Reidun Berntsen Heggen er leder av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

Kjerringer mot at EU styrer strømmen 

I år kommer jeg til å gå under parolen «kjerringer mot at EU styrer strømmen». Dette er ikke ny parole fra Nei til EU, men med tanke på vinterens strømkrise har denne parolen vist seg å være brennende aktuell.

Det er fortsatt en stor ulikhet når det kommer til inntekt mellom kjønnene. Kvinner tjener statistisk sett 86 prosent av det en mann tjener.  

Vi hadde så vidt fått begynne å kjenne på en normal hverdag etter pandemien, før en ny krise overlapper for koronakrisen. I motsetning til koronakrisen er strømkrisa langt på vei politisk skapt. Igjen ble det mange mennesker som ikke får gå på restauranter og som ikke får gå i bursdager, men dette er ikke fordi vi sammen kjemper mot en pandemi, det er fordi vi ikke evner å si nei til EU. Det er fordi våre politikere får eurotegn i øynene ved tanke på tilgangen til et ubegrenset europeisk strømmarked. Der etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Mange kommer i økonomiske vanskeligheter fordi man ikke har skaffet den berømte bufferkontoen etter at man ikke fikk jobba ekstraskift under pandemien. Dette rammer enslige forsørgere ekstra hardt, siden de har mange utgifter man ikke kan kutte ut. Barn slutter ikke å vokse ut av klærne sine, selv om det er tomt på konto. I 2019 var det 14 097 enslige forsørgere i Norge, av disse er 13 404 kvinner.  

Det er mange årsaker til at strømprisen øker, men hovedårsaken er tilknytningen til det europeiske strømmarkedet.

Selv om Norge er et overskuddsområde i Europa, er det en umulig oppgave for Norge å produsere så mye strøm som Europa krever for å dekke sitt underskudd. I tillegg er det ikke slik at Norge alltid er i overskudd på strømproduksjonen, siden man om vinteren vanligvis har lav mengde vann i magasinene og en økt etterspørsel etter strøm.   

Derfor kommer vi i Nei til EU til å gå under parolen, kjerringer mot at EU skal styre strømmen. Det er ikke grådighet som driver en mor til å gå i demonstrasjonstog mot høye strømpriser, ei heller mangel på solidaritet. Ofte handler det om å slippe å fryse gjennom en kald vinter. 

Stort bilde i toppen: Reidun Berntsen Heggen er leder av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

En brei, antirasistisk organisasjon

20. okt. 2022

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.