Et vellykket møte med tema: EØS-avtalen og kommunene

Det ble et vellykket møte på Gjøvik -med 34 tilstedeværende. Sted: Samfundet. Tema: EØS-avtalen og kommunene. Innleder: spesialrådgiver fra Fagforbundet og Kommunekonsult Fanny Voldnes.

Voldnes, åpent møte Gjøvik. Foto Einar Wiklund .jpg
Fanny Voldnes, Faforbundet og Kommunekonsult. Foto: Einar Wiklund

Møtet var et møte i regi av Oppland Nei til EU og Gjøvik-Toten Nei til EU. Størk Hansen fra lokallaget var møteleder og Magnhild Strand fra fylkeslaget hadde noen avsluttende ord.

Fanny Voldnes berørte en hel rekke områder, herunder sykehusene, jernbanen, universitetene, endring i skatteinnkrevingen, privat overtakelse av offentlige tjenester, avkastningen til eierne har økt, strømproblematikken, grunnrenteskatten, helseforetakene. Kjennetegn er sentralisering, kontrollregime, mindre politisk styring, større makt til byråkratiet, konkurranse mellom kommuner, antall folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er gått ned, marked og konkurranse i stedet for samarbeid (i tråd med de 4 friheter og nyliberalismen). Resultat: Vi må stole mer på oss selv og betale mer av egen lomme for ulike tidligere offentlige tjenester.

Kommunepolitikerne må sette seg mer inn i det handlingsrommet EØS-avtalen tross alt gir, ref. Vett-hefte nr. 1-2023. En annen sak er at politikerne må be om alternative utredninger og løsninger fra byråkratene.

Kommunene er selvstendige og folkevalgtstyrte, og de kan organisere sin virksomhet slik de ønsker. Det må avklares et tydelig skille mellom kommunal virksomhet og næringsvirksomhet.

Dette bare for å nevne en del av de sakene hun tok opp.

Einar Wiklund

-lokallagsleder-

Stort bilde i toppen, fra møtet: Foto Einar Wiklund

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.