41 treff

17. des. 2018

Vett 1-2019: EUs finansregler – en tikkende bombe?

Bankunion, finanstilsyn og kapitalmarkedsunion. Det er hovedstolpene i EUs finansielle union. Store deler av regelverket kommer også til Norge gjennom EØS-avtalen.

10. sep. 2018

Vett 2-2018: Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

04. mai 2018

Vett 1-2018: EØS setter suvereniteten i spill

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.

09. feb. 2015

Vett 1-2015: Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato – og hva en handelsavtale skal inneholde

07. okt. 2014

Vett 4-2014: Handel med høy pris

TTIP: Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap. Det er avtalen EU og USA nå forhandler om. Usikre kalkyler for økonomisk vekst brukes for å begrunne behovet for den. Avtalen kan også ses som et forsøk på å beholde den vestlige dominansen i verdensøkonomien.

21. juni 2014

Vett 3-2014: Truer EU velferdsstaten?

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.

26. mars 2014

Vett 2-2014: Knaker det i konstitusjonen?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

25. mars 2014

Vett 5-2012 - Fremmer EU freden?

Spesialutgave av Nei til EUs skriftserie VETT, med aktuelle artikler om hvorfor EU ikke er noen verdig vinner av Nobels fredspris.

14. jan. 2014

Vett 1-2014: Rettferdig handel?

EUs handelspolitikk og norsk handlefrihet utenfor unionen.

11. juni 2013

Vett 2-2013: EU-kontroll

Skal Brussel styre norsk veitransport, luftfart og jernbane?