Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

– Med søksmål mot Erna Solberg om behandling av Acer-saken, kampen mot jernbanepakke 4 og bevegelse i Fellesforbundet om EØS-avtalen ser jeg fram til å lede Nei til EU i en ny periode, sier Kathrine Kleveland.

– Jeg er så glad i Nei til EU, og skal gjøre mitt for at vi lykkes sammen med allierte,  medlemmer og det nyvalgte styret.

Kathrine LM 2018

De andre i Nei til EU-styret er Ole Dahle Kvadsheim, Helle Hagenau, Christian Torseth, Gunnhill Margy Andreassen, Boye Ullmann Mats Monsen, Karianne Hagen Wendt, Per Inge Bjerknes, Heidi Larsen, og et styremedlem som blir utpekt av Ungdom mot EU. Varamedlemmer er Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Lars Erik Hyllvang, Arne Byrkjeflot og Ulf Ulriksen.

Les presentasjon av de valgte styremedlemmene under.


Nei til EUs styre 2018-2020

Arbeidsutvalget

1. Leder: Kathrine Kleveland, Vestfold, født 1966 (Gjenvalg)
Kathrine Kleveland har vært leder i Nei til EU i 4 år. Hun er utdannet grafisk designer og bor på gården Bergan i Holmestrand.  Hun har bl.a. bakgrunn som leder i Norges Bygdekvinnelag, koordinator i Nettverk for GMO-fri mat, leder i Stiftelsen Skolematens Venner. Er nå leder i Vestfold Senterparti og sentralstyremedlem i Senterpartiet.

2. Nestleder: Olaf Gjedrem, Rogaland, født 1948 (Gjenvalg)
Olaf Gjedrem har vært nestleder de to siste åra og er tidligere fylkesleder i Rogaland Nei til EU.  Olaf var fungerende leder i Nei til EU da Kathrine var ute i permisjon i valgkampen 2017. Han er tidligere gårdbruker, men fremdeles aktivt med i driften på gården. Har sittet i styret i Nei til EU gjennom flere år. Tidl. vara til Stortinget for KrF, fast møtende representant i årene 1997-2000 og 2001-2004. Medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU.

3. Nestleder: Idar Helle, Oslo, født 1972 (Gjenvalg)
Idar Helle er opprinnelig fra Stavanger, men bosatt i Oslo. Han er utreder i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.  Han har bakgrunn som historiker ved Universitetet i Oslo. Forskningsfeltet hans er norsk og internasjonalt arbeidsliv, med særlig vekt på arbeiderbevegelsen i Europa. Han har organisasjonsbakgrunn fra blant annet NTL UiO, Attac, Manifest og sitter i Internasjonalt utvalg i Nei til EU.  Idar ledet Nei til EUs kampanjearbeid under Acer-striden sist vinter.

AU-medlem Birte Usland, Vest-Agder, født 1972 (Ny)
Birte Usland er fra Marnardal i Vest-Agder. Hun er utdannet agronom og har drevet gård siden 1996.  Birte er styremedlem i Norges Bondelag. Hun er medlem i Arbeiderpartiet og har vært styremedlem i Vest-Agder Arbeiderparti 2014-2018. Hun har tidligere vært både lokallagsleder, nestleder og leder i Vest-Agder Bondelag. I forrige periode var hun med i kommunestyret, formannskapet og varaordfører i Marnardal kommune. Hun har hatt flere lokale verv i Tine og Nortura. Har også vært konsernstyremedlem i Nortura. Hun er styremedlem i Norsk senter for økologisk landbruk. Birte sitter også som styremedlem i Vest-Agder Nei til EU.  Er medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU

2. Ole Dahle Kvadsheim, Rogaland/Oslo, født 1994 (Ny)
Ole Dahle Kvadsheim er opprinnelig fra Rogaland men er bosatt i Oslo i forbindelse med studier.  Han er medlem i Rødt, og har hatt flere verv i Rødt og Rød Ungdom. Han var Rødt i Rogalands førstekandidat til Stortinget 2017. Ole var sentralstyremedlem i Ungdom mot EU i 2015, og var i en periode i 2018 politisk rådgiver i Ungdom mot EU.

3. Helle Hagenau, Oslo, født 1965 (Gjenvalg)
Helle Hagenau er bosatt i Oslo. Er styremedlem i Nei til EU, og leder i Internasjonalt utvalg siden 2009. Hun har vært medlem av utvalg siden 2001. Hun har også sittet i kvinnepolitisk utvalg gjennom 16 år. Hun er medlem i Rødt, er vara til bystyret i Oslo og medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Er utdannet historiker. Har vært generalsekretær i Nei til EU (2001-2004) og jobber i dag som daglig leder i Norges Tannteknikerforbund

4. Christian Torseth, Nordland, født 1970 (Gjenvalg)
Christian Torseth er fra Sortland i Nordland, og er tidligere leder i Nordland Nei til EU. Hen er leder i Nordland SV, er medlem i EØS-utvalget i SV, og sitter i landsstyret i SV. Han er første vara til fylkestinget i Nordland for SV. Han er en uredd debattant og en ivrig skribent på sosiale media og øvrig media. 

5. Gunnhill Margy Andreassen, Nordland, født 1949 (Gjenvalg)
Gunnhill Andreassen er fra Tjeldsund kommune i Nordland, hvor hun jobber som rektor. Har vært medlem av kommunestyret siden 1975, med unntak av perioden 1999-2003. Har vært medlem i formannskapet i 26 år og var varaordfører 6 år før hun ble ordfører i 1993-1999. Er i inneværende periode varaordfører. Har også vært medlem av Nordland fylkesting i flere perioder. Hun var heltidspolitiker fra 1999 til 2003, og felles parlamentarisk leder for SV, Ap, Sp, KrF og Venstre. Gunnhill har vært leder i Nordland Venstre og medlem av landsstyret gjennom 7 år og medlem av sentralstyret i Venstre i 2 år.

6. Boye Ullmann, Oslo, født 1954 (Gjenvalg)
Boye Ullmann er faglig leder Nei til EU, han arbeider i Fellesforbundet, og har bakgrunn fra Rødt.

7. Mats Monsen, Sør-Trøndelag, født 1992 (Ny) Vedtatt mot 1 stemme
Mats Monsen er fra Trondheim, og leder av Fagforbundet Ung.  Han har tidligere vært ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Sør-Trøndelag og leder i AUF i Sør-Trøndelag. Han ble i 2015 valgt til nestleder i Fagforbundet Ung, før han i 2017 ble valgt som leder. Er også medlem av Fagforbundets ungdomsutvalg.

8. Karianne Hagen Wendt, Rogaland/Oslo, født 1996 (Gjenvalg)
Karianne Hagen Wendt er fra Stavanger/Rogaland, og studerer nå statsvitenskap ved UiO. Hun har vært aktiv i Ungdom mot EU siden 2012, hvor hun blant annet jobbet som generalsekretær i perioden 2016/2017. Karianne ble valgt inn i styret i Nei til EU i 2016, og har i tillegg til dette vært to år i kvinnepolitisk utvalg. Karianne er partipolitisk uavhengig.

9. Per Inge Bjerknes, Østfold, født 1979 (Gjenvalg)
Per Inge Bjerknes bor i Mysen i Østfold. Han har vært sentralstyremedlem i Senterpartiet. Var fylkesvaraordfører i Østfold i forrige periode. Har utdannelse innen statsvitenskap. Ordførerkandidat for Senterpartiet i Eidsberg kommune ved sist kommunevalg. Har jobbet i Statens Vegvesen siden 2015.

10. Styremedlem oppnevnt av Ungdom mot EU.

11. Heidi K. Larsen, Østfold, født 1958 (Gjenvalg)
Heidi K. Larsen er fra Sør-Trøndelag, men bosatt i Østfold.  Hun har sin bakgrunn fra Handel og Kontor og LO, og jobber for LO i Trondheim. Heidi er SV-medlem og medlem av SVs EØS-utvalg.  Hun er medlem i fagligpolitisk utvalg i Nei til EU

VARAMEDLEMMER
1. Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, født 1992 (Gjenvalg)
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen er 26 år og kommer fra Trondheim i Trøndelag. Hun er medlem i SV og sitter i SVs EU/EØS utvalg, er styremedlem i Trondheim SV og tidligere vært leder i Sør-Trøndelag SU. Hun har tidligere sittet i landsstyret, og vært både generalsekretær og leder i Ungdom mot EU. Hun har vært 2. vara til Styret i en periode og er medlem i Internasjonalt utvalg i Nei til EU.

2. Lars Erik Hyllvang, Hedmark, født 1968 (Ny)
Lars Erik Hyllvang er fra Engerdal i Hedmark og medlem av Senterpartiet. Han er utdannet allmennlærer (adjunkt) med tilleggsutdanning innen ledelse.  Lars Erik har vært ordfører i Engerdal kommune siden 2011. Før han ble valgt til ordfører var han enhetsleder for oppvekst. Han har 8 års erfaring fra utvikling- og nødarbeid på Sri Lanka. Lars Erik er nestleder i Hedmark Sp, landstyremedlem i utmarkskommunenes sammenslutning og leder i Norges Nasjonalparker. Han har tidligere sittet i styret i Nei til EU, hvorav medlem i AU i 2013-2014.

3. Arne Byrkjeflot, Sør-Trøndelag, født 1950 (Gjenvalg)
Arne Byrkjeflot er fra Trondheim, Sør-Trøndelag.  Han har bakgrunn fra LO i Trondheim og Rødt. Er ansatt som politisk rådgiver i Nei til EU.

4. Ulf Ulriksen, Nordland, født 1955 (Ny)
Ulf Ulriksen er bosatt i Mosjøen i Nordland, og er faglært tømrer og bygningsverntekniker. Partipolitisk uavhengig de siste 3 åra. Han er medlem i Fellesforbundet, og har tidligere vært fagforeningsleder i mange år. Tidligere leder av LO’s fylkesorg i Nordland, tidligere leder av LO i Mosjøen. Han har tidligere vært ansatt i Norsk Folkehjelp, LO og Fellesforbundet. Var også LO’s medlem i styringsgruppa for EU`s regionalprogram for næringsutvikling for Midt-Scandiaregionen.  Ulf var Faglig leder i Nordland Nei til EU i 1993 - 94 og Faglig sekretær I Nei til EU i 1994.

Nei til EUs råd 2018-2020

Wenche Arntzen, født 1955, Nordland Gjenvalg
Fiskeri / Arbeiderpartiet. Medlem i fiskeripolitisk nettverk i Nei til EU

Ivar Hellesnes, født 1946, Sør-Trøndelag Gjenvalg
Dyre og mathelse. Rødt. Medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU

Odd Einar Dørum, født 1943, Oslo Gjenvalg
Venstre

Peter Th. Ørebech, født 1948, Troms Gjenvalg Senterpartiet, Fiskeri. Jusprofessor.

Olaug Jeksrud, født 1953, Hedmark Gjenvalg
Rødt. Styremedlem Hedmark Nei til EU. Tidligere leder Akershus Nei til EU

Per Olaf Lundteigen, født 1953, Buskerud Gjenvalg
Senterpartiet. Stortingsrepresentant.

Marielle De Roos, født 1972, Nordland Ny
Bonde og Småbrukarlaget.  Marielle er opprinnelig fra Nederland, har drevet gård i Lofoten siden 2000. Økologisk geitebonde, driver ysteri og gårdskafe sammen med mann og to sønner. Styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag, og styremedlem i European Coordination la Via Campesina.

Paul M. Gamlemshaug, født 1953, Aust-Agder Gjenvalg
SV. Tidligere tillitsvalgt i Postcom. Styremedlem i Aust-Agder Nei til EU

Svend Morten Voldsrud, født 1968, Oppland Ny
Svend Morten er AU-medlem i ledelsen i Fagforbundet.

Eldar Myhre, født 1949, Rogaland Gjenvalg
Partipolitisk uavh. Medlem i faglig utvalg Nei til EU

Marit Sandtrø, født 1955, Sør-Trøndelag Ny
Marit er partipolitisk uavhengig, tidligere leder i Sør-Trøndelag Nei til EU

Per Martin Sandtrøen, født 1985, Hedmark/Oslo Gjenvalg
Senterpartiet. Politisk rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum.

Gina Barstad, født 1986, Hordaland Gjenvalg
SV. Vara for Lysbakken til Stortinget. Tidligere styremedlem i Nei til EU

Dag Seierstad, født 1936, Oppland Gjenvalg
SV. EU/EØS-rådgiver i SV. Medlem i faglig utvalg Nei til EU

Mari Gjestvang, født 1961, Hedmark Gjenvalg
Senterpartiet. Fylkestingsmedlem i Hedmark. Bonde. Studerer jus.

Jan Arne Bremnes, født 1953, Sør-Trøndelag Ny
Kristelig Folkeparti. Tidligere styremedlem i Nei til EU

Gerd M. Knutsen, født 1950, Akershus Gjenvalg
Senterpartiet. Tidligere leder Oslo Nei til EU

Marianne Nyland, født 1958, Buskerud Ny
Marianne er kommunepolitiker for Rødt i Kongsberg (bl.a. medlem av utvalg for helse og omsorg, vara til kommunestyret) Leder av Personskadeforbundet LTN i Buskerud. Har sittet mange år I fylkesstyret I Buskerud Nei til EU

Gaute Eiterjord, født 1995, Rogaland/Oslo Ny
Gaute er leder i Natur og Ungdom og kommer opprinnelig fra Rogaland.

Terje Bjørlo, født 1954, Østfold Gjenvalg
NKP, Tidligere leder Østfold Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Informasjon om landsmøte 2020 

03. juli 2020

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.

Sommerstengt kontor

03. juli 2020

Det nærmer seg sommerferieavvikling for staben i Nei til EU. Kontoret vil derfor ha redusert kapasitet fra 13. juli til 9. august.

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Velkommen som medlem i Nei til EU

11. juni 2020

Hele 522 av de som leser denne utgaven av Standpunkt er nye medlemmer i Nei til EU, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte i Standpunkt.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Velkommen i Nei til EU!

08. mai 2020

Vi kan glede oss over 522 nye medlemmer de 2 siste ukene! Takk for at du har meldt deg inn i Nei til EU! Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet var hovedparoler i EU-kampen i 1994, og er fortsatt aktuelt og verdt å kjempe for i dag.

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

132 nye medlemmer på en uke!

24. april 2020

– I den første uken av Nei til EUs vervekampanje har vi registrert 132 nye medlemmer. Dette er en veldig god start. Verv en venn du også!