarkedspakke.

09. nov. 2018

Kathrine Kleveland: – Nå har KrF muligheten til å sikre norsk suverenitet

Nei til EUs landsmøte 2018 er nå i gang og leder Kathrine Kleveland stiller krav til KrF i regjeringsforhandlingene.