Ungdom mot EU vokser

Ungdom mot EU avsluttet jubileumsåret 2019 med en betydelig medlemsvekst som følge av en vellykket verveaksjon den siste måneden. Nei til EU har fått hele 1592 nye medlemmer i 2019.

Både Ungdom mot EU og Nei til EU har fått mange nye medlemmer i 2019. Ungdom mot EU har sin største medlemsvekst på mange år, mens Nei til EU går ned i medlemstall til tross for de nye medlemmene.

Nei til EU planlegger vervekampanje i 2020 for å få flere nye medlemmer.

– Viser at verving nytter

– Mandag 16. desember rundet vi 940 betalende medlemmer, som er 48 flere enn hele 2018 til sammen, og fortsatt henter vi inn nye medlemmer og kontingenter, så målet vårt må være å nærme oss tusen betalende medlemmer før nyttårsaften, sier Pål Trautmann Olerud, generalsekretær i Ungdom mot EU.

– Alt i alt har vi klart å hente inn 312 kontingenter siden 13. november, og det store flertallet her er under 26 år, noe vi er svært fornøyd med, sier generalsekretæren.

– Vi ser at det er spesielt i Trøndelag og de fire fylkene på Vestlandet at vi har et stort potensial, i tillegg har det vært en betydelig vekst i Agder-fylkene etter iherdig verving av en lokal ildsjel. Samtidig ser vi at det er enkelte fylker hvor vi har mye å gå på, hvor vi skal være tidligere ute til neste år.

Godt samarbeid på neisiden

Ungdom mot EU har vært heldig og hatt Magnus Westbye som ivrig kontingentringer, og han har fått inn mange medlemmer.

– Mye av veksten skyldes i stor grad at vi har klart å mobilisere kraftig gjennom samarbeidspartnere våre, og da særlig blant medlemmer i Norges Bygdeungdomslag, Senterungdommen og Rød Ungdom, sier Olerud.

– Vi setter også veldig stor pris på at så mange medlemmer fra Nei til EU som er i 20-årene har latt seg verve til Ungdom mot EU også. Dette legger et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom oss.

– Dette viser at det er mulig å vokse når en jobber systematisk og samarbeider mellom både oss og Nei til EU, og med den breiere nei-alliansen, og at neisaken har ei framtid selv etter noen kaotiske år med brexit-usikkerhet.

Nei til EU-vervekampanje

Til tross for 1592 nye medlemmer så gikk medlemstallet i Nei til EU ned i 2019. For å opprettholde en slagkraftig organisasjon er det avgjørende at hele organisasjonen samler seg om å gjennomføre en effektiv vervekampanje, i tillegg til vervearbeidet som må gjøres gjennom hele året.

Med en aldrende medlemsmasse så har Nei til EU et stort naturlig frafall. Nei til EUs medlemmer må altså verve mange nye medlemmer før medlems­tallet vil gå opp. I 2020 planlegger Nei til EU en vervekampanje som strekker seg over to uker fra 20. april til 3. mai. Innholdet i vervekampanjen er ikke klart ennå.

Tallene fra 2019 viser at nye medlemmer i hovedsak kommer fra sentrale vervetiltak. Dette er blant annet verveaktivitet på sosiale media og ringeverving. Verveaktiviteten i fylkeslagene varierer sterkt og utgjør dessverre en mindre andel av de nye medlemmene.

Skal Nei til EU klare å opprettholde medlemstallet, så må fylkeslagene sette inn en helt annen verveinnsats. Målet for Nei til EU må være å øke medlems­tallet framover.

Verv fem ungdommer

For å holde Norge ute av EU trenger vi en sterk ungdomsorganisasjon. I november og desember hadde Ungdom mot EU en kampanje for å verve flere medlemmer, med mål om 700 medlemmer under 26 år innen nyttår. Det ville tilsvare fem innbetalinger per dag. Men målet om 700 medlemmer ble altså nådd allerede 16. desember, to uker før fristen.

Oppfordringen til Nei til EUs medlemmer om å verve fem ungdommer er fortsatt like aktuell.

Du kan verve til Ungdom mot EU på denne siden eller ved å søke opp #129544 på Vipps. Har du en nevø som burde blitt med i nei-kampen? En niese med sans for en solidarisk verden?

Medlemskap i Ungdom mot EU koster 50 kr i året og gir deg:

  • Tilgang til Norges beste EU-kritiske skoleringsprogram for ungdom!
  • Mulighet til å delta på studieturer!
  • En sterkere kamporganisasjon for folkestyre, miljø og solidaritet!

Har du spørsmål om Ungdom mot EU eller verving kan du ta kontakt med Daniel Charles Hextall på charles@umeu.no.

Stort bilde: Vellykket vervekampanje: Ungdom mot EU vervet mange nye medlemmer på tampen av 2019 og klarte å øke medlemstallet sammenlignet med 2018. På bildet deltar Ungdom mot EU på jernbane­demonstrasjonen i oktober 2019. Foto: Thomas Haug

reLATERT

Se alle arrangementer

Informasjon om landsmøte 2020 

03. juli 2020

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.

Sommerstengt kontor

03. juli 2020

Det nærmer seg sommerferieavvikling for staben i Nei til EU. Kontoret vil derfor ha redusert kapasitet fra 13. juli til 9. august.

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Velkommen som medlem i Nei til EU

11. juni 2020

Hele 522 av de som leser denne utgaven av Standpunkt er nye medlemmer i Nei til EU, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte i Standpunkt.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Velkommen i Nei til EU!

08. mai 2020

Vi kan glede oss over 522 nye medlemmer de 2 siste ukene! Takk for at du har meldt deg inn i Nei til EU! Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet var hovedparoler i EU-kampen i 1994, og er fortsatt aktuelt og verdt å kjempe for i dag.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.