12 treff

14. okt. 2020

Arbeidsplan og møteplan Buskerud Nei til EU - 2020/21

På styremøtet 29.9.20 ble vedtatt arbeidsplan og foreløpig møteplan fram til neste årsmøte.

24. juli 2019

Energipakke 4: EU styrer strømmen

Notat om hvordan suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion.

15. aug. 2017

Arbeidsnotat 3-2017: Partiprogrammene om EU og EØS

Nei til EUs arbeidsnotat nummer 3-2017: Partiprogrammene om EU og EØS

28. april 2017

Arbeidsnotat 2-2017: Brexit og EØS

Nei til EUs arbeidsnotat nummer 2-2017: Brexit og EØS

21. sep. 2016

Arbeidsnotat 2-2016: TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge

Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke helse- og omsorgstjenestene våre?

14. feb. 2022

Bakgrunnsnotat om grensekryssende krafthandel

Notatet gjennomgår de delene av EUs tredje energimarkedspakke som hindrer Norge i å disponere over egen kraft til beste for samfunn og industri. Oppsummeringsvis foreslås det konkrete tiltak på kort og mellomlang sikt som gjør det mulig å gjenvinne nasjonal kontroll med strømmen og strømprisene.

17. sep. 2021

Det nye Stortingets syn på EU og EØS-saker

Hva mener de valgte stortingsrepresentantene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, utredning av alternativer til EØS, vetoretten, ACER og minstelønnsdirektiv?

04. juni 2021

Hva sier partiprogrammene om EU og EØS?

Vi har gjennomgått stortingspartienes programmer foran valget.

26. sep. 2017

Arbeidsnotat 4-2017: Det nye Stortingets syn på EU og EØS

Nei til EUs arbeidsnotat nummer 4-2017: Det nye Stortingets syn på EU og EØS

28. mars 2017

Arbeidsnotat 1-2017: EØS-avtalen og norsk næringsmiddelindustri

Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2017 – Første underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding.