Norge trenger ikke EØS

Brexit-avtalen har – ikke overraskende - skapt stor uro blant markedsliberalistene i Høyre.

Britene har fått på plass en god avtale for sitt land, hvor de har gjenerobret sjølråderetten. Ved framtidige forhandlinger med EU, vil England møte EU, som likeverdige parter, og vil stå utenfor EU-domstolen. Brexit har vist oss at det finnes et klart bedre alternativ til EØS-avtalen, et spor som Norge oppfordres til å følge.

Det som ikke er så lett å forstå, er at ja-siden i Arbeiderpartiet i Innlandet, representert ved Fylkestingstingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen, den 15 januar serverer et kraftig forsvar for EU og EØS.

Gammel retorikk gjentas med påstander om at det vil bli en undergang for velferdsstaten, det norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, om vi ikke sluttet oss til EU.

Gjennom to folkeavstemninger har det norske folket sagt fra at vi ønsker ikke å bli et EU-likt samfunn. Vi ønsker å være herrer i eget hus. Det budskapet ser ikke ut til å nå inn til Rødberg Larsen?

Det har vært liten respekt på ja-siden for resultatene av disse folkeavstemningene. Det er særlig EØS – avtalen som har gjort at vårt «hjemlige problem lever videre», som Røberg Larsen skriver.

Rødberg Larsen erkjenner at etter 27 år med EØS-avtale, lever den sosiale dumpingen og løsarbeidersamfunnet videre, transportbransjen blir utkonkurrert på lønninger som ofte er lavere enn minstelønningen i EU på tredjelandsprinsippet, lave stillingsbrøker, tilkallingsvikarer, bruk av bemanningsbyråer og midlertidige ansettelser presser norske lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsordninger ned.

Røberg – Larsen peker her - på en utmerket måte, på ett av de helt sentrale områdene hvor EØS – avtalen har påført arbeidstakerne her i landet, helt uholdbare arbeidsforhold og framtidsutsikter.

Listen kan forlenges med at EØS–avtalen på en negativ måte har påført folk og land tunge saker innenfor jernbanedrift, finanstilsyn, og styringen over det norske kraftmarkedet for å nevne noen viktige saker.

Røberg – Larsen hevder at dette kan vi gjøre noe med. Men han unnlater å nevne hvordan, og/ eller hvilke lovhjemler man har i EØS-lovverket som muliggjør det. Det gjør han selvsagt ikke - fordi slike virkemidler ikke finnes.

Overrasket blir man ikke, for Stortinget er omtrent eneste plassen i landet med overvekt av EU tilhengere. Det kan vi gjøre noe med gjennom at flertallet av velgerne får inn Nei til EU-kandidater på Stortinget ved høstens Stortingsvalg!

At høgresiden i Arbeiderpartiet så til de grader vil knytte sin sjel og politikk til det markedsliberalistiske EU, fører helt galt av sted for vanlige arbeidsfolk, noe som er svært tragisk. I Norge, på samme måten som i de fleste andre EU-landene, registrer vi at de sosialdemokratiske partiene er i ferd med å utslette seg selv. Store deler av arbeiderklassen er i ferd med å kanalisere sin frustrasjon, og sitt opprør, over på høyrepartier og høyrestyrt bevegelser. Det kan føre landet ut i svært uheldig uføre, og en farlig utvikling det er vanskelig å holde styring på.

Oppland Nei til EU mener vi må arbeide for å bli kvitt EØS-avtalen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kampen om ACER

01. des. 2021

De ekstreme strømprisene er en følge at en politikk hvor markedet bestemmer og hvor utenlandskabler bidrar til å nivellere prisdannelsen og frata norske forbrukere og norsk industri den fordelen det har vært med billig strøm i Norge.

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

EØS-mesterskap i inkonsekvens

08. nov. 2021

Hvorfor håner og nedsnakker EØS-tilhengere en avtale som de mener Norge ikke kan klare seg foruten?

Kortslutter kraftkontrollen

08. nov. 2021

Når uavhengighet er definert som fraværet av politiske styringsmuligheter.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

04. nov. 2021

En rekke vitner har belyst ACER-saken. - I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for retten.

- Konsekvensene av ACER har blitt undervurdert

01. nov. 2021

- ACER-saken berører helt grunnleggende samfunnsmessige interesser - vår energiforsyning - og kan være av svært stor betydning for både befolkning og næringsliv, anførte Nei til EUs advokater når rettssaken startet i Oslo tingrett.

EØS-avtalen tjener EU

28. okt. 2021

Handelen av fastlandsvarer med EU viser et årlig underskudd for Norge mellom 100 og 160 milliarder kroner de siste ti årene.

DeFacto-rapport 4-2021: Eksport og eksportmuligheter utenfor EU

26. okt. 2021

DeFacto-rapport 4-2021: Eksport og eksportmuligheter utenfor EU

Skreddersøm uten direktiv

25. okt. 2021

Det er mye å vinne på å sy et selvstendig alternativ til dagens EØS-avtale.