Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022.

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

I dag ser vi resultatene av Energipakke 3. Til og med EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen innrømmer nå at EUs energimarked ikke fungerer. Her i Norge er det en bred tverrpolitisk bevegelse for makspris for landbruk og industri og toprissystem for husholdninger, at eksport stanses når vannmagasinfylling faller under det normale for årstiden og reforhandling av avtalene for strømkablene til England og Tyskland. 

Energipakke 4 består av åtte direktiv og forordninger. Det kontroversielle er ytterligere overføring av makt fra norske myndigheter til EU. 

I pakken kreves det at minst 70% av maks kapasitet på utenlandskablene stilles til rådighet. Skulle det bli vedtatt er selve kjernen i kravene fra Strømprisalliansen, kontroll med strømeksport, død og begravet. Opprinnelsesgarantiordningen videreføres. Det er denne ordningen som gjør at Google i Tyskland kan reklamere med at de lever på fornybar vannkraft fra Norge. 

I Energipakke 4 lages det detaljerte regler for når staten kan gi tillatelse til utbygging av nye vind- eller vannkraftverk, såkalt konsesjonsbehandling. Dette flytter kontrollen fra staten og det norske folk, og til utenlandsk kapital. I pakken er det også tiltak for økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Dette kan Stortinget på selvstendig grunnlag gjennomføre med tilsvarende norsk regelverk. 

Over tid har vi sett en praksis der det innføres elementer i energipakkene stykkevis og delt. Ved et forslag om å vedta Energipakke 4 i Stortinget må den samlede suverenitetsavståelsen fra Energipakke 3 og 4 derfor behandles etter Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall. Regjeringen må bruke vetoretten i EØS mot Energipakke 4. Hvis regjeringen nøler, kan Stortinget med vanlig flertall kreve at vetoretten tas i bruk.   

Vi må være solidarisk med arbeidsfolk, industri og landbruk, ikke utenlandsk kapital. Nei til EU henstiller til storting og regjering om å avvise EUs energipakke 4 nå, og senest i løpet av inneværende stortingsperiode.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?