ARRANGEMENT
Lørdag 18. november 2023 - Søndag 19. november 2023 Folkets Hus Drammen, Øvre Torggate 9, Drammen

Rådsmøte i Nei til EU

Nei til EUs rådsmøte er det høyeste organet mellom landsmøtene.

Rådet i Nei til EU er sammensatt av to representanter fra hvert fylke (en av hvert kjønn oppnevnt av fylkesstyret), 20 direktevalgte rådsrepresentanter, styret, samt tre representanter fra UmEU. I tillegg har hvert studentlag mulighet til å møte med én observatør, det samme har ledere av faste utvalg i Nei til EU.

Program

Lørdag 18. november

11.00–11.30 Sak 1: Åpning og konstituering. Valg av møteleder, referenter, protokollunderskrivere, komitéer og opprop. Behandling av dagsorden og forretningsorden. 

11.30–11.45 Sak 2: Politisk innledning ved leder av Nei til EU Einar Frogner. 

11.45–13.10 Sak 3: Generaldebatt 

13.10–13.55 Lunsj 

13.55–14.55 Sak 4: Budsjett. Innledning ved leder av budsjettkomitéen, Per Inge Bjerknes, deretter spørsmål og debatt. Frist for å fremme endringsforslag til budsjett vedtas i sak 1. 

14.55–15.10 Pause 

15.10–16.25 Sak 5: ACER-dommen, strømpriser og veien videre. Innledninger ved politisk rådgiver Morten Harper og Einar Frogner, deretter spørsmål og debatt.  

16.25–17.15 Sak 6: Uttalelser. Innledning ved leder av redaksjonskomitéen, Helle Hagenau, deretter spørsmål og debatt. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelser vedtas i sak 1. 

17.15–17.20 Avslutning

19.00–21.00 Middag (for påmeldte) 

Søndag 19. november

09.45–09.50 Møtestart med opprop

09.50–10.05 Sak 10: Orientering fra folkestyreutvalget. Orientering om arbeidet gjort i folkestyreutvalget ved Morten Harper, deretter spørsmål. 

10.05–11.20 Sak 7: Bemanningsbransjen. Innledning ved Boye Ullmann, deretter spørsmål og debatt.  

11.20–11.35 Pause 

11.35–12.05 Sak 8: Framdrift arbeidsplan. Innledning ved nestleder i Nei til EU Heidi Larsen om hvordan organisasjonen ligger an med tanke på gjennomføring av arbeidsplanen, deretter spørsmål og debatt.  

12.05–12.50 Sak 9: Innkomne saker. Behandling av innkomne saker.  

12.50–13.35 Lunsj 

13.35–14.05 Vedtak sak 4: Budsjett 

14.05–14.35 Vedtak sak 6: Uttalelser 

14.35–14.40 Avslutning ved Einar Frogner

Praktisk informasjon

Sted: Folkets Hus Drammen, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen

Viktige frister

  • 8. september: Frist for bestilling av hotell med bookingkode: BNEI171123
  • 22. september: Påmeldingsfrist til rådsmøte
  • 13. oktober: Frist for innkomne saker. Innkomne saker og nye forslag til uttalelser sendes til Kjell Arnestad, kjell.arnestad@neitileu.no
  • 8. desember: Frist for innsending av reiseregning for styret, rådet, utvalgsledere og kontrollkomité

 

Praktisk om rådsmøtelokalet 

Folkets Hus Drammen ligger 800 meter fra Drammen stasjon og Scandic Ambassadeur Drammen, i Øvre Torggate 9. Inngangen til lokalet er i St. Olavs gate, rett overfor innkjøringen til Kinogarasjen. Inngangsdøren er merket med «Folkets Hus». 

Rådsmøtelokalet ligger i 2. etasje. Heisen er dessverre ute av drift under rådsmøtet, så eneste tilgang til lokalet et via trapp. Det er svært beklagelig da tilgang til lokalet er noe vi tar på stort alvor. 

Den enkleste måte å komme seg til rådsmøtelokalet på er å gå over en gangbro fra Drammen stasjon, ta til venstre over broen, deretter til høyre ved første anledning. Se kart på rådsmøtesiden. 

Det er viktig å være på plass i god tid før møtestart lørdag 18. november. Det er mulig å sjekke inn fra kl. 10:10. Ved innsjekk vil dere få navneskilt og stemmeskilt. 

Info om felles middag 

Det blir felles middag lørdag 18. november kl. 19.00-21.00 i rådsmøtelokalet for de som har meldt seg på. Middagen står for delegatenes egen regning og er et utvalg gryteretter med tilbehør til en pris på 250,- per person. Vi vil oppfordre fylkeslag til å dekke middagskostnadene for sine delegater. 

Vi må rigge om salen etter møteslutt og kl. 21:00 når middagen er avsluttet. Alle som skal delta på middagen oppfordres til å bidra med rigging slik at det går raskt. 

Til maten vil det være et lite utvalg mineralvann som man kan forsyne seg av. Ønsker du eventuelt noe annet å drikke må det ordnes for egen regning. Det er en Kiwi rett over veien for rådsmøtelokalet og 100 meter unna lokalet er det et Vinmonopol. Det er mulig å benytte pauser eller lunsjen lørdag til å handle inn eventuell drikke. 

Mat er allerede bestilt, så det er ikke mulig å melde seg på nå. 

Eventuelle spørsmål eller beskjeder angående middag meldes til koordinator: frida.aune.borstad@neitileu.no 

Reise og overnatting

Nei til EU har en avtale med Scandic Ambassadeur Drammen, som ligger rett ved siden av Drammen stasjon. For å få avtalepris må overnatting bestilles innen 8. september. Bruk bookingkode BNEI171123.

Fylkeslagene organiserer og dekker reise og overnatting for sine delegater. Dekker delegater reise og overnatting selv, skal fylkeslaget refundere kostnaden. Vi oppfordrer til å bestille billetter slik at delegatene er til stede under hele møtet. For fylkeslagene er det reiseutjevning som gjøres opp i etterkant, basert på fylkenes innsendte informasjon om reisekostnader.

Direktevalgte rådsrepresentanter, styret, utvalgsledere og kontrollkomitéen organiserer booking av reise og overnatting selv, og får dekket sine utgifter av Nei til EU sentralt, basert på innsendte reiseregninger. Vedlagt i e-post er reisedekningsskjema, for rådet, utvalgsledere og kontrollkomité. Skjemaet sendes inn til faktura@neitileu.no innen 8. desember 2023. Reiseregninger som sendes inn etter fristen vil ikke bli dekket.

Reiser skal ifølge vårt reisereglement foregå på billigst mulig måte, og det oppfordres til å finne miljøvennlige løsninger. Bestill billetter tidlig for å få tak i billige billetter!

Papirløst rådsmøte

Rådsmøtet vil være papirløst. Delegater og observatører må ta med seg bærbar PC til møtet. Det vil være trådløst internett og mulighet for strøm ved plassene i møtesalen. Hvis delegater ikke har egen PC oppfordrer vi fylkeslag sørge for at delegatene får låne en PC til møtet. Utskrift av sakspapirer vil kun bli gjort på spesiell forespørsel, med unntak av deltakerliste som blir kopiert opp og utlevert til alle deltakere før møtestart lørdag.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 02. mars 2024 kl. 13:00 - 16:30 Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND

Vesterålen og Lødingen Nei til EU - Årsmøte 2024

Vesterålen og Lødingen Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 2. mars kl. 13.00 – 16.30 Sted: Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 18:00 - 21:00 P-hotellet i Grensen 19, Oslo

Årsmøte og åpent møte i Oslo Nei til EU

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo.
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 18:00 - 20:15 Rådhuskvartalet i Kristiansand, Rådhusgaten 18. Møterom Anna Jensen

Vest-Agder Nei til EU - Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte tirsdag 5. mars 2024 kl. 18.00 Møtested Anna Jensen i Rådhuskvartalet i Kristiansand.
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19:00 Landbrukets hus, Hollendergata 5 i Oslo.

Akershus Nei til EU - Årsmøte 2024

Akershus Nei til EU innkaller til årsmøte tirsdag 5 mars kl. 19.00 i Landbrukets hus, Hollendergata 5 i Oslo.