Nettmøte med Heidi Larsen, Kjell Brygfjeld og Morten Harper om Høyesteretts kjennelse om ACER-saken.

Nett-møte i fylkeslaga 

Webinar og nett-møte er ein praktisk og rimeleg måte å ha aktivitet når det er vanskeleg å møtes fysisk. Nei til EU sentralt kan hjelpe fylka med å få arrangert webinar.  

Vi kan tilby å sette opp møter i Microsoft Teams til nett-møte. Dette er ei enkel løysing, men der alle som har lenka kan kome inn på møtet. Fylkeslaget må sjølv styre møtet og be alle andre enn møteleiar og innleiarane om å skru av mikrofon og kamera. Dette føreset at møteleiar og alle deltakarane deltek frå eigen PC med mikrofon og kamera.  

Les meir om møter på Teams her.

Lenka til Teamsmøtet kan leggast ut i ei kalenderoppføring på nettsidene, leggast inn i eit Facebook-arrangement og sendast ut på epost eller SMS til medlemene gjennom medlemsregisteret.  

Ta kontakt for å få sett opp eit Teamsmøte.

Nei til EU sentralt har ei webinarløysing som vi bruker sjølv til eigne nettmøte. Denne løysinga er godt egna til møte med mange sjåarar. Men krever at ein produsent styrer møtet. Avhengig av kapasitet kan det vere mogleg å tilby denne løysinga til fylkeslaga sine nett-møte. Ta i så fall konktakt for å gjere avtale om det.   

Nett-sending frå fysiske møte 

Vi har også fått spørsmål om direktesending frå fysiske møter, der innleiarar og møteleiar er i same lokale. Det er ein meir omfattande operasjon som krever fleire kamera og bildemiksar. Avhengig av kapasitet kan det vere mogleg å tilby denne løysinga til fylkeslaga sine nett-møte. Ta i så fall konktakt for å gjere avtale om det. 

Stort bilde i toppen: Nettmøte med Heidi Larsen, Kjell Brygfjeld og Morten Harper om Høyesteretts kjennelse om ACER-saken.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024

19. mars 2024

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024 ble avholdt på Kongsberg 9. mars 2024. Her finner du protokollen fra årsmøtet.

Vedtekter Buskerud Nei til EU

18. mars 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble sist endret på årsmøtet i mars 2024.

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort.