Fra Nei til EUs landsmøte 2018.

Informasjon om landsmøte 2020 

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.

Landsmøte 2020 blir digitalt

Styret i Nei til EU vedtok 24. august at det planlagte landsmøte 6. til 8. november gjennomføres digitalt. Oppdatert informasjon om landsmøtet ligger i kalenderen.

Vi må allikevel ta hensyn til de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Hvis arrangementer som landsmøtet i løpet av høsten blir ulovlig på grunn av smittefare vil landsmøtet bli utsatt til 2021. Som følge av koronaviruset ble det også nødvending med endringer av lokasjon for å imøtekomme nasjonale smittevernregler for gjennomføring, som for eksempel kravet om en meters avstand. 

Landsmøtet 2020 blir derfor avholdt på Scandic Fornebu (Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu). Hotellet er et av Østlandets største konferansehotell og det vil derfor være plass til alle delegater.  

Oppfordrer alle til å delta i diskusjonene 

Arbeidet med landsmøtet er allerede godt i gang. Både valgkomiteen, arbeidsplankomiteen og vedtektskomiteen har sendt ut oppfordring til organisasjonen om å bidra med innspill. Frist for dette er i første omgang 23. august, også vil fylkeslagene få flere muligheter til å komme med forslag utover høsten. Fylkeslagene, enkeltmedlemmer og tillitsvalgte oppfordres til å delta aktivt i arbeidet og sende inn sine innspill.  På landsmøtesiden ligger fremdriftsplan for saksdokumentene. På denne siden vil det også legges ut relevant informasjon fortløpende fra august.  

Vi ser frem til landsmøtet og til å samle delegater, ungdom mot EU og de styrende organer etter en svært spesiell vår. Det vil kreve ekstra tålmodighet og oppmerksomhet av alle deltagere å samles i stor skala og Nei til EU sentralt vil i forkant av landsmøtet sende ut retningslinjer og plan for gjennomføring for å tilrettelegge best mulig. Den formelle innkallingen til landsmøtet kommer i starten av september.  

Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer!  

Kathrine og Thomas  

 

Stort bilde i toppen: Fra Nei til EUs landsmøte 2018. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Seierstad-stipendet til oppgave om EUs utenriksrolle

06. jan. 2021

Masterstudent Maia Gartland Hoff ved Universitetet i Bergen tildeles Dag Seierstad-stipendet for oppgaven hun skriver om EUs rolle i Nord-Afrika.

Julehilsen fra Nei til EU 

21. des. 2020

Året er på hell og sjeldent har vel et nytt år, med blanke ark og nye muligheter, vært mer ønsket enn denne gang. Til tross for at 2020 ble et annerledes år har Nei til EU mye å se tilbake på. 

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

13. nov. 2020

Nei til EU avholdt sitt landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Et annet sted enn planlagt - det var først tenkt i Drammen. En dag mindre enn tenkt - 2 i stedet for 3. Og: Elektronisk. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av Landsmøtedeltagerne. Som også var samla på ulike steder.

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

11. nov. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

11. nov. 2020

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

11. nov. 2020

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

11. nov. 2020

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. 

Digitalt landsmøte i Nei til EU

10. nov. 2020

6. - 7. november 2020 arrangerte Nei til EU sitt første digitale landsmøte. De fylkesvise delegasjonene satt samlet på hvert sitt sted, mens ledelsen satt på Gardermoen. Troms-delegasjonen holdt til på Ishavshotellet i Tromsø.

Roy Pedersen valgt til ny leder i Nei til EU  

07. nov. 2020

For første gang i sin 30-årige historie får Nei til EU en leder med sterke røtter i fagbevegelsen. 

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.