Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oppland Nei til EU!

Siste saker fra Oppland

INNLEGG

NSB skal være på norske hender

EUs jernbanepakke IV pålegger Norge full oppsplitting og anbudskonkurranse.

Gjøvik og Toten Nei til EU med stand på Lena

Lørdag 16. juni arrangerte Handelsstanden en spesiell dag på Lena, Østre Toten

Nei til EU med stand på årsmøtet i Norges Bondelag.

Nei til EU i samarbeid med Oppland Nei til EU var på plass med stand på årsmøtet i Norges Bondelag som ble avholdt på Lillehammer 6. og 7. juni.

Gjøvik og Toten Nei til EU med stand i Gjøvik

Gjøvik-Toten Nei til EU hadde stand i Storgata på Gjøvik lørdag 2. juni, kl. 11:00-14:00. De som betjente stand’n var Arne Strandlie, Asgeir Standlie og Jørn Grøtberg.

INNLEGG

ACER, Grunnloven og vår suverenitet.

Har vi en Regjering som ikke følger loven? Det kan se slik ut. Ved innføring av ACER og RME vil det bli innført en overnasjonal ordning som ikke kan kalles og kvalifiseres som mellomfolkelig, slik det blir hevdet fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

INNLEGG

En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger

En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger uttalte adm. direktør Roger Kyseth ved Benteler A/S på Raufoss på et åpent møte forleden.

INNLEGG

AP, ACER OG EU.

Regjeringen er i ferd med å gi fra seg suvereniteten over energien vår, også AP kan være villig til det. Dette er meget EU-vennlig og kan gjøre Norge til et «lydrike» under EU hvis de går inn for å innlemme oss til EUs energiunion, ACER. Det er ACER som kan komme til å bestemme infrastrukturen til gass og el-kraft hvis ikke deltakere i evt prosjekt som er felles kommer til enighet.

Jørn Grøtberg gjenvalgt som leder i Oppland Nei til EU

På årsmøtet lørdag 24. februar 2018 ble Jørn Grøtberg fra Østre Toten gjenvalgt som leder av fylkeslaget.

INNLEGG

Skal EU ta styringa over nedbør som gir energi i Norge?

Høres det usannsynlig ut? Ja, det gjør det, men det kan bli en fatal sannhet. Regjeringa holder på med å gi fra seg styringen over energien i landet vårt. De forbereder nå grunnen til at de skal overføre suvereniteten av energien over til energiunionen i EU.

INNLEGG

Politisk kortslutning om energi.

Olje og energiminister Terje Søviknes prøver så godt han kan å kamuflere hvordan ACER skal te seg hvis Norge skal slutte seg til EU sin energiunion. Han bortforklarer fakta, det er å ikke si hele sannheten det. «ACER har ikke lovgivende myndighet i EU, men er en premissleverandør i EUs energipolitikk og utvikling av lovverk», skriver Søviknes.

INNLEGG

Si nei til Acer

Engasjementet rundt regjeringens forslag om å gi fra seg styringsretten over Norsk vannkraft øker. Forslaget skal til behandling i Stortinget 16. mars i år. Kari Jægersletten er en av de som engasjerer seg og har hatt dette leserinnlegget på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen. Les mer her.....

INNLEGG

Ta vare på arven vår, ikke gi den bort!

Skal EU ta styringa over nedbør som gir energi i Norge? Høres det usannsynlig ut? Ja, det gjør det, men det kan bli en fatal sannhet. Regjeringa holder på med å gi fra seg styringen over energien i landet vårt. De forbereder nå grunnen til at de skal overføre suvereniteten av energien over til energiunionen i EU.