Vett 2-2018: Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

Heftet «Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU» tar opp en rekke sider ved kvinners situasjon. Det viser hvordan sosial dumping slett ikke er noe som er forbeholdt mannsyrker. 

Barnehageplasser og pappaperm er områder der Norge skiller seg fra de fleste EU-land. Men det er heller ikke grunn til for mye norsk selvskryt. Gjennom EØS får EU får større og større innflytelse på norsk sosialpolitikk, lovgivning, arbeidsliv og velferd.

EU taler med to tunger

Alt som kommer fra EU er ikke nødvendigvis dårlig, men EU snakker alltid med to tunger. Direktiver og forordninger skal bidra til å sikre kvinnenes rettigheter på arbeidsmarkedet. Men gode arbeidsbetingelser, lønnsvilkår, velferdsordninger og likestilling får aldri komme i veien for målet om et mest mulig «mobilt» og «fleksibelt» arbeidsmarked. Heller ikke for kvinner.

Virkningene av den ti år lange krisa i EU har gått særlig hardt ut over kvinnene. I en lengre artikkel forklarer Pyper Ludlow hvordan denne sosiale krisa konkret arter seg for kvinner i Irland. Ludlow var en av innlederne på Nei til EUs kvinnekonferanse i 2017.

Presset fra ytre høyre

Ikke bare økonomisk, men også kulturelt og ideologisk, øker presset mot kvinnene. Karianne Hagen Wendt belyser i sin artikkel hvordan de framvoksende høyrepopulistiske bevegelsene er en trussel mot likestilling og solidaritet i Europa.

Heftet er allsidig og uunnværlig for den som er opptatt av velferd, lønn, kjønn og likestilling. Det er produsert av kvinneutvalget i Nei til EU med utvalgsleder Margaret Eide Hillestad som redaktør.


Du kan bestille fra vår nettbutikk eller laste ned heftet her (2,3 Mb).

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.

Flygeblad til kvinnedagen 8. mars

03. mars 2020

Last ned 8. mars-flygebladet «Nei til uthuling av velferdsstaten, ut av EØS!»

Mot franske tilstander i velferden

04. nov. 2019

Kvinnene går i spissen for å forsvare offentlige helsetilbud og velferdsordninger, i Frankrike som i Norge. Folkehelseminister Listhaug burde bekymre seg langt mer for franske tilstander enn for svenske!

Kvinner i Europa står sammen for velferdskrav!

04. nov. 2019

«Kvinner fra Norge, Danmark og Frankrike står sammen om å forsvare universelle og offentlig finansierte velferds- og helsetjenester av høy kvalitet», heter det i denne uttalelsen fra kvinnekonferansen til Nei til EU.

Women in Europe side by side in defence of public welfare!

03. nov. 2019

Statement from the Women's Conference in Oslo: "Women from Norway, Denmark and France stand united in defence of high quality universal and publicly funded welfare and health services."

Helse og velferd i fokus på årets kvinnekonferanse. Meld deg på i dag!

23. okt. 2019

Kvinnekonferansen til Nei til EU 2. og 3. november kaster seg over et høyaktuelt tema: Velferd og helse for kvinner i EU og Norge.

– EU er et antisosialt maskineri, sier fransk kvinneorganisasjon

25. juni 2019

Mens EU-traktatene snakker om likestilling, blir arbeidstakerne i «det virkelige Europa» stadig fattigere. Kvinnene er de store taperne.

Kvinner betaler for EUs krisepolitikk

06. mars 2019

Vi er ikke i mål med likestillingspolitikken i Norge, men det siste vi trenger er at EU drar utviklingen i feil retning, skriver Reidun Heggen og Kathrine Kleveland.

Stopp sosial dumping i kvinneyrker

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. EØS-avtalen er en pådriver for anbud og sosial dumping.