Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Akerhus Nei til EU!

Siste saker fra Akershus

Uttalelse fra Bærum Nei til EUs årsmøte

Bærum Nei til EU hadde årsmøte 28. februar og vedtok enstemmig følgende uttalelse om Norge, EUs energibyrå og ACER.

Godt oppmøte på årsmøtet i Ski og Oppegård Nei til EU

Kampanjen mot EUs energibyrå dro flere til årsmøtet i Ski og Oppegård Nei til EU 21. februar, enn til noe åpne møte siden 1994.

UTTALELSE

NORSK KRAFT SKAL STYRES AV NORGE OG IKKE AV EU!

Uttalelse fra Akershus Nei til EUs årsmøte 1. mars 2018