Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022.

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

I dag ser vi resultatene av Energipakke 3. Til og med EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen innrømmer nå at EUs energimarked ikke fungerer. Her i Norge er det en bred tverrpolitisk bevegelse for makspris for landbruk og industri og toprissystem for husholdninger, at eksport stanses når vannmagasinfylling faller under det normale for årstiden og reforhandling av avtalene for strømkablene til England og Tyskland. 

Energipakke 4 består av åtte direktiv og forordninger. Det kontroversielle er ytterligere overføring av makt fra norske myndigheter til EU. 

I pakken kreves det at minst 70% av maks kapasitet på utenlandskablene stilles til rådighet. Skulle det bli vedtatt er selve kjernen i kravene fra Strømprisalliansen, kontroll med strømeksport, død og begravet. Opprinnelsesgarantiordningen videreføres. Det er denne ordningen som gjør at Google i Tyskland kan reklamere med at de lever på fornybar vannkraft fra Norge. 

I Energipakke 4 lages det detaljerte regler for når staten kan gi tillatelse til utbygging av nye vind- eller vannkraftverk, såkalt konsesjonsbehandling. Dette flytter kontrollen fra staten og det norske folk, og til utenlandsk kapital. I pakken er det også tiltak for økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Dette kan Stortinget på selvstendig grunnlag gjennomføre med tilsvarende norsk regelverk. 

Over tid har vi sett en praksis der det innføres elementer i energipakkene stykkevis og delt. Ved et forslag om å vedta Energipakke 4 i Stortinget må den samlede suverenitetsavståelsen fra Energipakke 3 og 4 derfor behandles etter Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall. Regjeringen må bruke vetoretten i EØS mot Energipakke 4. Hvis regjeringen nøler, kan Stortinget med vanlig flertall kreve at vetoretten tas i bruk.   

Vi må være solidarisk med arbeidsfolk, industri og landbruk, ikke utenlandsk kapital. Nei til EU henstiller til storting og regjering om å avvise EUs energipakke 4 nå, og senest i løpet av inneværende stortingsperiode.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Verden er større enn EU

13. nov. 2022

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Einar Frogner valgt til ny leder i Nei til EU

13. nov. 2022

Den tidligere nestlederen ble valgt til ny leder med stående applaus. Einar Frogner er fra Hamar og har bakgrunn fra Norges Bondelag

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Solidarisk og internasjonalt nei i Roy Pedersens landsmøtetale  

11. nov. 2022

–  Verden er større enn EU, var budskapet i Roy Pedersens tale til Nei til EUs landsmøte.

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.