Helsearbeidere på jobb.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

DN ser ut til å mene at Nei til EU sin motstand mot å slutte Norge til EU sin helseunion er det samme som å si nei til å sikre oss vaksiner. Dette er en fullstendig feilslutning.

Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge. Det er dette vi reagerer på. Allerede ser vi at EØS-tilsynet ESA utfordrer helsepolitikken vår med å trekke Norge for EFTA-domstolen om sykehusbehandling i utlandet.

Vi ønsker at et så viktig område som helse skal styres fra Norge av norske politikere. Det utelukker sjølsagt ikke samarbeid med andre land, både EU-land og andre land i det globale samarbeidet.

Det er nå engang slik at pandemier og påfølgende behov for vaksiner kjenner ikke landegrenser. Nettopp derfor er vi best tjent med ikke å tilslutte oss EU sin helseunion. Noe som ikke på noen måte utelukker samarbeid på de felt der det er fornuftig.

Slik sikrer vi et fortsatt sterkt helsevesen i Norge samtidig som vi til enhver tid står fritt til å samarbeide med de land det er mest hensiktsmessig å samarbeide med.

Innlegget stod på trykk i DN 29. desember 2023. 

Stort bilde i toppen: Helsearbeidere på jobb.

reLATERT

Se alle arrangementer

En stille pandemi

21. feb. 2024

Passer prioriteringene i EUs helseunion med utfordringene for norsk beredskap?

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Nei til EU er mot norsk medlemskap i helseunionen 

10. des. 2023

Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge.  

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!