Vett 2-2018: Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

Heftet «Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU» tar opp en rekke sider ved kvinners situasjon. Det viser hvordan sosial dumping slett ikke er noe som er forbeholdt mannsyrker. 

Barnehageplasser og pappaperm er områder der Norge skiller seg fra de fleste EU-land. Men det er heller ikke grunn til for mye norsk selvskryt. Gjennom EØS får EU får større og større innflytelse på norsk sosialpolitikk, lovgivning, arbeidsliv og velferd.

EU taler med to tunger

Alt som kommer fra EU er ikke nødvendigvis dårlig, men EU snakker alltid med to tunger. Direktiver og forordninger skal bidra til å sikre kvinnenes rettigheter på arbeidsmarkedet. Men gode arbeidsbetingelser, lønnsvilkår, velferdsordninger og likestilling får aldri komme i veien for målet om et mest mulig «mobilt» og «fleksibelt» arbeidsmarked. Heller ikke for kvinner.

Virkningene av den ti år lange krisa i EU har gått særlig hardt ut over kvinnene. I en lengre artikkel forklarer Pyper Ludlow hvordan denne sosiale krisa konkret arter seg for kvinner i Irland. Ludlow var en av innlederne på Nei til EUs kvinnekonferanse i 2017.

Presset fra ytre høyre

Ikke bare økonomisk, men også kulturelt og ideologisk, øker presset mot kvinnene. Karianne Hagen Wendt belyser i sin artikkel hvordan de framvoksende høyrepopulistiske bevegelsene er en trussel mot likestilling og solidaritet i Europa.

Heftet er allsidig og uunnværlig for den som er opptatt av velferd, lønn, kjønn og likestilling. Det er produsert av kvinneutvalget i Nei til EU med utvalgsleder Margaret Eide Hillestad som redaktør.


Du kan bestille fra vår nettbutikk eller laste ned heftet her (2,3 Mb).

reLATERT

Se alle arrangementer

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

En brei, antirasistisk organisasjon

20. okt. 2022

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Kjerringer mot at EU styrer strømmen 

07. mars 2022

I år kommer jeg til å gå under parolen «kjerringer mot at EU styrer strømmen». Dette er ikke ny parole fra Nei til EU, men med tanke på vinterens strømkrise har denne parolen vist seg å være brennende aktuell.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.