34 treff

04. mai 2018

Vett 1 2018: EØS setter suvereniteten i spill

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.

11. juni 2013

Vett 2-2013: EU-kontroll

Skal Brussel styre norsk veitransport, luftfart og jernbane?

29. feb. 2008

Vett 1-2008 - Myntunionen

Nytt nummer av Nei til EUs skrifteserie Vett: "Myntunionen – hva betyr euroen for økonomi, demokrati og sysselsetting?" Heftet er på 32 sider og kan bestilles for kun kr 20/stk (15/stk ved kjøp av ti eller flere). Bestilling: bestilling@neitileu.no.

03. nov. 2009

2-2009: EUs politi- og justissamarbeid – i dag og i morgon

Med sine tusenvis av sider med avtaletekstar, forordningar og handbøker, kan vi ikkje gå inn på alle sider ved Schengen her og heller ikkje alle detaljane.

19. sep. 2018

Ytre høyre truer likestillingskampen

Ideologien og tankegangen til ytre høyre er farlig. Ikke bare for kvinners kamp for likestilling, men også for den solidariske nei-siden.

10. sep. 2018

Sosial dumping i kvinneyrker

Kvinners arbeidstid er systematisk nedvurdert. Vi må kreve at sosial dumping i kvinneyrkene opphører.

10. sep. 2018

Vett-hefte om arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

06. okt. 2008

5-2008 - Hånda i været, EU og utdanningspolitikk

Det har blitt hevdet at utdanningspolitikk er en sak for de enkelte medlemslandene i EU, og at unionen ikke går aktivt inn på dette området.

21. aug. 2011

3-2011: På kollisjonskurs

Grundig innføring i hvordan EU og EØS-avtalen påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten.

03. okt. 2011

4-2011: Kvinner i krise

EU og likestillingspolitikk