Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

På regjeringens nettsider kunne vi før jul lese at Europakommisjonen er positiv til å starte forhandlinger med Norge om helseberedskap. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er positiv til denne muligheten. Dette på tross av at EØS-avtalen ikke omfatter helseberedskap og at dette heller ikke i utgangspunktet er markert som EØS-relevant. Ifølge kommisjonen ønsker de en avtale om helseberedskap og responsstrukturer, spesielt fordi EØS-landene har initiert dette. 

Kampen for kvinners rettigheter går hånd i hånd med EU-motstand. Motstand mot EUs helseunion er ikke et unntak. Dersom vi går inn i helseunionen til EU, kan dette føre til økt kommersialisering av helsesektoren. EU ser ikke bare på helsevesenet som et nasjonalt anliggende, der det er viktig å sikre befolkningens tilgang til helsesektoren, men også som en kilde til økonomisk aktivitet underlagt markedsreglene. Dette vil legge press på helsektoren og vi frykter at dersom flere private aktører kommer på banen vil dette føre til en ytterligere nedprioritering av kvinnehelse og fødetilbudet i landet.  Når helsesektoren drives etter parametere som lønnsomhet, ser vi at dette går ut over pasienter som trenger lengre behandlingstid. Den private sektoren bærer heller ikke et like stort ansvar for å utdanne nytt helsepersonell. 

At Norge inngår en avtale med EU om helseberedskap er en del av EUs arbeid med Helseunionen. Deler av denne avtalen vedtas gjennom EØS-avtalen mens andre deler må tas inn gjennom selvstendige bilateral avtaler. Nei til EU er kritisk til retningen EUs helsepolitikk er på vei. Allerede ser vi at EØS-tilsynet ESA utfordrer helsepolitikken vår ved å trekke Norge inn for EFTA-domstolen om sykehusbehandling i utlandet. I tillegg er private helseinteresser aktive i Brussel, og arbeider for et indre marked for helsetjenester der behandling ved private sykehus dekkes, helt på linje med offentlig behandling. 

reLATERT

Se alle arrangementer

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

En brei, antirasistisk organisasjon

20. okt. 2022

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Kjerringer mot at EU styrer strømmen 

07. mars 2022

I år kommer jeg til å gå under parolen «kjerringer mot at EU styrer strømmen». Dette er ikke ny parole fra Nei til EU, men med tanke på vinterens strømkrise har denne parolen vist seg å være brennende aktuell.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Grønt kvinnewebinar: Kvinner, klima og EU

20. okt. 2020

Årets konferanse ble annerledes på flere måter: For første gang har det aktuelle klimaspørsmålet stått i fokus. Og for første gang ble konferansen gjennomført som et webinar.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.