Nei til EUs landsmøte 2022.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

EU har en strategi for å få flere kvinner i arbeid, men dette er ikke nok når EU samtidig pusher på for å redusere offentlig sektor, et arbeidsliv med mer midlertidighet og mer fleksibilitet for arbeidsgivere.   

Kjønnsgapet mellom kvinner og menn i arbeidslivet har i løpet av de siste 10 årene blitt redusert i Europa. I tillegg har andelen av kvinner i høytlønnede yrker økt. Denne utviklingen går likevel for sakte, når kvinner fortsatt deltar mindre enn menn i arbeidslivet.  I 2020 var det 67% kvinner og 78% menn i arbeid i EU. 

Selv om det i dag er flere kvinner enn tidligere i høytlønnede yrker, er det fremdeles slik at kvinner topper lavlønns-statistikken. Kvinner i EU har en timelønn som i snitt er 14,1% mindre enn menn. EUs systematiske nedbryting av offentlig sektor i et kjønnsdelt arbeidsmarked fører til en redusert sysselsetting for kvinner. 

At kvinner ikke deltar på lik linje på arbeidsplassene har negative ringvirkninger. Tilgang på kolleger motvirker isolering og fører til at kvinner får et større nettverk og en egen økonomi fører til at kvinner har større selvstendighet og mulighet til å forlate destruktive forhold. At 33% av kvinnene i EU står utenfor arbeidslivet i EU mener Nei til EU er bekymringsfullt. 

Kvinner opplever ikke bare diskriminering på den enkelte arbeidsplass, men også når det gjelder tilgang til arbeidslivet. Kvinner jobber oftere deltid og færre kvinner enn menn har lederstillinger. En annen utfordring er at arbeidslivet er sterkt kjønnsdelt, og mange flere kvinner enn menn arbeider i offentlig sektor. I helsesektoren i Europa i dag arbeider 78% kvinner og kun 22% menn.  Når EU konsekvent arbeider for å redusere offentlig sektor går dette derfor ut over kvinner som allerede er i arbeid.  

Vi har levd to år med Covid-19 restriksjoner, der over 300 000 var arbeidsledige og permittert som det fortsatt vil være en ettervirkning av i flere år. Høyest ledighet blant kvinner, har sammenheng med hvilke yrkesgrupper som har blitt hardest rammet. Klesbutikker, kosmetikk-utsalg, puber, matservering og reiseliv har måtte stenge, permittere og si opp ansatte.  

Norge blir påvirket av EU gjennom EØS-avtalens krav om indre marked, og oppmykning av arbeidslivslovgivningen. Eksempel på dette er bla. generell adgang til midlertidige ansettelser og vikarbruk, økt grense for lovlig arbeidstid, høyere aldersgrenser og svekking av Arbeidstilsynet.   

  • Nei til EU skal arbeide mer for å avdekke konsekvensene for kvinner av EUs arbeidslivspolitikk. 
  • Nei til EU sier nei til EØS- avtalens politikk som fører til kommersialisering og anbudsutsetting av offentlige tjenester. Dette går særlig utover kvinners lønns- og arbeidsvilkår.  

Stort bilde i toppen: Nei til EUs landsmøte 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Verden er større enn EU

13. nov. 2022

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Einar Frogner valgt til ny leder i Nei til EU

13. nov. 2022

Den tidligere nestlederen ble valgt til ny leder med stående applaus. Einar Frogner er fra Hamar og har bakgrunn fra Norges Bondelag

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU.