Nettmøte med Heidi Larsen, Kjell Brygfjeld og Morten Harper om Høyesteretts kjennelse om ACER-saken.

Nett-møte i fylkeslaga 

Webinar og nett-møte er ein praktisk og rimeleg måte å ha aktivitet når det er vanskeleg å møtes fysisk. Nei til EU sentralt kan hjelpe fylka med å få arrangert webinar.  

Vi kan tilby å sette opp møter i Microsoft Teams til nett-møte. Dette er ei enkel løysing, men der alle som har lenka kan kome inn på møtet. Fylkeslaget må sjølv styre møtet og be alle andre enn møteleiar og innleiarane om å skru av mikrofon og kamera. Dette føreset at møteleiar og alle deltakarane deltek frå eigen PC med mikrofon og kamera.  

Les meir om møter på Teams her.

Lenka til Teamsmøtet kan leggast ut i ei kalenderoppføring på nettsidene, leggast inn i eit Facebook-arrangement og sendast ut på epost eller SMS til medlemene gjennom medlemsregisteret.  

Ta kontakt for å få sett opp eit Teamsmøte.

Vi har ei webinarløysing som vi bruker sjølv til eigne nettmøte. Denne løysinga er godt egna til møte med mange sjåarar. Men krever at ein produsent styrer møtet. Vi har i utgangspunktet ikkje kapasitet til å tilby denne løysinga til fylkeslaga sine nett-møte.  

Nett-sending frå fysiske møte 

Vi har også fått spørsmål om direktesending frå fysiske møter, der innleiarar og møteleiar er i same lokale. Det er ein meir omfattande operasjon som krever fleire kamera og bildemiksar. Vi ønskjer å kunne sette opp slik direktesending sjølv i framtida, men den løysinga har vi ikkje på plass i dag. Dersom fylkeslaga har behov for slik direktesending er det ei teneste de må kjøpe inn eksternt.  

Stort bilde i toppen: Nettmøte med Heidi Larsen, Kjell Brygfjeld og Morten Harper om Høyesteretts kjennelse om ACER-saken.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.

Informasjon til medlemmer i Vest-Agder Nei til EU

02. mars 2021

Kjære medlemmer i Vest-Agder Nei til EU! 

Standpunkt 1-2021

24. feb. 2021

I dette nummeret kan du lese om vårens vervekampanje, der du kan vinne fine premier, om ACER-saken, brexit, landbruk og fiskeri.

Nei til EUs Arbeidsplan 2020–2022

22. feb. 2021

Vedtatt av Nei til EUs landsmøte 7. november 2020

Buskerud NtEU med Facebookside

21. jan. 2021

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Seierstad-stipendet til oppgave om EUs utenriksrolle

06. jan. 2021

Masterstudent Maia Gartland Hoff ved Universitetet i Bergen tildeles Dag Seierstad-stipendet for oppgaven hun skriver om EUs rolle i Nord-Afrika.

Buskerud Nei til EU med "Medlemsbrev" og "Medlemsnytt"

01. jan. 2021

Buskerud Nei til EU utgir eget medlemsbrev på papir. Det er i første rekke beregnet på de av våre medlemmer som ikke bruker e-post/internett. I tillegg til papir-medlemsbrevet sender vi ut, ved behov, eget "Medlemsnytt". Det sendes ut som e-post, og går kun til de medlemmer som vi kjenner e-postadressen til. Gjennom denne medlems-informasjonen ønsker vi både å bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene, og å oppdatere medlemmene på EU/EØS og beslektede emner. Du kan lese "Medlemsbrevet" elektronisk på disse hjemmesider. Viktig info fra "Medlemsnytt" trykkes i "Medlemsbrevet" og/eller legges ut på hjemmesidene.

Julehilsen fra Nei til EU 

21. des. 2020

Året er på hell og sjeldent har vel et nytt år, med blanke ark og nye muligheter, vært mer ønsket enn denne gang. Til tross for at 2020 ble et annerledes år har Nei til EU mye å se tilbake på.