Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oppland Nei til EU!

Siste saker fra Oppland

INNLEGG

Strømmen styres av EU

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Hvor mye skal EU bestemme i Lillehammer Kommune (din kommune)?

Hjelmeng-utvalget; ESA, EU/ EFTA’s overvåkingsorgan har reist krav om at Norge må endre sitt lovverk på områder det det offentlige og private er i konkurranse med hverandre.

INNLEGG

Er dette slutten på selvråderetten vår?

Vi har blitt kjent med at regjeringen har sendt et notat til EU, der tar de til orde for at Europakommisjonen sitt forslag om direktivet til meldeplikt for krav i tjenestevirksomhet skal innføres.

INNLEGG

NSB skal være på norske hender

EUs jernbanepakke IV pålegger Norge full oppsplitting og anbudskonkurranse.

Gjøvik og Toten Nei til EU med stand på Lena

Lørdag 16. juni arrangerte Handelsstanden en spesiell dag på Lena, Østre Toten

Nei til EU med stand på årsmøtet i Norges Bondelag.

Nei til EU i samarbeid med Oppland Nei til EU var på plass med stand på årsmøtet i Norges Bondelag som ble avholdt på Lillehammer 6. og 7. juni.

Gjøvik og Toten Nei til EU med stand i Gjøvik

Gjøvik-Toten Nei til EU hadde stand i Storgata på Gjøvik lørdag 2. juni, kl. 11:00-14:00. De som betjente stand’n var Arne Strandlie, Asgeir Standlie og Jørn Grøtberg.

INNLEGG

ACER, Grunnloven og vår suverenitet.

Har vi en Regjering som ikke følger loven? Det kan se slik ut. Ved innføring av ACER og RME vil det bli innført en overnasjonal ordning som ikke kan kalles og kvalifiseres som mellomfolkelig, slik det blir hevdet fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

INNLEGG

En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger

En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger uttalte adm. direktør Roger Kyseth ved Benteler A/S på Raufoss på et åpent møte forleden.

INNLEGG

AP, ACER OG EU.

Regjeringen er i ferd med å gi fra seg suvereniteten over energien vår, også AP kan være villig til det. Dette er meget EU-vennlig og kan gjøre Norge til et «lydrike» under EU hvis de går inn for å innlemme oss til EUs energiunion, ACER. Det er ACER som kan komme til å bestemme infrastrukturen til gass og el-kraft hvis ikke deltakere i evt prosjekt som er felles kommer til enighet.

Jørn Grøtberg gjenvalgt som leder i Oppland Nei til EU

På årsmøtet lørdag 24. februar 2018 ble Jørn Grøtberg fra Østre Toten gjenvalgt som leder av fylkeslaget.

INNLEGG

Skal EU ta styringa over nedbør som gir energi i Norge?

Høres det usannsynlig ut? Ja, det gjør det, men det kan bli en fatal sannhet. Regjeringa holder på med å gi fra seg styringen over energien i landet vårt. De forbereder nå grunnen til at de skal overføre suvereniteten av energien over til energiunionen i EU.