Vett 5-2012 - Fremmer EU freden?

Spesialutgave av Nei til EUs skriftserie VETT, med aktuelle artikler om hvorfor EU ikke er noen verdig vinner av Nobels fredspris.

Stadig flere utrykker skepsis til den militariseringen vi ser i dagens EU. Realismen i oppbyggingen av en EU-hær er omstridt, men Lisboatraktaten tegner et klart bilde av hva som er ambisjonene: et militært slagkraftig EU, som kan operere over hele verden.

Det var freden som skapte dagens EU, ikke omvendt. Flere forhold har sikret at det ikke har brutt ut krig i Vest-Europa etter 1945. Den kanskje viktigste årsaken er at landene er demokratier.

Jo mer vi utvider vår forståelse av fred, jo tydeligere blir det at EU ikke er et fredsprosjekt. EUs handelspolitikk og eksportdumping forverrer situasjonen for mange av verdens fattige. Demokratiet i EU er i dårlig forfatning. Samtidig som makten sentraliseres, og flyttes fra nasjonalforsamlingene til unionsnivået, er det færre og færre som stemmer ved valg til EU-parlamentet. Fremmedgjøringen gir grobunn for konflikter. Arbeidsløsheten i EU-landene er rekordhøy, særlig blant ungdom. EUs såkalte krisepolitikk skaper motsetninger og ufred.

Heftet er 64 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer). Bestilling: bestilling(at)neitileu.no

Merk: Denne spesialutgaven av VETT ble ikke sendt abonnentene og må bestilles eller lastes ned.

reLATERT

Se alle arrangementer

Norge vil være EU-satelitt i kampen om verdensrommet

28. april 2021

Regjeringa vil ha EUs nye romprogram inn i EØS-avtalen. Romprogrammet sauser sammen sivile og militære formål på en måte som bryter med romfartsbyråets egne vedtekter. Programmets ambisjoner har direkte koblinger til EUs globale strategi og forsvarsfondet EDF.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Det europeiske kuppet

26. mars 2021

En fersk britisk-nederlandsk historikerstrid kaster lys over skyggefulle sider ved EUs historie. 

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Grensevaktstyrken vil bære våpen over hele Europa

24. mars 2021

Et skandaleombrust Frontex vil ha all-europeisk bæretillatelse.

EU er ikke all verden

17. mars 2021

Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» når EU forhandler for medlemslandene, er Norge en aktiv og selvstendig part i det internasjonale samfunnet.

Demokratisk underskudd

16. mars 2021

EU flytter makten vekk fra folk. Hver dag foreslår EU ti nye lover om alt mellom himmel og jord, uten at befolkningen deltar. De fleste lar være å stemme i valg til EU-parlamentet.

En kur for alt

01. mars 2021

EUs nye helseunion kommer med alvorlige bivirkninger.

Norge inn i EUs forsvarsfond likevel

15. feb. 2021

Norge blir likevel med i forsvarsfondet European Defence Fund (EDF), på tross av signaler om det motsatte høsten 2020.

Ny rustningsrekord i EU

04. feb. 2021

EUs forsvarsbyrå EDA er tilfreds med at militærutgiftene i de 26 medlemslanda økte med fem prosent i 2019. Tallet topper en kontinuerlig økning siden 2015.

Lemfeldig om EØS-avtalen

07. jan. 2021

Det er urovekkende hvis tidligere ESA-presidenter var uvitende om hva som lå i mandatet de hadde som voktere av EFTA-pilaren i EØS.

Mer myndighet til ACER

26. nov. 2020

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene, også om landet selv ikke gir samtykke.