34 treff

04. mai 2018

Vett 1 2018: EØS setter suvereniteten i spill

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.

02. nov. 2012

4-2012: Hvordan rammer eurokrisen?

03. juni 2012

2-2012 - Landbruk

Hva gjør EØS med landbruket?

26. mars 2014

Vett 2 2014: Knaker det i konstitusjonen?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

14. jan. 2014

Vett 1 2014: Rettferdig handel?

EUs handelspolitikk og norsk handlefrihet utenfor unionen.

12. mars 2013

Vett 1-2013 -Tull om toll

Trenger vi egentlig EØS-avtalen for å selge varer og tjenester til EU?

25. mars 2014

Vett 5-2012 - Fremmer EU freden?

Spesialutgave av Nei til EUs skriftserie VETT, med aktuelle artikler om hvorfor EU ikke er noen verdig vinner av Nobels fredspris.

23. sep. 2012

3-2012: Hva betyr EØS for kommunene?

09. feb. 2015

Vett 1 2015: Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato – og hva en handelsavtale skal inneholde

21. juni 2014

Vett 3 2014: Truer EU velferdsstaten?

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.