Maia Gartland Hoff er mottager av Dag Seierstad-stipendet for 2020. (Foto: privat.)

Seierstad-stipendet til oppgave om EUs utenriksrolle

Masterstudent Maia Gartland Hoff ved Universitetet i Bergen tildeles Dag Seierstad-stipendet for oppgaven hun skriver om EUs rolle i Nord-Afrika.

Dag Seierstad-stipendet til særlig interessante og kritiske masteroppgaver om EU og Norges forhold til EU er tildelt Maia Gartland Hoff (f. 1995) for en masteroppgave hun skriver i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Stipendet utdeles årlig av Nei til EU, og tildelingen er på 40 000 kr.

Gartland Hoffs oppgave har tittelen «Assessing the role of the EU in North Africa – A crystallization of the European Dilemma». Masteroppgaven undersøker EUs rolle som utenrikspolitisk aktør, og hvorvidt EUs selvforståelse som demokrati-promotør kan sies å stemme overens med empiriske data fra Nord-Afrika.

Stipendjuryen framhever at prosjektet tar opp problemstillinger som det er liten oppmerksomhet omkring i den norske debatten.

Hvordan fungerer egentlig EU som global aktør?

Oppgaven undersøker hvorvidt EU fremmer nedfelte kjernenormer om fred, frihet, rettstaten, menneskerettigheter og demokratisk styring. EUs rolle som demokratipromotør i Nord-Afrika har blitt kritisert for å være motstridende. EU har støttet autoritære regimer for å sikre stabilitet ved egne grenser.

Noen av problemstillingene Gartland Hoff vil besvare er: Fremmer EU bare demokrati og menneskerettigheter når det ikke går på bekostning av sikkerhet og stabilitet? Hvordan fungerer egentlig EU som global aktør? EU selv, definerer seg tydelig som «demokratipromotør», men hva betyr egentlig dette hvis tredjeparten som EU kommuniserer med ikke ser på EU på samme måte? Holder EU kun fast ved egne prinsipper når det gagner EU best?

Hvilken rolle har Norge i maktspillet?

– Jeg anser det som utrolig viktig å forske mer på EU fra et ikke-europeisk perspektiv, forteller Gartland Hoff, og legger til: – Det vil gi et større innblikk i hvordan utenforstående stater og regioner oppfatter EU som demokratiaktør. Det er behov for å få bedre forståelse for disse prosessene, da dette ikke er forsket mye på tidligere.

Hun viser til utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget i november og Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021, som uttrykker sterk støtte til EUs «nye globale rolle».

– Men hvilken rolle får Norge i dette maktspillet, spør Gartland Hoff. – Og vil Norge ønske å være delaktig i denne politikken hvis den viser seg å være basert på imperialistiske prinsipper fra 1700-tallets Europa, eller hvis den simpelthen er basert egne realpolitiske hensyn?

Neste søknadsmulighet i november

Stipendet er oppkalt etter Nei til EUs utreder gjennom mange år og nei-sidens fremste kunnskapsleverandør Dag Seierstad. Jury for stipendet er Dag Seierstad, Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU), Heidi Larsen (nestleder i Nei til EU), Helle Hagenau (styremedlem i Nei til EU) og Frankie Rød (leder av Ungdom mot EU).

Neste søknadsfrist er 28. november 2021. Alle studenter som arbeider med eller planlegger en relevant mastergradsoppgave kan søke. Mer informasjon om stipendet: www.neitileu.no/stipend.

Stort bilde i toppen: Maia Gartland Hoff er mottager av Dag Seierstad-stipendet for 2020. (Foto: privat.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Julehilsen fra Nei til EU 

21. des. 2020

Året er på hell og sjeldent har vel et nytt år, med blanke ark og nye muligheter, vært mer ønsket enn denne gang. Til tross for at 2020 ble et annerledes år har Nei til EU mye å se tilbake på. 

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

13. nov. 2020

Nei til EU avholdt sitt landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Et annet sted enn planlagt - det var først tenkt i Drammen. En dag mindre enn tenkt - 2 i stedet for 3. Og: Elektronisk. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av Landsmøtedeltagerne. Som også var samla på ulike steder.

Digitalt landsmøte i Nei til EU

10. nov. 2020

6. - 7. november 2020 arrangerte Nei til EU sitt første digitale landsmøte. De fylkesvise delegasjonene satt samlet på hvert sitt sted, mens ledelsen satt på Gardermoen. Troms-delegasjonen holdt til på Ishavshotellet i Tromsø.

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.

Nei til EUs landsmøte 6.–7. november: Delt innstilling på ny leder 

02. nov. 2020

Media inviteres til Nei til EUs landsmøte, som starter fredag 6. november 2020 kl. 14.30 og varer til lørdag 7. november kl. 16.00. 

Bjørn Aaneng valgt til ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. okt. 2020

Nord-Trøndelag Nei til EU avholdt årsmøte lørdag 17. oktober i Steinkjer. Bjørn Aaneng fra Namsos ble valgt til ny leder.

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

– Det er lett å verve nye medlemmer til Nei til EU

11. sep. 2020

– Høstens vervekampanjen er godt i gang, og når jeg som leder forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg også verve aktivt, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Framdriftsplan

27. aug. 2020

Frister og datoer fram til Nei til EUs landsmøte 2020.

Nei til EUs landsmøte i november gjennomføres digitalt

25. aug. 2020

Styret i Nei til EU vedtok mandag kveld at det planlagte landsmøte 6. til 8. november gjennomføres digitalt.

Verving av medlemmer

10. aug. 2020

Medlemsverving er det viktigste vi gjør for å holde grasrotorganisasjonen vår ved like, og under finner du tips til hvordan dette kan løses. 

Informasjon om landsmøte 2020 

03. juli 2020

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.