– Vi må respektere kvarandre og ulike meiningar

Tre nye Nei til EU-tilsette: Ny generalsekretær Thomas Haug er oppteken av god organisasjonskultur. Nye på laget er også Mathilde Decaen og Lisa Wensberg.

Generalsekretær Thomas Haug er hedmarking.

– Eg er frå Koppang i Stor-Elvdal kommune. Ein vakker lita kommune. Du må få med at det er ein veldig fin plass, seier han. Generalsekretæren har arbeidd med organisasjon i Senterpartiet og Senterungdomen og har akkurat fullført femårig master i statsvitskap ved NTNU.

– Eg hadde eigentleg ikkje så mykje tilknyting til Nei til EU før eg søkte. Men for meg var det den politiske saka som først og fremst engasjerte. For meg er det kombinasjonen av organisasjon og politikk som gjer stillinga spanande. Kanskje med hovudvekt på organisasjonen, seier han.

Fransk organisasjonsmenneske

Økonomi- og administrasjonsrådgjevar Mathilde Decaen har ein litt meir uvanleg bakgrunn i Nei til EU.

– Eg kjem frå Rouen i Frankrike, ein gamal by med omlag 200 000 innbyggjarar i Normandie i nord. Ein time med tog frå Paris.

– Eg kom til Noreg då eg var nitten i eit utvekslingsprogram. Eg kom til Hønefoss og enda opp med å bu der ganske lenge. Etter utvekslingsåret tok eg mastergrad i økonomi, administrasjon og marknadsføring. Så tok eg til å arbeide som lærar, som ikkje hadde noko med det eg studerte å gjere, men som var kjempegøy.

– Etter kvart jobba eg med administrasjon på høgskulen, og så fekk eg jobb som økonomikonsulent i LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Vi må ha aktive fylkeslag i alle fylka, som skaper aktivitet for medlemene, slik at medlemene har eit tilbod.

Leiarerfaring frå privat næringsliv

Organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg kjem frå det private næringslivet.

– Eg har utdanning i sosiologi og statsvitskap frå Trondheim og Oslo. Deretter jobba eg i privat sektor som distriktsleiar for nitten ulike butikkar i ei kleskjede. Der hadde eg overordna leiaransvar for opp mot to hundre tilsette.

– Organisasjonsteori var ein vesentleg del av utdanninga mi, så det er jo veldig relevant.

– Eg har også vore med i frivillege organisasjonar. Eg var veldig aktiv i Isfit, den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. Der sette vi opp store arrangement.

– Eg kjem frå ei arbeidarfamilie i Nord-Noreg og har fått inn politikken frå eg var ung. Eg hugsar 1994 godt og har alltid stått på eit grunnlag der Nei til EU var ein viktig del. Eg har følgt godt med når EU-sakene har vore oppe og kjenner godt til Nei til EU som organisasjon. Men eg vil lære meir.

– Eg såg at eg brukte veldig mykje tid på arbeid og kjende på behovet for å jobbe nærare opp mot saker som betyr noko for meg. Eg synest EU-saka er viktig, seier ho.

(Artikkelen held fram etter biletet)

22 Thomas Lisa og Mathilde2
Generalsekretær Thomas Haug, organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg og økonomi- og administrasjonskonsulent Mathilde Decaen er klare til å ta fatt på arbeidet med å byggje Nei til EU vidare. Foto: Eivind Formoe

Organisasjonsarbeid med meining

Alle tre er opptekne av organisasjonsarbeid. I LNU lærte Mathilde mykje om det norske organisasjonslivet.

– Det var veldig fascinerande for meg, for noko liknande finst absolutt ikkje i Frankrike. Dette er heilt spesielt for Noreg. Den grad av organisering som folk har og kor mange organisasjonar som finst, seier ho.

– Eg vil jobbe med noko som gjev meg meining. Eg vil prøve å skape verdi på ein annan måte, gjennom å skape ein verdi til fellesskapen.

Thomas deler dette perspektivet.

– Eg trur dei arbeidsplassane som er tilknytte organisasjonslivet har ei heilt anna meining og er meir verdibaserte enn andre typer stillingar. Det gjev ein ekstra dimensjon til arbeidet.

Lisa meiner det også er mykje lærdom å hente frå privat næringsliv.

– Private verksemder er også organisasjonar, men ein viktig skilnad er den demokratiske strukturen i organisasjonslivet.

Mathilde har også brukt LNU-erfaringa til å starte ein eigen organisasjon.

– Vi er ein gjeng som har starta opp ein organisasjon no i mai. Den heiter Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Målet med organisasjonen er å jobbe for eit heilskapleg og forsvarleg helsetilbod for personar som opplever kjønnsinkongruens, det vil seie transpersonar.

– Vi må prioritere

Thomas meiner Nei til EU må prioritere kva saker vi skal kjempe hardt for.

– Eg trur at det er når vi tør å prioritere nokre politiske saker at vi kan sette tydelege spor etter oss. Då organisasjonen samla seg om Acer, klarte vi å setje fokus på saka og skape interesse og engasjement rundt saka, politisk og i media, men også ut til folket.

– Vi må ha aktive fylkeslag i alle fylka, som skaper aktivitet for medlemene, slik at medlemene har eit tilbod. Eg trur organisajonen alltid må tilby noko til medlemene og dei tillitsvalde, slik at dei opplever det som engasjerande og gjevande å vere med. Og då vil fleire ta del i organisasjonen, seier han.

Mathilde vil ta tak i administrasjonsutfordringane.

– Det er viktig å ha gode system, men ikkje systematisere ting i hjel. Det er mykje unødvendig som folk brukar mykje tid på, i staden for å bruke tid på det dei brenn for.

– Noko anna er at eg synest kontora er stygge. Vi får ikkje så ofte besøk, men når vi får besøk så skal det framstå profesjonelt her. Det har kanskje ikkje så mykje å seie for politikken til Nei til EU, men det har mykje å seie for min kvardag. Og når folk har det triveleg på kontoret, har dei meir lyst til å vere der, slår ho fast.

Thomas er samd med Mathilde i dette.

– Den sosiale delen på ein arbeidsplass er kjempeviktig. Det handlar også om trivsel, seier han.

– Vi må ha organisasjonsstrukturen på plass, og vi må ha ein god organisasjonskultur. Det må vere lov å kome inn utanfrå med nye tankar. Vi må respektere kvarandre og kvarandre sine meiningar. Men samstundes må vi ha respekt for demokratiske organ og spelereglar.

Stort bilete: Nye tilsette med hjarte for organisasjonsarbeid. Generalsekretær Thomas Haug, organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg og økonomi- og administrasjonskonsulent Mathilde Decaen. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2010

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

11. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

Program

01. nov. 2018

Rammeprogram for Nei til EUs landsmøte, oppdatert 1. november 2018

Kathrine Kleveland tar gjenvalg som leder

31. okt. 2018

Nei til EUs landsmøte 9.–11. november: Valgkomiteen har innstilt på at Kathrine Kleveland fortsetter som leder av Nei til EU for en ny toårsperiode.

Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

24. okt. 2018

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Årsmøte i Troms Nei til EU

20. okt. 2018

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.

Sakspapir

17. okt. 2018

Her kan du finne sakspapirene til Nei til EUs landsmøte 2018

Arbeid i fylkes- og lokallag

04. okt. 2018

Del 2 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonen Nei til EU

04. okt. 2018

Del 1 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok

04. okt. 2018

Denne organisasjonshåndboken er et verktøy til deg for å gjøre jobben litt enklere.

Fylkesledersamling med fokus på jernbanepakka

01. okt. 2018

30 engasjerte deltagere var påmeldt Nei til EUs fylkesledersamling 28. september.

Vi skal feire 25-årsjubileum!

27. sep. 2018

Neste år er det 25 år sidan det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkerøystinga 28. november. Korleis skal vi feire jubileet?