30 treff

11. juni 2013

Vett 2-2013: EU-kontroll

Skal Brussel styre norsk veitransport, luftfart og jernbane?

29. feb. 2008

Vett 1-2008 - Myntunionen

Nytt nummer av Nei til EUs skrifteserie Vett: "Myntunionen – hva betyr euroen for økonomi, demokrati og sysselsetting?" Heftet er på 32 sider og kan bestilles for kun kr 20/stk (15/stk ved kjøp av ti eller flere). Bestilling: bestilling@neitileu.no.

03. nov. 2009

2-2009: EUs politi- og justissamarbeid – i dag og i morgon

Med sine tusenvis av sider med avtaletekstar, forordningar og handbøker, kan vi ikkje gå inn på alle sider ved Schengen her og heller ikkje alle detaljane.

06. okt. 2008

5-2008 - Hånda i været, EU og utdanningspolitikk

Det har blitt hevdet at utdanningspolitikk er en sak for de enkelte medlemslandene i EU, og at unionen ikke går aktivt inn på dette området.

21. aug. 2011

3-2011: På kollisjonskurs

Grundig innføring i hvordan EU og EØS-avtalen påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten.

03. okt. 2011

4-2011: Kvinner i krise

EU og likestillingspolitikk

22. juni 2011

2-2011: Eurokrisen - hva gjør EU?

12. mars 2011

1-2011: Nordområdenes geopolitikk

Norge, EU og Arktis

11. mars 2010

1-2010: Stadig mer union

Lisboatraktaten og EUs utvikling

02. nov. 2012

4-2012: Hvordan rammer eurokrisen?