Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oppland Nei til EU!

Årsmøtedokumenter 2024

Oppland Nei til EU avholder årsmøte laurdag 17. februar kl. 11.00 på Honne kurs og konferansesenter. Her finner du årsmøtedokumenter:

Årsmøtedokumenter 2023

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 11. februar kl. 11.00 på Honne Hotell og Konferansesenter, Biri.

Organisasjon

Oppland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2022

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00 Møtet avholdes digitalt på Teams

Oppland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2021

Oppland Nei til EU avholder digitalt årsmøte lørdag 13. februar kl. 11.00 på Teams (internett)

Lillehammer Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Lillehammer Nei til EU avholder årsmøte mandag 2. mars kl. 18.00 på Tyrilisenteret, Løkkegata 11 på Lillehammer. Her finner du årsmøtedokumenter.

Oppland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 15. februar kl. 10.30 på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

Oppland Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2019

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 9. mars kl. 11.00 på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

Lillehammer Nei til EU - Årsmøtedokumenter

Lillehammer Nei til EU avholder årsmøte 20. februar kl. 18.00 i Oppland Bondelags kontorer, Kirkegata 70 A, Lillehammer (Skogbrukets hus)

Årsmøtet 2018 - Dokumenter

Årsmøtet avholdes 24. feb kl. 1100 på Honne Hotell og Konferansesenter. Kaffe og rundstykker fra kl 10.30. Her finner du årsmøtedukumentene.