Maia Gartland Hoff er mottager av Dag Seierstad-stipendet for 2020. (Foto: privat.)

Seierstad-stipendet til oppgave om EUs utenriksrolle

Masterstudent Maia Gartland Hoff ved Universitetet i Bergen tildeles Dag Seierstad-stipendet for oppgaven hun skriver om EUs rolle i Nord-Afrika.

Dag Seierstad-stipendet til særlig interessante og kritiske masteroppgaver om EU og Norges forhold til EU er tildelt Maia Gartland Hoff (f. 1995) for en masteroppgave hun skriver i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Stipendet utdeles årlig av Nei til EU, og tildelingen er på 40 000 kr.

Gartland Hoffs oppgave har tittelen «Assessing the role of the EU in North Africa – A crystallization of the European Dilemma». Masteroppgaven undersøker EUs rolle som utenrikspolitisk aktør, og hvorvidt EUs selvforståelse som demokrati-promotør kan sies å stemme overens med empiriske data fra Nord-Afrika.

Stipendjuryen framhever at prosjektet tar opp problemstillinger som det er liten oppmerksomhet omkring i den norske debatten.

Hvordan fungerer egentlig EU som global aktør?

Oppgaven undersøker hvorvidt EU fremmer nedfelte kjernenormer om fred, frihet, rettstaten, menneskerettigheter og demokratisk styring. EUs rolle som demokratipromotør i Nord-Afrika har blitt kritisert for å være motstridende. EU har støttet autoritære regimer for å sikre stabilitet ved egne grenser.

Noen av problemstillingene Gartland Hoff vil besvare er: Fremmer EU bare demokrati og menneskerettigheter når det ikke går på bekostning av sikkerhet og stabilitet? Hvordan fungerer egentlig EU som global aktør? EU selv, definerer seg tydelig som «demokratipromotør», men hva betyr egentlig dette hvis tredjeparten som EU kommuniserer med ikke ser på EU på samme måte? Holder EU kun fast ved egne prinsipper når det gagner EU best?

Hvilken rolle har Norge i maktspillet?

– Jeg anser det som utrolig viktig å forske mer på EU fra et ikke-europeisk perspektiv, forteller Gartland Hoff, og legger til: – Det vil gi et større innblikk i hvordan utenforstående stater og regioner oppfatter EU som demokratiaktør. Det er behov for å få bedre forståelse for disse prosessene, da dette ikke er forsket mye på tidligere.

Hun viser til utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget i november og Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021, som uttrykker sterk støtte til EUs «nye globale rolle».

– Men hvilken rolle får Norge i dette maktspillet, spør Gartland Hoff. – Og vil Norge ønske å være delaktig i denne politikken hvis den viser seg å være basert på imperialistiske prinsipper fra 1700-tallets Europa, eller hvis den simpelthen er basert egne realpolitiske hensyn?

Neste søknadsmulighet i november

Stipendet er oppkalt etter Nei til EUs utreder gjennom mange år og nei-sidens fremste kunnskapsleverandør Dag Seierstad. Jury for stipendet er Dag Seierstad, Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU), Heidi Larsen (nestleder i Nei til EU), Helle Hagenau (styremedlem i Nei til EU) og Frankie Rød (leder av Ungdom mot EU).

Neste søknadsfrist er 28. november 2021. Alle studenter som arbeider med eller planlegger en relevant mastergradsoppgave kan søke. Mer informasjon om stipendet: www.neitileu.no/stipend.

Stort bilde i toppen: Maia Gartland Hoff er mottager av Dag Seierstad-stipendet for 2020. (Foto: privat.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Nett-møte i fylkeslaga 

24. mars 2021

Webinar og nett-møte er ein praktisk og rimeleg måte å ha aktivitet når det er vanskeleg å møtes fysisk. Nei til EU sentralt kan hjelpe fylka med å få arrangert webinar.  

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.

Informasjon til medlemmer i Vest-Agder Nei til EU

02. mars 2021

Kjære medlemmer i Vest-Agder Nei til EU! 

Standpunkt 1-2021

24. feb. 2021

I dette nummeret kan du lese om vårens vervekampanje, der du kan vinne fine premier, om ACER-saken, brexit, landbruk og fiskeri.

Nei til EUs Arbeidsplan 2020–2022

22. feb. 2021

Vedtatt av Nei til EUs landsmøte 7. november 2020

Buskerud NtEU med Facebookside

21. jan. 2021

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Buskerud Nei til EU med "Medlemsbrev" og "Medlemsnytt"

01. jan. 2021

Buskerud Nei til EU utgir eget medlemsbrev på papir. Det er i første rekke beregnet på de av våre medlemmer som ikke bruker e-post/internett. I tillegg til papir-medlemsbrevet sender vi ut, ved behov, eget "Medlemsnytt". Det sendes ut som e-post, og går kun til de medlemmer som vi kjenner e-postadressen til. Gjennom denne medlems-informasjonen ønsker vi både å bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene, og å oppdatere medlemmene på EU/EØS og beslektede emner. Du kan lese "Medlemsbrevet" elektronisk på disse hjemmesider. Viktig info fra "Medlemsnytt" trykkes i "Medlemsbrevet" og/eller legges ut på hjemmesidene.

Julehilsen fra Nei til EU 

21. des. 2020

Året er på hell og sjeldent har vel et nytt år, med blanke ark og nye muligheter, vært mer ønsket enn denne gang. Til tross for at 2020 ble et annerledes år har Nei til EU mye å se tilbake på.