Nettmøte med Heidi Larsen, Kjell Brygfjeld og Morten Harper om Høyesteretts kjennelse om ACER-saken.

Nett-møte i fylkeslaga 

Webinar og nett-møte er ein praktisk og rimeleg måte å ha aktivitet når det er vanskeleg å møtes fysisk. Nei til EU sentralt kan hjelpe fylka med å få arrangert webinar.  

Vi kan tilby å sette opp møter i Microsoft Teams til nett-møte. Dette er ei enkel løysing, men der alle som har lenka kan kome inn på møtet. Fylkeslaget må sjølv styre møtet og be alle andre enn møteleiar og innleiarane om å skru av mikrofon og kamera. Dette føreset at møteleiar og alle deltakarane deltek frå eigen PC med mikrofon og kamera.  

Les meir om møter på Teams her.

Lenka til Teamsmøtet kan leggast ut i ei kalenderoppføring på nettsidene, leggast inn i eit Facebook-arrangement og sendast ut på epost eller SMS til medlemene gjennom medlemsregisteret.  

Ta kontakt for å få sett opp eit Teamsmøte.

Nei til EU sentralt har ei webinarløysing som vi bruker sjølv til eigne nettmøte. Denne løysinga er godt egna til møte med mange sjåarar. Men krever at ein produsent styrer møtet. Avhengig av kapasitet kan det vere mogleg å tilby denne løysinga til fylkeslaga sine nett-møte. Ta i så fall konktakt for å gjere avtale om det.   

Nett-sending frå fysiske møte 

Vi har også fått spørsmål om direktesending frå fysiske møter, der innleiarar og møteleiar er i same lokale. Det er ein meir omfattande operasjon som krever fleire kamera og bildemiksar. Avhengig av kapasitet kan det vere mogleg å tilby denne løysinga til fylkeslaga sine nett-møte. Ta i så fall konktakt for å gjere avtale om det. 

Stort bilde i toppen: Nettmøte med Heidi Larsen, Kjell Brygfjeld og Morten Harper om Høyesteretts kjennelse om ACER-saken.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nytt styre i fylkeslaget

04. juli 2021

Til ny fylkesleder i Buskerud Nei til EU er valgt Tom Ragnar Berg, Ringerike. Til ny nestleder er valgt Erik Borgar Sandvik, Drammen.

Kunnskapspåfyll og motivasjon for staben og AU

25. juni 2021

24. og 25. juni var arbeidsutvalget og staben i Nei til EU samlet for første gang siden januar 2020. Her fikk vi ny kunnskap og ble motivert før en hektisk og spennende høst.   

Standpunkt 2-2021

18. juni 2021

I dette nummeret kan du lese om Nei til EUs kandidatundersøkelse og gjennomgang av partiprogrammene. Det nye stortinget blir mer kritisk til EU og EØS.

Freydis Finnseth Jensen gjenvalgt som leder

07. juni 2021

Hele styret ble gjenvalgt da Vesterålen og Lødingen Nei til EU avviklet årsmøte 2. juni. Freydis Finnseth Jensen fortsetter som leder og har med seg styremedlemmer fra alle Vesterålskommunene og Lødingen.

Vedtekter for Nei til EU 

06. mai 2021

Vedtekter for Nei til EU.  Siste gang revidert på landsmøtet 2018 

​​​​​​​Plan for opplæring og gjennomføring av digitalt rådsmøte

05. mai 2021

Styret vedtok på styremøtet 20. april å gjennomføre rådsmøtet digitalt. Det ble på e-post noen dager etterpå avklart at rådsmøtet gjennomføres på én dag, lørdag 5. juni. 

Fra nabolag til regionlag

30. april 2021

Nei til EU har hatt aktive lag i Vesterålen og Lødingen rundt åra med folkeavstemninger mot medlemskapet i EU.

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.