Verden er større enn EU

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Om lag 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø, klima, solidaritet og fred skjer utenfor EU.

Russlands invasjon i Ukraina 24. februar har i hele 2022 rystet Europa. Norge har gitt betydelig bistand til Ukraina, gjennom en koordinert innsats sammen med Storbritannia. Samtidig søker Sverige og Finland å bli medlem i NATO, formodentlig fordi våre nordiske naboer mener at EU-medlemskapet ikke gir sikkerhet nok. EUs militære samarbeid PESCO har de siste årene skutt fart, med et mål om å styrke unionens militære kapasitet. EU vil imidlertid neppe noen gang bli et alternativ til NATO. Det er ikke i tråd med norske interesser å knytte Norge tettest mulig til EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Tvert imot gjør Norges beliggenhet ved nordområdene og med grense mot Russland at det er strategisk viktig å ha nasjonal råderett i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

EU beveger seg mot å bli en stadig tettere politisk union som griper inn i norsk suverenitet og folkestyre på flere områder. Foruten pengepolitikken, utenriks og forsvar, landbruk og fiskeri, gjelder dette også områder som energi, arbeidsmarked, helse og transport. I kjølvannet av koronakrisen har EU tatt opp felles lån for unionen og innført avgifter som betales direkte til EU. Det betyr enda mer styring av den økonomiske politikken fra Brussel.

Motsetningene i EU er sterke og synlige, både ved at klasseskillene øker og velferdsordninger som svekkes. Energikrisen i Europa og høy prisvekst rammer store deler av befolkningen hardt, og aller hardest de som har minst fra før.

I flere EU-land vinner partier på ytre høyre stor oppslutning på stigende misnøye i befolkningen. Det har vi sett blant annet i høstens valg i Sverige og Italia. EUs politikk har påviselig ikke demmet opp for ekstreme og autoritære bevegelser, tvert imot øker forskjellene og motsetningene. EUs krav om innskrenkninger av faglige rettigheter, reduksjon i lønninger og mindre penger til velferdsordninger har forsterket sosial nød og arbeidsledighet i flere medlemsland.

Håndteringen av migranter er et annet område som splitter EU og forsterker motsetningene. Gjennom Schengen-avtalen knyttes Norge til en usolidarisk behandling av flyktninger og asylsøkere som kommer til Europa.

EU-kommisjonen har en Green Deal-strategi som skal bidra til å gjøre EU klimanøytral innen 2050. Energikrisen reiser store spørsmål om hvordan EU skal nå dette målet i et system der fri flyt av varer og tjenester overstyrer alt. Nei til EU er svært bekymret for hva dette vil si for våre muligheter til å ta hensyn til naturvern og velge gode klimaløsninger, når Norge er tett koblet til EUs klimapolitikk gjennom EØS-avtalen.

EUs energi- og klimapolitikk fører til tiltak som skaper økte utslipp eller miljøbelastninger andre steder i verden. EU har for eksempel vedtatt at naturgass og atomkraft skal anses som bærekraftig, til store protester fra europeisk miljøbevegelse. EU arbeider også for å hente mye mer energi, mineraler og andre ressurser fra blant annet Nord-Afrika. Ofte vil dette skje på bekostning av økonomisk og bærekraftig utvikling for lokalsamfunnene. Klima- og miljøproblemene er globale, og verden er større enn EU.

EUs handelspolitikk overfor fattige land er preget av at EU tar del i et ressurskappløp ut fra europeiske storselskapers økonomiske interesser. Land i sør gis ikke mulighet til demokratisk forankret utvikling med sikte på å bygge egen industri og institusjoner.

EU ensretter utenrikspolitikken, og har felles posisjoner når resolusjoner skal vedtas i FNs generalforsamling. Norge har benyttet vår handlefrihet i FN blant annet i spørsmål om naturmangfold og patentering, vern av regnskog og fredsarbeid. Norge har vært viktig og aktiv i det internasjonale samarbeidet ved å fremme kompromissforslag. Et selvstendig Norge, gjerne sammen med andre små land, er nødvendig i det internasjonale samarbeidet. Utenfor EU kan Norge si hva vi mener i organisasjoner som FN og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Nei til EU ønsker samhold og samhørighet mellom folk på tvers av kontinenter og verdensdeler. Internasjonalt samarbeid mellom selvstendige stater er en forutsetning for en solidarisk verdensorden. Verden er et større fellesskap enn det EU kan tilby.

Å stå utenfor EU er en forutsetning for at Norge fortsatt kan føre en selvstendig, solidarisk handelspolitikk og tale med en uavhengig stemme i internasjonale fora.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

Gunn Bodil Mathisen valgt til ny leder i Finnmark Nei til EU

26. mai 2023

På årsmøtet som ble avholdt 25. mai ble Gunn-Bodil Mathisen fra Bjørnevatn valgt som ny leder i Finnmark Nei til EU.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Nytt styre

28. april 2023

Styret i Østfold Nei til EU 2023

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

12. april 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

28. mars 2023

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint.