Reidun Berntsen Heggen er leder av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Kvinnepolitisk utvalg skal jobbe fram kunnskap om konsekvenser av EUs politikk for kvinner. Utvalget skal også bidra til å løfte frem kvinneperspektivet i sakene som Nei til EU jobber med. Utvalget arrangerer årlig kvinnekonferanse og er ledet av Reidun Berntsen Heggen.

– Hva planlegger kvinneutvalget til 8. mars? 

– Kvinneutvalget i Nei til EU har planlagt paroleforslag og jobbet med en uttalelse til kvinnedagen. I år oppfordrer kvinneutvalget i Nei til EU til å gå bak parolen «Kjerringer mot at EU styrer strømmen». Kvinneutvalget har også sendt inn felles annonse i Klassekampen sammen med andre organisasjoner som også stiller seg bak budskapet til kvinnedagen.

– Har utvalget en oppfordring til organisasjonen til kvinnedagen?

– Utvalget oppfordrer til markering av kvinnedagen og gå under parolen «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen».

– Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen, dette bruker regjeringen som en hvilepute for å la være å ta kontroll over energipolitikken. Et stort problem for Norge er at vi har tapt kontrollen over energipolitikken litt etter litt til EU. Da EØS-avtalen ble inngått var det ni rettsakter på energiområdet, mot 96 rettsakter i dag.

Kvinners situasjon i EU 

– Hva annen aktivitet har kvinneutvalget gjennom året?

– Gjennom året møtes kvinneutvalget jevnlig for å oppdatere oss på kvinners situasjon i EU, og vi forbereder den årlige kvinnekonferansen som arrangeres på høsten.  Hvert år har vi et nytt tema som vi utforsker.

– Hva er din motivasjon for å vere med i utvalget?

– Min motivasjon for å være med er todelt. For det første lærer jeg veldig mye av å være med i utvalget. Det er skikkelig spennende å få satt seg inn i temaer som tas opp på kvinnekonferansen.

– For det andre er jeg feminist, og ser på EU som et system som fremmer politikk som ikke er bra for kvinner. Likestillingslovene til EU er et minimum, men det er dessverre svak gjennomføringsevne. Mange fremstiller kvinnekampen som en lineær prosess, der kvinner bare får det bedre og bedre. Vi vet dessverre at dette ikke er tilfelle, i krisetider blir ofte ikke likestillingstiltak prioritert. Det ser vi at er gjeldende i Norge nå under strømkrisen. Kvinner i Norge tjener mindre enn menn, selv når vi gjør den samme jobben. 

Stort bilde i toppen: Reidun Berntsen Heggen er leder av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Eva Johanne Heir til minne

08. feb. 2024

Eva døde 21. januar seks dager før hun ville fylt 81 år, etter et langt liv i politikken og innsats i Oslo Nei til EU. 

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

**AVSLUTTET** Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

12. april 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede.