Nei til EU er mot norsk medlemskap i helseunionen 

Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge.  

Nei til EU mener kampen for kvinners rettigheter går hånd i hånd med EU-motstand. Økonomisk utjevning er også likestilling. For å oppnå likestilling, trenger vi alle verktøy i verktøykassa. Derfor vil Nei til EU hindre norsk medlemskap i helseunionen.  

EUs politikk vil føre til en utvikling der færre penger går til offentlig helse. Ved å be om større forsvarsbudsjetter samtidig som de også ønsker et lavere underskudd på offentlige budsjetter i EU-landene bidrar EU til å kutte i offentlige tjenester. I perioden 2011–2020 anbefalte EU-kommisjonen 107 spesifikke anbefalinger om helse, som rådet godkjente nesten uten endringer, og 76 av anbefalingene foreskriver reformer for «kostnadseffektivitet» eller direkte kutt.  

Nyere forskning viser også at folk ikke motiveres til å arbeide ved lavere trygdesatser. Dermed er det altså en myte at kutt i offentlig støtte fører til flere folk i arbeid.

EUs hovedregel er at medlemslandenes statsbudsjetter ikke skal ha et underskudd større enn tre prosent. Dette så de heldigvis bort ifra under koronapandemien slik at medlemslandene kunne bruke mer penger på helse og offentlige støtteordninger.  

EØS-avtalen inneholder lover som trekker oss i retningen av liberalisering. Et EU-direktiv som bidrar til denne utviklingen er vikarbyrådirektivet. Slike byråer fører til en løsere tilknytning til arbeidslivet. I sektorer som helse og utdanning benyttes vikarbyråer mye. Helseministeren ønsker Norge inn i EUs helseunion, selv om vi har stemt nei til EU. Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Eline Ødegård Prestbakk holdt appell på 8. mars i Sandnes

14. mars 2024

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, ble feiret i Sandnes på Hotell Residence, og Rogaland Nei til EUs Eline Ødegård Prestbakk holdt appell.

En stille pandemi

21. feb. 2024

Passer prioriteringene i EUs helseunion med utfordringene for norsk beredskap?

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Fattigdom og helse, gapet mellom fattige og rike i EU  

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Helseunion neste?

16. okt. 2023

EUs helseunion begrunnes med beredskap, men er også medisin for den som ønsker mer marked.

Beredskapen som forsvant med EØS

24. aug. 2023

Svekker eller styrker EØS-avtalen vår nasjonale beredskap? Det meste tilsier at den har blitt en sovepute for mangelfull beredskap og forsyningssikkerhet.

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.