Et vellykket møte med tema: EØS-avtalen og kommunene

Det ble et vellykket møte på Gjøvik -med 34 tilstedeværende. Sted: Samfundet. Tema: EØS-avtalen og kommunene. Innleder: spesialrådgiver fra Fagforbundet og Kommunekonsult Fanny Voldnes.

Voldnes, åpent møte Gjøvik. Foto Einar Wiklund .jpg
Fanny Voldnes, Faforbundet og Kommunekonsult. Foto: Einar Wiklund

Møtet var et møte i regi av Oppland Nei til EU og Gjøvik-Toten Nei til EU. Størk Hansen fra lokallaget var møteleder og Magnhild Strand fra fylkeslaget hadde noen avsluttende ord.

Fanny Voldnes berørte en hel rekke områder, herunder sykehusene, jernbanen, universitetene, endring i skatteinnkrevingen, privat overtakelse av offentlige tjenester, avkastningen til eierne har økt, strømproblematikken, grunnrenteskatten, helseforetakene. Kjennetegn er sentralisering, kontrollregime, mindre politisk styring, større makt til byråkratiet, konkurranse mellom kommuner, antall folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er gått ned, marked og konkurranse i stedet for samarbeid (i tråd med de 4 friheter og nyliberalismen). Resultat: Vi må stole mer på oss selv og betale mer av egen lomme for ulike tidligere offentlige tjenester.

Kommunepolitikerne må sette seg mer inn i det handlingsrommet EØS-avtalen tross alt gir, ref. Vett-hefte nr. 1-2023. En annen sak er at politikerne må be om alternative utredninger og løsninger fra byråkratene.

Kommunene er selvstendige og folkevalgtstyrte, og de kan organisere sin virksomhet slik de ønsker. Det må avklares et tydelig skille mellom kommunal virksomhet og næringsvirksomhet.

Dette bare for å nevne en del av de sakene hun tok opp.

Einar Wiklund

-lokallagsleder-

Stort bilde i toppen, fra møtet: Foto Einar Wiklund

reLATERT

Se alle arrangementer

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?