Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022.

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

I dag ser vi resultatene av Energipakke 3. Til og med EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen innrømmer nå at EUs energimarked ikke fungerer. Her i Norge er det en bred tverrpolitisk bevegelse for makspris for landbruk og industri og toprissystem for husholdninger, at eksport stanses når vannmagasinfylling faller under det normale for årstiden og reforhandling av avtalene for strømkablene til England og Tyskland. 

Energipakke 4 består av åtte direktiv og forordninger. Det kontroversielle er ytterligere overføring av makt fra norske myndigheter til EU. 

I pakken kreves det at minst 70% av maks kapasitet på utenlandskablene stilles til rådighet. Skulle det bli vedtatt er selve kjernen i kravene fra Strømprisalliansen, kontroll med strømeksport, død og begravet. Opprinnelsesgarantiordningen videreføres. Det er denne ordningen som gjør at Google i Tyskland kan reklamere med at de lever på fornybar vannkraft fra Norge. 

I Energipakke 4 lages det detaljerte regler for når staten kan gi tillatelse til utbygging av nye vind- eller vannkraftverk, såkalt konsesjonsbehandling. Dette flytter kontrollen fra staten og det norske folk, og til utenlandsk kapital. I pakken er det også tiltak for økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Dette kan Stortinget på selvstendig grunnlag gjennomføre med tilsvarende norsk regelverk. 

Over tid har vi sett en praksis der det innføres elementer i energipakkene stykkevis og delt. Ved et forslag om å vedta Energipakke 4 i Stortinget må den samlede suverenitetsavståelsen fra Energipakke 3 og 4 derfor behandles etter Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall. Regjeringen må bruke vetoretten i EØS mot Energipakke 4. Hvis regjeringen nøler, kan Stortinget med vanlig flertall kreve at vetoretten tas i bruk.   

Vi må være solidarisk med arbeidsfolk, industri og landbruk, ikke utenlandsk kapital. Nei til EU henstiller til storting og regjering om å avvise EUs energipakke 4 nå, og senest i løpet av inneværende stortingsperiode.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs landsmøte 11.–13. november 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.