Ungdom mot EU vokser

Ungdom mot EU avsluttet jubileumsåret 2019 med en betydelig medlemsvekst som følge av en vellykket verveaksjon den siste måneden. Nei til EU har fått hele 1592 nye medlemmer i 2019.

Både Ungdom mot EU og Nei til EU har fått mange nye medlemmer i 2019. Ungdom mot EU har sin største medlemsvekst på mange år, mens Nei til EU går ned i medlemstall til tross for de nye medlemmene.

Nei til EU planlegger vervekampanje i 2020 for å få flere nye medlemmer.

– Viser at verving nytter

– Mandag 16. desember rundet vi 940 betalende medlemmer, som er 48 flere enn hele 2018 til sammen, og fortsatt henter vi inn nye medlemmer og kontingenter, så målet vårt må være å nærme oss tusen betalende medlemmer før nyttårsaften, sier Pål Trautmann Olerud, generalsekretær i Ungdom mot EU.

– Alt i alt har vi klart å hente inn 312 kontingenter siden 13. november, og det store flertallet her er under 26 år, noe vi er svært fornøyd med, sier generalsekretæren.

– Vi ser at det er spesielt i Trøndelag og de fire fylkene på Vestlandet at vi har et stort potensial, i tillegg har det vært en betydelig vekst i Agder-fylkene etter iherdig verving av en lokal ildsjel. Samtidig ser vi at det er enkelte fylker hvor vi har mye å gå på, hvor vi skal være tidligere ute til neste år.

Godt samarbeid på neisiden

Ungdom mot EU har vært heldig og hatt Magnus Westbye som ivrig kontingentringer, og han har fått inn mange medlemmer.

– Mye av veksten skyldes i stor grad at vi har klart å mobilisere kraftig gjennom samarbeidspartnere våre, og da særlig blant medlemmer i Norges Bygdeungdomslag, Senterungdommen og Rød Ungdom, sier Olerud.

– Vi setter også veldig stor pris på at så mange medlemmer fra Nei til EU som er i 20-årene har latt seg verve til Ungdom mot EU også. Dette legger et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom oss.

– Dette viser at det er mulig å vokse når en jobber systematisk og samarbeider mellom både oss og Nei til EU, og med den breiere nei-alliansen, og at neisaken har ei framtid selv etter noen kaotiske år med brexit-usikkerhet.

Nei til EU-vervekampanje

Til tross for 1592 nye medlemmer så gikk medlemstallet i Nei til EU ned i 2019. For å opprettholde en slagkraftig organisasjon er det avgjørende at hele organisasjonen samler seg om å gjennomføre en effektiv vervekampanje, i tillegg til vervearbeidet som må gjøres gjennom hele året.

Med en aldrende medlemsmasse så har Nei til EU et stort naturlig frafall. Nei til EUs medlemmer må altså verve mange nye medlemmer før medlems­tallet vil gå opp. I 2020 planlegger Nei til EU en vervekampanje som strekker seg over to uker fra 20. april til 3. mai. Innholdet i vervekampanjen er ikke klart ennå.

Tallene fra 2019 viser at nye medlemmer i hovedsak kommer fra sentrale vervetiltak. Dette er blant annet verveaktivitet på sosiale media og ringeverving. Verveaktiviteten i fylkeslagene varierer sterkt og utgjør dessverre en mindre andel av de nye medlemmene.

Skal Nei til EU klare å opprettholde medlemstallet, så må fylkeslagene sette inn en helt annen verveinnsats. Målet for Nei til EU må være å øke medlems­tallet framover.

Verv fem ungdommer

For å holde Norge ute av EU trenger vi en sterk ungdomsorganisasjon. I november og desember hadde Ungdom mot EU en kampanje for å verve flere medlemmer, med mål om 700 medlemmer under 26 år innen nyttår. Det ville tilsvare fem innbetalinger per dag. Men målet om 700 medlemmer ble altså nådd allerede 16. desember, to uker før fristen.

Oppfordringen til Nei til EUs medlemmer om å verve fem ungdommer er fortsatt like aktuell.

Du kan verve til Ungdom mot EU på denne siden eller ved å søke opp #129544 på Vipps. Har du en nevø som burde blitt med i nei-kampen? En niese med sans for en solidarisk verden?

Medlemskap i Ungdom mot EU koster 50 kr i året og gir deg:

  • Tilgang til Norges beste EU-kritiske skoleringsprogram for ungdom!
  • Mulighet til å delta på studieturer!
  • En sterkere kamporganisasjon for folkestyre, miljø og solidaritet!

Har du spørsmål om Ungdom mot EU eller verving kan du ta kontakt med Daniel Charles Hextall på charles@umeu.no.

Stort bilde: Vellykket vervekampanje: Ungdom mot EU vervet mange nye medlemmer på tampen av 2019 og klarte å øke medlemstallet sammenlignet med 2018. På bildet deltar Ungdom mot EU på jernbane­demonstrasjonen i oktober 2019. Foto: Thomas Haug

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EUs rådsmøte er avlyst

12. mars 2020

Koronaviruset sprer seg raskt og norske helsemyndigheter oppfordrer nå til nasjonal dugnad for å hindre ytterligere smittespredning.

Møtte KrF på Stortinget

11. mars 2020

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

Årsmøte i Vesterålen og Lødingen Nei til EU

05. mars 2020

19. februar holdt regionlaget i Nei til EU sitt første årsmøtet etter å ha blitt et regionlag sammen med Lødingen i februar 2019.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

28. jan. 2020

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 22. februar kl. 10 på Scandic Elgstua i Elverum.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

Orientering nummer 1/2020

21. jan. 2020

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2020

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

Takk ved Lars Erik Hyllvangs bortgang

09. des. 2019

Det var svært trist og overraskende å motta beskjeden om at vårt styremedlem Lars Erik Hyllvang døde søndag 8. desember.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

200 ny innbetalinger til Ungdom mot EU

22. nov. 2019

Ungdom mot EU gjennomfører nå en vervekampanje for å få flere medlemmer før årsskiftet. De siste tallene viser at vervekampanjen gir gode resultat. Men Ungdom mot EU trenger fortsatt flere medlemmer så trykket må fortsatt holdes oppe.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Ungdom mot EU verver fem om dagen, verv fem til laget!

15. nov. 2019

Vi utfordrer alle i Nei til EU til å verve fem ungdommer til Ungdom mot EU.