Helsearbeidere på jobb.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

DN ser ut til å mene at Nei til EU sin motstand mot å slutte Norge til EU sin helseunion er det samme som å si nei til å sikre oss vaksiner. Dette er en fullstendig feilslutning.

Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge. Det er dette vi reagerer på. Allerede ser vi at EØS-tilsynet ESA utfordrer helsepolitikken vår med å trekke Norge for EFTA-domstolen om sykehusbehandling i utlandet.

Vi ønsker at et så viktig område som helse skal styres fra Norge av norske politikere. Det utelukker sjølsagt ikke samarbeid med andre land, både EU-land og andre land i det globale samarbeidet.

Det er nå engang slik at pandemier og påfølgende behov for vaksiner kjenner ikke landegrenser. Nettopp derfor er vi best tjent med ikke å tilslutte oss EU sin helseunion. Noe som ikke på noen måte utelukker samarbeid på de felt der det er fornuftig.

Slik sikrer vi et fortsatt sterkt helsevesen i Norge samtidig som vi til enhver tid står fritt til å samarbeide med de land det er mest hensiktsmessig å samarbeide med.

Innlegget stod på trykk i DN 29. desember 2023. 

Stort bilde i toppen: Helsearbeidere på jobb.

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.