Reidun Berntsen Heggen er leder av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Kvinnepolitisk utvalg skal jobbe fram kunnskap om konsekvenser av EUs politikk for kvinner. Utvalget skal også bidra til å løfte frem kvinneperspektivet i sakene som Nei til EU jobber med. Utvalget arrangerer årlig kvinnekonferanse og er ledet av Reidun Berntsen Heggen.

– Hva planlegger kvinneutvalget til 8. mars? 

– Kvinneutvalget i Nei til EU har planlagt paroleforslag og jobbet med en uttalelse til kvinnedagen. I år oppfordrer kvinneutvalget i Nei til EU til å gå bak parolen «Kjerringer mot at EU styrer strømmen». Kvinneutvalget har også sendt inn felles annonse i Klassekampen sammen med andre organisasjoner som også stiller seg bak budskapet til kvinnedagen.

– Har utvalget en oppfordring til organisasjonen til kvinnedagen?

– Utvalget oppfordrer til markering av kvinnedagen og gå under parolen «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen».

– Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen, dette bruker regjeringen som en hvilepute for å la være å ta kontroll over energipolitikken. Et stort problem for Norge er at vi har tapt kontrollen over energipolitikken litt etter litt til EU. Da EØS-avtalen ble inngått var det ni rettsakter på energiområdet, mot 96 rettsakter i dag.

Kvinners situasjon i EU 

– Hva annen aktivitet har kvinneutvalget gjennom året?

– Gjennom året møtes kvinneutvalget jevnlig for å oppdatere oss på kvinners situasjon i EU, og vi forbereder den årlige kvinnekonferansen som arrangeres på høsten.  Hvert år har vi et nytt tema som vi utforsker.

– Hva er din motivasjon for å vere med i utvalget?

– Min motivasjon for å være med er todelt. For det første lærer jeg veldig mye av å være med i utvalget. Det er skikkelig spennende å få satt seg inn i temaer som tas opp på kvinnekonferansen.

– For det andre er jeg feminist, og ser på EU som et system som fremmer politikk som ikke er bra for kvinner. Likestillingslovene til EU er et minimum, men det er dessverre svak gjennomføringsevne. Mange fremstiller kvinnekampen som en lineær prosess, der kvinner bare får det bedre og bedre. Vi vet dessverre at dette ikke er tilfelle, i krisetider blir ofte ikke likestillingstiltak prioritert. Det ser vi at er gjeldende i Norge nå under strømkrisen. Kvinner i Norge tjener mindre enn menn, selv når vi gjør den samme jobben. 

Stort bilde i toppen: Reidun Berntsen Heggen er leder av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

22. feb. 2023

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

En brei, antirasistisk organisasjon

20. okt. 2022

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

07. sep. 2022

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Nei til EU med lederskifte

23. mai 2022

Nåværende leder Roy Pedersen i Nei til EU har bedt om avløsning. Valgkomiteen, ledet av Heming Olaussen, har nå oppgaven med å få på plass ny leder, som skal velges på organisasjonens landsmøte i november.