Leder i Ungdom mot EU. Frankie Rød ble valgt til leder av Ungdom mot EU i april.

Ungdom mot EUs nye leder vil sette Ungdom mot EU på kartet 

Å trå inn som leder i Ungdom mot EU er noe jeg hadde gledet meg til.

Jeg så frem til å kunne dra rundt og besøke lokallag og samarbeidsorganisasjoner, stå på stand og besøke skoler. Slik ble det altså ikke. Men det er likevel en helt fantastisk, og ikke minst viktig, oppgave, som jeg nå har fått tillit til å utføre.

I min periode som leder vil jeg sette Ungdom mot EU på kartet, og sørge for å utvikle skikkelig skoleringsprogram, slik at alle ledd i organisasjoner er godt skolerte. For meg er Ungdom mot EU en inkluderende organisasjon der alle er velkomne, og det er viktig at vi i denne perioden jobber for at det skal fortsette å være slik. 

Jeg gleder meg til landet åpner, slik at jeg kan møte medlemmer fra alle ledd i organisasjonen igjen. Man oppdager ikke hvor stor del av politikken det sosiale er, før det plutselig blir borte. 

Viktig at kampen ikke dør 

Likevel er det utrolig viktig at nei-kampen ikke dør ut nå under korona-pandemien. De kampene vi kjemper er høyst relevante akkurat nå. 

Å kjempe mot EUs usolidariske flyktningpolitikk ble brått enda viktigere. Flyktninger sitter fanget i leirer uten mulighet til å holde avstand til andre, og uten mulighet til å håndheve god hygiene. Det er viktig at selv om vi fysisk må være fraskilt, bruker vi denne pandemien til å stå sammen i solidaritet. 

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til de flotte fylkeslagene i Nei til EU, som har gitt oss pengegaver. Dette er noe av det som gjør det mulig å opprettholde den unge nei-bevegelsen, og vi er utrolig takknemlig for det. Og så ønsker jeg å oppmuntre alle til å fortsette kampen for folkestyre, solidaritet og miljø, fordi det vi gjør er utrolig viktig! 

Ungdom mot EU

24 UMEU-logo

18. april gjennomførte Ungdom mot EU sitt første heldigitale landsmøte. Les mer om Ungdom mot EUs landsmøte på umeu.no

Stort bilde i toppen: Leder i Ungdom mot EU. Frankie Rød ble valgt til leder av Ungdom mot EU i april. (Foto: Ungdom mot EU )

reLATERT

Se alle arrangementer

– Det er lett å verve nye medlemmer til Nei til EU

11. sep. 2020

– Høstens vervekampanjen er godt i gang, og når jeg som leder forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg også verve aktivt, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Framdriftsplan

27. aug. 2020

Frister og datoer fram til Nei til EUs landsmøte 2020.

Nei til EUs landsmøte i november gjennomføres digitalt

25. aug. 2020

Styret i Nei til EU vedtok mandag kveld at det planlagte landsmøte 6. til 8. november gjennomføres digitalt.

Verving av medlemmer

10. aug. 2020

Medlemsverving er det viktigste vi gjør for å holde grasrotorganisasjonen vår ved like, og under finner du tips til hvordan dette kan løses. 

Informasjon om landsmøte 2020 

03. juli 2020

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.

Sommerstengt kontor

03. juli 2020

Det nærmer seg sommerferieavvikling for staben i Nei til EU. Kontoret vil derfor ha redusert kapasitet fra 13. juli til 9. august.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

522 nye medlemmer i vervekampanjen!

15. juni 2020

– Hurra, vi klarte det! Gratulerer til dykk alle, var kommentaren frå verveansvarleg Karl-Sverre Holdal då det endelege resultatet frå dei to kampanjevekene var klart. 

Velkommen som medlem i Nei til EU

11. juni 2020

Hele 522 av de som leser denne utgaven av Standpunkt er nye medlemmer i Nei til EU, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte i Standpunkt.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.