Vett-hefte om arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

Heftet «Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU» tar opp en rekke sider ved kvinners situasjon. Det viser hvordan sosial dumping slett ikke er noe som er forbeholdt mannsyrker. 

Barnehageplasser og pappaperm er områder der Norge skiller seg fra de fleste EU-land. Men det er heller ikke grunn til for mye norsk selvskryt. Gjennom EØS får EU får større og større innflytelse på norsk sosialpolitikk, lovgivning, arbeidsliv og velferd.

EU taler med to tunger

Alt som kommer fra EU er ikke nødvendigvis dårlig, men EU snakker alltid med to tunger. Direktiver og forordninger skal bidra til å sikre kvinnenes rettigheter på arbeidsmarkedet. Men gode arbeidsbetingelser, lønnsvilkår, velferdsordninger og likestilling får aldri komme i veien for målet om et mest mulig «mobilt» og «fleksibelt» arbeidsmarked. Heller ikke for kvinner.

Virkningene av den ti år lange krisa i EU har gått særlig hardt ut over kvinnene. I en lengre artikkel forklarer Pyper Ludlow hvordan denne sosiale krisa konkret arter seg for kvinner i Irland. Ludlow var en av innlederne på Nei til EUs kvinnekonferanse i 2017.

Presset fra ytre høyre

Ikke bare økonomisk, men også kulturelt og ideologisk, øker presset mot kvinnene. Karianne Hagen Wendt belyser i sin artikkel hvordan de framvoksende høyrepopulistiske bevegelsene er en trussel mot likestilling og solidaritet i Europa.

Heftet er allsidig og uunnværlig for den som er opptatt av velferd, lønn, kjønn og likestilling. Det er produsert av kvinneutvalget i Nei til EU med utvalgsleder Margaret Eide Hillestad som redaktør.


Du kan bestille fra vår nettbutikk eller laste ned heftet her (2,3 Mb).

reLATERT

Se alle arrangementer

Ytre høyre truer likestillingskampen

19. sep. 2018

Ideologien og tankegangen til ytre høyre er farlig. Ikke bare for kvinners kamp for likestilling, men også for den solidariske nei-siden.

Sosial dumping i kvinneyrker

10. sep. 2018

Kvinners arbeidstid er systematisk nedvurdert. Vi må kreve at sosial dumping i kvinneyrkene opphører.

Uka som gikk: Når EU er fasitsvar på ethvert spørsmål

25. mai 2018

Det er gammelt nytt at Norge bukker og skraper for EU. Men når norske politikere utformer all politikk basert på fasiten fra EU, bærer det nødvendigvis galt avsted. Nå også på forsvarspolitikkens område.

Skal vi la en domstol i Luxemburg bestemme?

23. mai 2018

Margaret Eide Hillestad, leder i Kvinneutvalget i Nei til EU, svarer Europabevegelsens generalsekretær Kirsti Methi om foreldrepermisjonen.

Fingrene av pappafatet, EU

15. mai 2018

Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU. I alle fall når EU selv ikke praktiserer likebehandling av kvinner og menn.

Nei til EU gratulerer Berit Ås med 90-årsdagen i dag, 10. april!

10. april 2018

Leder Kathrine Kleveland har på vegne av Nei til EU sendt takk, gode ord og teaterbilletter på Det Norske Teateret i forbindelse med jubileet.

8. mars: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2018

Planene om norsk tilslutning til den tredje energimarkedspakken og dermed energiunionen til EU, blir framstilt som et grønt og vakkert framtidsprosjekt. Kraftkjerringer lar seg ikke lure.

Nei til EUs utvalg

13. feb. 2018

Oversikt over Nei til EUs utvalg, nedsatt av styret.

Standpunkt 1-2018

15. des. 2017

Standpunkt 1-2018, publisert 15. desember 2017.

Vellykket og viktig kvinnekonferanse

06. nov. 2017

Feministisk grep om sosial dumping, irske kvinners dårlige situasjon og danske kommuners utfordringer med velferd var noen av temaene på Nei til EUs kvinnekonferanse i Oslo 4.-5. november.

Siste sjanse for å melde deg på kvinnekonferansen

01. nov. 2017

Lørdag 4. og søndag 5. november er Nei til EUs kvinnekonferanse i Oslo. Du kan fortsatt melde deg på!

Kvinner og sosial dumping i Norge og EU

03. okt. 2017

Kvinnekonferansen til Nei til EU går av stabelen første helga i november. Artikkel fra Standpunkt 5-2017.