EU og antirasisme. Seher Aydar, stortingspolitiker fra Rødt, innledet om EU og rasisme på konferansen i Oslo 24.–25. september 2022.

En brei, antirasistisk organisasjon

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Under jubileums- og alliansekonferansen Nei til EU arrangerte 24.-25. september kom Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt, for å snakke om EU og antirasisme. Et sentralt poeng i hennes innlegg var sammenhengen mellom en brei grasrotbevegelse, som Nei til EU historisk har vært, og antirasisme.

Det er viktig for oss i organisasjonen å tenke gjennom hva som har fungert i tidligere kamper mot EU-medlemskap for å forstå hvordan vi skal få med bredden av folket. Neisida var flinke til det både i 1972 og 1994. Og like avgjørende som det var ved de to foregående folkeavstemningene, er det avgjørende i dag å nå ut til folket for å få ei eventuell ny avstemming om EU-medlemskap som ender på et «nei» til EU.

Ved å nå ut får vi bygd en sterk grasrotbevegelse. Vi må ikke glemme viktigheten av grasrota, for bare gjennom folkelig engasjement og pågang blir Nei til EU en slagkraftig organisasjon som kan sette EU-saker på dagsordenen og være rusta til en ny EU-kamp.

Må gjenspeile samfunnet

Derfor må vi ta innover oss, slik Seher nevnte i innlegget sitt, at folket i Norge i dag ser annerledes ut enn det gjorde for 28 og 50 år sia. I tillegg til alliansene med bønder og fagbevegelsen må vi få det flerkulturelle Norge med på denne kampen, samt skeive, unge og gamle. Bredden i organisasjonen må gjenspeile samfunnet vårt slik det ser ut. Derfor er det helt essensielt at Nei til EU har en klar antirasistisk profil. Det handler om å bevare den folkelige bredden bevegelsen alltid har vært opptatt av.

– Bare gjennom folkelig engasjement og pågang blir Nei til EU en slagkraftig organisasjon. | Frida Aune Borstad. Standpunkt 3–2022 

I dag er ikke Nei til EU gode nok på å gjenspeile bredden av befolkninga. Vi bruker ikke i tilstrekkelig grad potensialet som ligger i vår politikk på internasjonal solidaritet til å sette søkelys på EUs usolidariske politikk og er ikke gode nok på å markere oss som en antirasistisk organisasjon i praksis. Vi risikerer å miste gode støttespillere.

Ser vi til Europa, finner vi et kontinent hvor strømninger på ytre høyre bygger seg sterkere og får mer politisk makt, som blant annet i Ungarn, Sverige og Italia, og en EU-debatt som i mange land bærer preg av at neisida argumenterer med fremmedfiendtlig retorikk. Historisk har slike utviklinger vært svært farlig for både freden og for utsatte grupper. I tillegg fører Europa med EU i spissen en politikk som bygger «festning Europa», hvor ikke-europeiske flyktninger blir behandla på en umenneskelig måte.

Antirasistisk grasrot

Nei til EU som grasrotbevegelse i Norge har mulighet til å vise en tydelig avstand til det vi ser skjer i Europa. Et viktig steg i den retningen er å være en pådriver for å bygge opp ei antirasistisk grasrot som gjør vår kamp mot makta, for folkestyre, solidaritet og miljø, til ei sak for bredden av folk i og utafor Norge.

Vi må ta oppfordringen fra Seher om å markere oss som en antirasistisk organisasjon ved å samarbeide med andre antirasistiske organisasjoner og organisasjoner som jobber med internasjonal solidaritet. Slik bygger vi en slagkraftig og kampklar organisasjon. 

Stort bilde i toppen: EU og antirasisme. Seher Aydar, stortingspolitiker fra Rødt, innledet om EU og rasisme på konferansen i Oslo 24.–25. september 2022. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Kjerringer mot at EU styrer strømmen 

07. mars 2022

I år kommer jeg til å gå under parolen «kjerringer mot at EU styrer strømmen». Dette er ikke ny parole fra Nei til EU, men med tanke på vinterens strømkrise har denne parolen vist seg å være brennende aktuell.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.