Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022.

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

I dag ser vi resultatene av Energipakke 3. Til og med EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen innrømmer nå at EUs energimarked ikke fungerer. Her i Norge er det en bred tverrpolitisk bevegelse for makspris for landbruk og industri og toprissystem for husholdninger, at eksport stanses når vannmagasinfylling faller under det normale for årstiden og reforhandling av avtalene for strømkablene til England og Tyskland. 

Energipakke 4 består av åtte direktiv og forordninger. Det kontroversielle er ytterligere overføring av makt fra norske myndigheter til EU. 

I pakken kreves det at minst 70% av maks kapasitet på utenlandskablene stilles til rådighet. Skulle det bli vedtatt er selve kjernen i kravene fra Strømprisalliansen, kontroll med strømeksport, død og begravet. Opprinnelsesgarantiordningen videreføres. Det er denne ordningen som gjør at Google i Tyskland kan reklamere med at de lever på fornybar vannkraft fra Norge. 

I Energipakke 4 lages det detaljerte regler for når staten kan gi tillatelse til utbygging av nye vind- eller vannkraftverk, såkalt konsesjonsbehandling. Dette flytter kontrollen fra staten og det norske folk, og til utenlandsk kapital. I pakken er det også tiltak for økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Dette kan Stortinget på selvstendig grunnlag gjennomføre med tilsvarende norsk regelverk. 

Over tid har vi sett en praksis der det innføres elementer i energipakkene stykkevis og delt. Ved et forslag om å vedta Energipakke 4 i Stortinget må den samlede suverenitetsavståelsen fra Energipakke 3 og 4 derfor behandles etter Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall. Regjeringen må bruke vetoretten i EØS mot Energipakke 4. Hvis regjeringen nøler, kan Stortinget med vanlig flertall kreve at vetoretten tas i bruk.   

Vi må være solidarisk med arbeidsfolk, industri og landbruk, ikke utenlandsk kapital. Nei til EU henstiller til storting og regjering om å avvise EUs energipakke 4 nå, og senest i løpet av inneværende stortingsperiode.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.  

Høyesteretts dom i ACER-saken kommer på tirsdag

27. okt. 2023

Tirsdag 31. oktober kl. 09 avsier Høyesterett dom i Nei til EUs ACER-søksmål mot staten.