Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

– Med søksmål mot Erna Solberg om behandling av Acer-saken, kampen mot jernbanepakke 4 og bevegelse i Fellesforbundet om EØS-avtalen ser jeg fram til å lede Nei til EU i en ny periode, sier Kathrine Kleveland.

– Jeg er så glad i Nei til EU, og skal gjøre mitt for at vi lykkes sammen med allierte,  medlemmer og det nyvalgte styret.

Kathrine LM 2018

De andre i Nei til EU-styret er Ole Dahle Kvadsheim, Helle Hagenau, Christian Torseth, Gunnhill Margy Andreassen, Boye Ullmann Mats Monsen, Karianne Hagen Wendt, Per Inge Bjerknes, Heidi Larsen, og et styremedlem som blir utpekt av Ungdom mot EU. Varamedlemmer er Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Lars Erik Hyllvang, Arne Byrkjeflot og Ulf Ulriksen.

Les presentasjon av de valgte styremedlemmene under.


Nei til EUs styre 2018-2020

Arbeidsutvalget

1. Leder: Kathrine Kleveland, Vestfold, født 1966 (Gjenvalg)
Kathrine Kleveland har vært leder i Nei til EU i 4 år. Hun er utdannet grafisk designer og bor på gården Bergan i Holmestrand.  Hun har bl.a. bakgrunn som leder i Norges Bygdekvinnelag, koordinator i Nettverk for GMO-fri mat, leder i Stiftelsen Skolematens Venner. Er nå leder i Vestfold Senterparti og sentralstyremedlem i Senterpartiet.

2. Nestleder: Olaf Gjedrem, Rogaland, født 1948 (Gjenvalg)
Olaf Gjedrem har vært nestleder de to siste åra og er tidligere fylkesleder i Rogaland Nei til EU.  Olaf var fungerende leder i Nei til EU da Kathrine var ute i permisjon i valgkampen 2017. Han er tidligere gårdbruker, men fremdeles aktivt med i driften på gården. Har sittet i styret i Nei til EU gjennom flere år. Tidl. vara til Stortinget for KrF, fast møtende representant i årene 1997-2000 og 2001-2004. Medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU.

3. Nestleder: Idar Helle, Oslo, født 1972 (Gjenvalg)
Idar Helle er opprinnelig fra Stavanger, men bosatt i Oslo. Han er utreder i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.  Han har bakgrunn som historiker ved Universitetet i Oslo. Forskningsfeltet hans er norsk og internasjonalt arbeidsliv, med særlig vekt på arbeiderbevegelsen i Europa. Han har organisasjonsbakgrunn fra blant annet NTL UiO, Attac, Manifest og sitter i Internasjonalt utvalg i Nei til EU.  Idar ledet Nei til EUs kampanjearbeid under Acer-striden sist vinter.

AU-medlem Birte Usland, Vest-Agder, født 1972 (Ny)
Birte Usland er fra Marnardal i Vest-Agder. Hun er utdannet agronom og har drevet gård siden 1996.  Birte er styremedlem i Norges Bondelag. Hun er medlem i Arbeiderpartiet og har vært styremedlem i Vest-Agder Arbeiderparti 2014-2018. Hun har tidligere vært både lokallagsleder, nestleder og leder i Vest-Agder Bondelag. I forrige periode var hun med i kommunestyret, formannskapet og varaordfører i Marnardal kommune. Hun har hatt flere lokale verv i Tine og Nortura. Har også vært konsernstyremedlem i Nortura. Hun er styremedlem i Norsk senter for økologisk landbruk. Birte sitter også som styremedlem i Vest-Agder Nei til EU.  Er medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU

2. Ole Dahle Kvadsheim, Rogaland/Oslo, født 1994 (Ny)
Ole Dahle Kvadsheim er opprinnelig fra Rogaland men er bosatt i Oslo i forbindelse med studier.  Han er medlem i Rødt, og har hatt flere verv i Rødt og Rød Ungdom. Han var Rødt i Rogalands førstekandidat til Stortinget 2017. Ole var sentralstyremedlem i Ungdom mot EU i 2015, og var i en periode i 2018 politisk rådgiver i Ungdom mot EU.

3. Helle Hagenau, Oslo, født 1965 (Gjenvalg)
Helle Hagenau er bosatt i Oslo. Er styremedlem i Nei til EU, og leder i Internasjonalt utvalg siden 2009. Hun har vært medlem av utvalg siden 2001. Hun har også sittet i kvinnepolitisk utvalg gjennom 16 år. Hun er medlem i Rødt, er vara til bystyret i Oslo og medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Er utdannet historiker. Har vært generalsekretær i Nei til EU (2001-2004) og jobber i dag som daglig leder i Norges Tannteknikerforbund

4. Christian Torseth, Nordland, født 1970 (Gjenvalg)
Christian Torseth er fra Sortland i Nordland, og er tidligere leder i Nordland Nei til EU. Hen er leder i Nordland SV, er medlem i EØS-utvalget i SV, og sitter i landsstyret i SV. Han er første vara til fylkestinget i Nordland for SV. Han er en uredd debattant og en ivrig skribent på sosiale media og øvrig media. 

5. Gunnhill Margy Andreassen, Nordland, født 1949 (Gjenvalg)
Gunnhill Andreassen er fra Tjeldsund kommune i Nordland, hvor hun jobber som rektor. Har vært medlem av kommunestyret siden 1975, med unntak av perioden 1999-2003. Har vært medlem i formannskapet i 26 år og var varaordfører 6 år før hun ble ordfører i 1993-1999. Er i inneværende periode varaordfører. Har også vært medlem av Nordland fylkesting i flere perioder. Hun var heltidspolitiker fra 1999 til 2003, og felles parlamentarisk leder for SV, Ap, Sp, KrF og Venstre. Gunnhill har vært leder i Nordland Venstre og medlem av landsstyret gjennom 7 år og medlem av sentralstyret i Venstre i 2 år.

6. Boye Ullmann, Oslo, født 1954 (Gjenvalg)
Boye Ullmann er faglig leder Nei til EU, han arbeider i Fellesforbundet, og har bakgrunn fra Rødt.

7. Mats Monsen, Sør-Trøndelag, født 1992 (Ny) Vedtatt mot 1 stemme
Mats Monsen er fra Trondheim, og leder av Fagforbundet Ung.  Han har tidligere vært ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Sør-Trøndelag og leder i AUF i Sør-Trøndelag. Han ble i 2015 valgt til nestleder i Fagforbundet Ung, før han i 2017 ble valgt som leder. Er også medlem av Fagforbundets ungdomsutvalg.

8. Karianne Hagen Wendt, Rogaland/Oslo, født 1996 (Gjenvalg)
Karianne Hagen Wendt er fra Stavanger/Rogaland, og studerer nå statsvitenskap ved UiO. Hun har vært aktiv i Ungdom mot EU siden 2012, hvor hun blant annet jobbet som generalsekretær i perioden 2016/2017. Karianne ble valgt inn i styret i Nei til EU i 2016, og har i tillegg til dette vært to år i kvinnepolitisk utvalg. Karianne er partipolitisk uavhengig.

9. Per Inge Bjerknes, Østfold, født 1979 (Gjenvalg)
Per Inge Bjerknes bor i Mysen i Østfold. Han har vært sentralstyremedlem i Senterpartiet. Var fylkesvaraordfører i Østfold i forrige periode. Har utdannelse innen statsvitenskap. Ordførerkandidat for Senterpartiet i Eidsberg kommune ved sist kommunevalg. Har jobbet i Statens Vegvesen siden 2015.

10. Styremedlem oppnevnt av Ungdom mot EU.

11. Heidi K. Larsen, Østfold, født 1958 (Gjenvalg)
Heidi K. Larsen er fra Sør-Trøndelag, men bosatt i Østfold.  Hun har sin bakgrunn fra Handel og Kontor og LO, og jobber for LO i Trondheim. Heidi er SV-medlem og medlem av SVs EØS-utvalg.  Hun er medlem i fagligpolitisk utvalg i Nei til EU

VARAMEDLEMMER
1. Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, født 1992 (Gjenvalg)
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen er 26 år og kommer fra Trondheim i Trøndelag. Hun er medlem i SV og sitter i SVs EU/EØS utvalg, er styremedlem i Trondheim SV og tidligere vært leder i Sør-Trøndelag SU. Hun har tidligere sittet i landsstyret, og vært både generalsekretær og leder i Ungdom mot EU. Hun har vært 2. vara til Styret i en periode og er medlem i Internasjonalt utvalg i Nei til EU.

2. Lars Erik Hyllvang, Hedmark, født 1968 (Ny)
Lars Erik Hyllvang er fra Engerdal i Hedmark og medlem av Senterpartiet. Han er utdannet allmennlærer (adjunkt) med tilleggsutdanning innen ledelse.  Lars Erik har vært ordfører i Engerdal kommune siden 2011. Før han ble valgt til ordfører var han enhetsleder for oppvekst. Han har 8 års erfaring fra utvikling- og nødarbeid på Sri Lanka. Lars Erik er nestleder i Hedmark Sp, landstyremedlem i utmarkskommunenes sammenslutning og leder i Norges Nasjonalparker. Han har tidligere sittet i styret i Nei til EU, hvorav medlem i AU i 2013-2014.

3. Arne Byrkjeflot, Sør-Trøndelag, født 1950 (Gjenvalg)
Arne Byrkjeflot er fra Trondheim, Sør-Trøndelag.  Han har bakgrunn fra LO i Trondheim og Rødt. Er ansatt som politisk rådgiver i Nei til EU.

4. Ulf Ulriksen, Nordland, født 1955 (Ny)
Ulf Ulriksen er bosatt i Mosjøen i Nordland, og er faglært tømrer og bygningsverntekniker. Partipolitisk uavhengig de siste 3 åra. Han er medlem i Fellesforbundet, og har tidligere vært fagforeningsleder i mange år. Tidligere leder av LO’s fylkesorg i Nordland, tidligere leder av LO i Mosjøen. Han har tidligere vært ansatt i Norsk Folkehjelp, LO og Fellesforbundet. Var også LO’s medlem i styringsgruppa for EU`s regionalprogram for næringsutvikling for Midt-Scandiaregionen.  Ulf var Faglig leder i Nordland Nei til EU i 1993 - 94 og Faglig sekretær I Nei til EU i 1994.

Nei til EUs råd 2018-2020

Wenche Arntzen, født 1955, Nordland Gjenvalg
Fiskeri / Arbeiderpartiet. Medlem i fiskeripolitisk nettverk i Nei til EU

Ivar Hellesnes, født 1946, Sør-Trøndelag Gjenvalg
Dyre og mathelse. Rødt. Medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU

Odd Einar Dørum, født 1943, Oslo Gjenvalg
Venstre

Peter Th. Ørebech, født 1948, Troms Gjenvalg Senterpartiet, Fiskeri. Jusprofessor.

Olaug Jeksrud, født 1953, Hedmark Gjenvalg
Rødt. Styremedlem Hedmark Nei til EU. Tidligere leder Akershus Nei til EU

Per Olaf Lundteigen, født 1953, Buskerud Gjenvalg
Senterpartiet. Stortingsrepresentant.

Marielle De Roos, født 1972, Nordland Ny
Bonde og Småbrukarlaget.  Marielle er opprinnelig fra Nederland, har drevet gård i Lofoten siden 2000. Økologisk geitebonde, driver ysteri og gårdskafe sammen med mann og to sønner. Styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag, og styremedlem i European Coordination la Via Campesina.

Paul M. Gamlemshaug, født 1953, Aust-Agder Gjenvalg
SV. Tidligere tillitsvalgt i Postcom. Styremedlem i Aust-Agder Nei til EU

Svend Morten Voldsrud, født 1968, Oppland Ny
Svend Morten er AU-medlem i ledelsen i Fagforbundet.

Eldar Myhre, født 1949, Rogaland Gjenvalg
Partipolitisk uavh. Medlem i faglig utvalg Nei til EU

Marit Sandtrø, født 1955, Sør-Trøndelag Ny
Marit er partipolitisk uavhengig, tidligere leder i Sør-Trøndelag Nei til EU

Per Martin Sandtrøen, født 1985, Hedmark/Oslo Gjenvalg
Senterpartiet. Politisk rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum.

Gina Barstad, født 1986, Hordaland Gjenvalg
SV. Vara for Lysbakken til Stortinget. Tidligere styremedlem i Nei til EU

Dag Seierstad, født 1936, Oppland Gjenvalg
SV. EU/EØS-rådgiver i SV. Medlem i faglig utvalg Nei til EU

Mari Gjestvang, født 1961, Hedmark Gjenvalg
Senterpartiet. Fylkestingsmedlem i Hedmark. Bonde. Studerer jus.

Jan Arne Bremnes, født 1953, Sør-Trøndelag Ny
Kristelig Folkeparti. Tidligere styremedlem i Nei til EU

Gerd M. Knutsen, født 1950, Akershus Gjenvalg
Senterpartiet. Tidligere leder Oslo Nei til EU

Marianne Nyland, født 1958, Buskerud Ny
Marianne er kommunepolitiker for Rødt i Kongsberg (bl.a. medlem av utvalg for helse og omsorg, vara til kommunestyret) Leder av Personskadeforbundet LTN i Buskerud. Har sittet mange år I fylkesstyret I Buskerud Nei til EU

Gaute Eiterjord, født 1995, Rogaland/Oslo Ny
Gaute er leder i Natur og Ungdom og kommer opprinnelig fra Rogaland.

Terje Bjørlo, født 1954, Østfold Gjenvalg
NKP, Tidligere leder Østfold Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Fylkesledersamling med fokus på organisasjonsarbeid

24. mai 2019

25 deltagere var påmeldt på Nei til EUs fylkesledersamling 24. mai på «Bruket» i Schweigaards gate i Oslo.

Ungdom mot EU hjelper danske Folkebevægelsen mod EU

23. mai 2019

Fem unge norske EU-motstandere har tatt veien til Danmark for å føre kampanje for Folkebevægelsen mod EU.

Vervekampanjen 2019: Kathrine vervet sju nye medlemmer

13. mai 2019

– Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier Nei til EU-lederen.

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Minneord: Guro Fjellanger er død

24. april 2019

For ettertiden vil hun stå som en av de viktigste aktørene i den norske EU-kampen. Folkets rett til selv å bestemme sin framtid hadde seiret, skriver Arne Langset og Dag Seierstad.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

Guro Fjellanger (55) er død

16. april 2019

Som generalsekretær fra 1990 til 1995 ledet Guro Fjellanger organisasjonsbygging i Nei til EU mot folkeavstemningen i 1994.

Vil du bli vår nye kollega?

11. april 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Grunnskolering i organisasjon

01. april 2019

Innledning om grunnskolering i organisasjon i Nei til EU.

Hold av datoen. Det blir fest!

29. mars 2019

25 år siden folkeavstemningen i 1994.

– Er dere klare for å bygge et enda sterkere Nei til EU?

22. mars 2019

– Fra 22. april til 6. mai kjøres det verve og aktivitetsuker i hele organisasjonen, sier Karl-Sverre Holdal, organisasjonsrådgiver og verveansvarlig i Nei til EU.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 9. mai.