Vett 5-2012 - Fremmer EU freden?

Spesialutgave av Nei til EUs skriftserie VETT, med aktuelle artikler om hvorfor EU ikke er noen verdig vinner av Nobels fredspris.

Stadig flere utrykker skepsis til den militariseringen vi ser i dagens EU. Realismen i oppbyggingen av en EU-hær er omstridt, men Lisboatraktaten tegner et klart bilde av hva som er ambisjonene: et militært slagkraftig EU, som kan operere over hele verden.

Det var freden som skapte dagens EU, ikke omvendt. Flere forhold har sikret at det ikke har brutt ut krig i Vest-Europa etter 1945. Den kanskje viktigste årsaken er at landene er demokratier.

Jo mer vi utvider vår forståelse av fred, jo tydeligere blir det at EU ikke er et fredsprosjekt. EUs handelspolitikk og eksportdumping forverrer situasjonen for mange av verdens fattige. Demokratiet i EU er i dårlig forfatning. Samtidig som makten sentraliseres, og flyttes fra nasjonalforsamlingene til unionsnivået, er det færre og færre som stemmer ved valg til EU-parlamentet. Fremmedgjøringen gir grobunn for konflikter. Arbeidsløsheten i EU-landene er rekordhøy, særlig blant ungdom. EUs såkalte krisepolitikk skaper motsetninger og ufred.

Heftet er 64 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer). Bestilling: bestilling(at)neitileu.no

Merk: Denne spesialutgaven av VETT ble ikke sendt abonnentene og må bestilles eller lastes ned.

reLATERT

Se alle arrangementer

Forslag om å grunnlovsfeste egen valuta

11. jan. 2023

Stortinget behandler denne uken et forslag om å grunnlovsfeste at Norge skal ha en egen pengeenhet. I EU er det traktatfestet at euroen er felles valuta.

Rikdommens privatliv

02. jan. 2023

Vi bør være bekymret når EU-domstolen bruker menneskerettighetene til å hindre allmenhetens innsyn i investorers eierinteresser.

Euro i dyrtid

05. des. 2022

Halvparten av EU-borgerne frykter for egen økonomi i prisgaloppen. Gir euroen en vei ut av krisen eller gjør fellesmynten vondt verre?

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Historier om EUs historie

28. nov. 2022

Interessante innføringsbøker i ulike måter å se EUs historie på fra en norsk historiker og en dansk ekspert på lobbyismen i Brussel.

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

Bøkenes tale

08. nov. 2022

Vis meg dine bøker og jeg skal si deg hvordan temperaturen i EU-saken er.

Året 1980 som endra alt

01. nov. 2022

Siste høyrebølge har vart i over 40 år – er det ikke på tide at den snus?

Sveits – midt i Europa og utenfor EU

28. okt. 2022

Forhandlinger mellom EU og Sveits om en EØS-lignende avtale er stanset av sveitserne. De vil heller videreføre «den bilaterale vei».