Nei til EUs rådsmøte 18.–19. november på Folkets hus i Drammen. På talerstolen Sigmund Simmenes fra Hordaland.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfoldtrådte i kraft i juli 2023. Samtidig ble det ikke lenger lov å leie inn til midlertidig arbeid, bare til vikariat. Bare fagforeninger i store forbund (med innstillingsrett) kan inngå avtale om unntak. Fellesforbundet og LO fikk endelig gjennomslag for et gammelt krav. Lov- og forskriftsendringene er avgjørende tiltak mot sosial dumping i bygg og anlegg. 

30 bemanningsselskaper prøvde å stoppe lovendringa. De mener at den nye forskriften til arbeidsmiljøloven er i strid med EØS-avtalen. Selskapene tapte i Oslo tingrett. 

Da EØS-avtalen ble vedtatt, avviste tilhengerne at Norge ville miste råderetten i arbeidslivspolitikken. 

ESA, tilsynet som overvåker etterlevelsen av EØS-avtalen, mener lovendringa er i strid med vikarbyrådirektivet og tjenestefriheten i EØS. Noen uker etter dommen i tingretten, sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge. Dette er første trinn i en formell sak om traktatbrudd som kan havne i EFTA-domstolen. EØS-avtalen har forrang over norsk lov, også på arbeidslivsområdet. 

«ESA mener at restriksjonene som Norge har innført, ikke kan begrunnes ut fra allmenne interesser, siden målsettingen er i strid med det todelte målet i vikarbyrådirektivet om å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet», heter det i brevet.   

Så langt har regjeringa stått på sitt. ESA truer med å sende saken til EFTA-domstolen hvis ikke regjeringa gjør «tilpasninger». Hvis slike tilpasninger skal gjøres, må det være for å styrke innleieforbudet, ikke å svekke det. 

Et hovedargument fra ESA er at forskriftens innleieunntak (§ 3) for helsesektoren innebærer «forskjellsbehandling» mellom privat og offentlig sektor. Dette kan regjeringa imøtegå ved å stramme inn innleiebestemmelsene også i helsesektoren.  

Innleieforbudet bør utvides til flere sektorer. Det skal ikke under noen omstendigheter innsnevres eller fjernes, uansett hva ESA og EFTA-domstolen måtte mene. 

Flere LO-kongresser har krevd at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. Nei til EU støtter et unisont krav fra fagbevegelsen om å forsvare innleieforbudet mot ESA. 

ESA og EFTA-domstolen skal holde fingrene vekk fra arbeidsmiljøloven! 

Stort bilde i toppen: Nei til EUs rådsmøte 18.–19. november på Folkets hus i Drammen. På talerstolen Sigmund Simmenes fra Hordaland. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.