33 treff på Verving

22. mai 2024

Vervekampanjen er i gang!

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Tid: Mandag 29. april 2024 - Søndag 16. juni 2024
Sted: Hele landet

Nasjonale verveuker

Nei til EUs årlige vervekampanje på våren.

27. april 2023

310 nye medlemmer på en uke

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Tid: Mandag 17. april 2023 - Mandag 01. mai 2023
Sted: Hele landet

Nasjonale verveuker

Nei til EUs årlige vervekampanje på våren.

19. mars 2021

Medlemmene strømmer til Nei til EU

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

11. mars 2021

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

09. mars 2021

Brett opp ermene! 

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.

24. feb. 2021

Standpunkt 1-2021

I dette nummeret kan du lese om vårens vervekampanje, der du kan vinne fine premier, om ACER-saken, brexit, landbruk og fiskeri.

Tid: Mandag 15. mars 2021 - Mandag 29. mars 2021
Sted: Over hele landet

Vervekampanjeuker

Nei til EUs vervekampanjeuker.

11. sep. 2020

– Det er lett å verve nye medlemmer til Nei til EU

– Høstens vervekampanjen er godt i gang, og når jeg som leder forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg også verve aktivt, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.