Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Akerhus Nei til EU!

VIDEO
EØS

Se video fra webinar om EØS innvirkning på kommunene

Nå kan du se Akershus Nei til EUs webinar om EØS innvirkning på kommunene fra 27. mai 2021.

UTTALELSE
EØS

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

INNLEGG
Helse og velferd

This is the end

Coronaen herjer, Norge er så å si stengt ned. Kanskje klarer vi å stanse epidemien, men hva blir ettervirkningene?

Uttalelse fra Bærum Nei til EUs årsmøte

Bærum Nei til EU hadde årsmøte 28. februar og vedtok enstemmig følgende uttalelse om Norge, EUs energibyrå og ACER.

Energi og naturressurser

Godt oppmøte på årsmøtet i Ski og Oppegård Nei til EU

Kampanjen mot EUs energibyrå dro flere til årsmøtet i Ski og Oppegård Nei til EU 21. februar, enn til noe åpne møte siden 1994.

UTTALELSE
EØS

NORSK KRAFT SKAL STYRES AV NORGE OG IKKE AV EU!

Uttalelse fra Akershus Nei til EUs årsmøte 1. mars 2018