Vervekampanjen 2017: Ivrig vervegeneral i Hedmark

Hedmark Nei til EU har utnevnt Idar Tollan til vervegeneral. Han er drivkraften i vervearbeidet i fylket, og får store resultater.

Rigmor Tollan, fylkesstyremedlem i Hedmark Nei til EU, gir oss en liten situasjonsrapport nå i siste innspurt i vervekampanjen, frem mot 1. mai. Hun er svært godt fornøyd med sin vervegeneral, og ektefelle, Idar Tollan, som på bildet er godt i gang med telefonvervingen.  

– Hedmarks verveansvarlige har hovedansvaret for at vervekampanjer planlegges godt, med fordeling av ansvar ut fra kapasiteten til hver enkelt i styret. Men det viser seg jo stadig at våre personlige målsettinger for verving  kan være vanskelige å innfri, sier Rigmor Tollan.

– Da er det godt å ha en hovedansvarlig som hjelper til i innspurten. Og heldigvis liker denne vervegeneralen vår godt å ringe rundt og prate med folk om både EU/EØS, Nei til EUs viktige rolle og vårt behov for å ha en stor medlemsmasse. Og ikke minst: han liker det å trekkes med i en prat rundt andre relaterte temaer som dukker opp i løpet av samtalen.

– Til inspirasjon for oss alle. 

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland er svært glad for å ha det ivrige ekteparet med på laget.  

– Slike entusiaster som vervegeneral Idar Tollan, setter vi enormt stor pris på. Han viser at verving er en jobb, men også hvor mye Nei til EU får igjen når jobben gjøres, og at det er moro underveis.

– Idar og Rigmor Tollan er i tillegg til stor inspirasjon for oss andre, her er det bare å heie!

Like nervøs hver gang. 

Rigmor Tollan forteller at mange års rutine med vervearbeid ikke fører til at Idar Tollan tar lett på oppgaven.

– Det er greit å poengtere at til tross for at fylkeslaget vårt som et kollektiv har fått innarbeid en vervepraksis som fungerer, er vår verveansvarlige skikkelig nervøs hver gang en ny vervekampanje står for døra. «Er ikke målet vårt for ambisiøst denne gangen?», «Er ikke vervepotensialet snart uttømt?», «Hvordan skal vi klare dette på så kort tid?». Slikt kverner rundt i hodet på stakkaren.

– Men så viser det seg at jevnt og trutt arbeid, fra planleggingsfasen og helt frem mot kampanjeavslutning, fungerer.  Nok en gang fungerer det. Det er første skritt som er det helt essensielle. Eller for å bruke et annet bilde: Å begynne å konkretisere planene for en vervekampanje er som å sette inn tenningsnøkkelen i bilen og vri den rundt. Etter det ruller kampanjen nærmest fremover av egen kraft, avslutter Rigmor Tollan.

reLATERT

Se alle arrangementer

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

07. sep. 2022

Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Nei til EU med lederskifte

23. mai 2022

Nåværende leder Roy Pedersen i Nei til EU har bedt om avløsning. Valgkomiteen, ledet av Heming Olaussen, har nå oppgaven med å få på plass ny leder, som skal velges på organisasjonens landsmøte i november.

Ny grafisk profil for Nei til EU

19. april 2022

Nå tar Nei til EU i bruk en ny logo og en ny grafisk profil. Profilen er utarbeidet av Von kommunikasjon, og vi gleder oss til å vise fram en ny side av Nei til EU. 

Årsmøter og strømpriser

17. april 2022

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Organisasjonsrådgiver (100 %) 

01. nov. 2021

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert og stødig organisasjonsrådgiver i 100 % stilling.  

Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

22. okt. 2021

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.