18 treff på Kvinnekonferanse

Tid: Lørdag 19. oktober 2024 kl. 10:00 - 16:00
Sted: Røde kors konferansesenter, møterom Henry Dunant, Hausmanns gate 5, Oslo.

Kvinnekonferansen 2024

Nei til EUs kvinnekonferanse skal være 19. oktober på Røde kors konferansesenter i Oslo.

19. des. 2023

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Tid: Lørdag 11. november 2023 kl. 10:00 - 16:00
Sted: Røde kors konferansesenter, Hausmanns gate 5, Oslo.

Kvinnekonferansen 2023

Kvinneutvalget i Nei til EU arrangerer konferanse med hovedtema: «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?»

Tid: Lørdag 19. september 2020 kl. 11:00 - 15:00
Sted: Nettbasert

Webinar: Kvinner, klima og EU

Alle snakker om klima, men hva betyr klimaendringer og klimatilpasninger for FNs bærekraftsmål om likestilling og utrydding av fattigdom? Og er EUs «grønne giv» mer enn retorikk?

04. nov. 2019

Mot franske tilstander i velferden

Kvinnene går i spissen for å forsvare offentlige helsetilbud og velferdsordninger, i Frankrike som i Norge. Folkehelseminister Listhaug burde bekymre seg langt mer for franske tilstander enn for svenske!

04. nov. 2019

Kvinner i Europa står sammen for velferdskrav!

«Kvinner fra Norge, Danmark og Frankrike står sammen om å forsvare universelle og offentlig finansierte velferds- og helsetjenester av høy kvalitet», heter det i denne uttalelsen fra kvinnekonferansen til Nei til EU.

03. nov. 2019

Women in Europe side by side in defence of public welfare!

Statement from the Women's Conference in Oslo: "Women from Norway, Denmark and France stand united in defence of high quality universal and publicly funded welfare and health services."

Tid: Lørdag 02. november 2019 kl. 10:00 - Søndag 03. november 2019 kl. 13:00
Sted: Landbrukets hus, Hollendergata 5, Oslo

Nei til EUs kvinnekonferanse 2019

Kvinners helse og velferd i Norge og EU er gjennomgangstema på konferansen lørdag 2. og søndag 3. november.

25. juni 2019

– EU er et antisosialt maskineri, sier fransk kvinneorganisasjon

Mens EU-traktatene snakker om likestilling, blir arbeidstakerne i «det virkelige Europa» stadig fattigere. Kvinnene er de store taperne.

28. okt. 2018

Likestillingspolitikk i Norden og i EU

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.