– Vi må respektere kvarandre og ulike meiningar

Tre nye Nei til EU-tilsette: Ny generalsekretær Thomas Haug er oppteken av god organisasjonskultur. Nye på laget er også Mathilde Decaen og Lisa Wensberg.

Generalsekretær Thomas Haug er hedmarking.

– Eg er frå Koppang i Stor-Elvdal kommune. Ein vakker lita kommune. Du må få med at det er ein veldig fin plass, seier han. Generalsekretæren har arbeidd med organisasjon i Senterpartiet og Senterungdomen og har akkurat fullført femårig master i statsvitskap ved NTNU.

– Eg hadde eigentleg ikkje så mykje tilknyting til Nei til EU før eg søkte. Men for meg var det den politiske saka som først og fremst engasjerte. For meg er det kombinasjonen av organisasjon og politikk som gjer stillinga spanande. Kanskje med hovudvekt på organisasjonen, seier han.

Fransk organisasjonsmenneske

Økonomi- og administrasjonsrådgjevar Mathilde Decaen har ein litt meir uvanleg bakgrunn i Nei til EU.

– Eg kjem frå Rouen i Frankrike, ein gamal by med omlag 200 000 innbyggjarar i Normandie i nord. Ein time med tog frå Paris.

– Eg kom til Noreg då eg var nitten i eit utvekslingsprogram. Eg kom til Hønefoss og enda opp med å bu der ganske lenge. Etter utvekslingsåret tok eg mastergrad i økonomi, administrasjon og marknadsføring. Så tok eg til å arbeide som lærar, som ikkje hadde noko med det eg studerte å gjere, men som var kjempegøy.

– Etter kvart jobba eg med administrasjon på høgskulen, og så fekk eg jobb som økonomikonsulent i LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Vi må ha aktive fylkeslag i alle fylka, som skaper aktivitet for medlemene, slik at medlemene har eit tilbod.

Leiarerfaring frå privat næringsliv

Organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg kjem frå det private næringslivet.

– Eg har utdanning i sosiologi og statsvitskap frå Trondheim og Oslo. Deretter jobba eg i privat sektor som distriktsleiar for nitten ulike butikkar i ei kleskjede. Der hadde eg overordna leiaransvar for opp mot to hundre tilsette.

– Organisasjonsteori var ein vesentleg del av utdanninga mi, så det er jo veldig relevant.

– Eg har også vore med i frivillege organisasjonar. Eg var veldig aktiv i Isfit, den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. Der sette vi opp store arrangement.

– Eg kjem frå ei arbeidarfamilie i Nord-Noreg og har fått inn politikken frå eg var ung. Eg hugsar 1994 godt og har alltid stått på eit grunnlag der Nei til EU var ein viktig del. Eg har følgt godt med når EU-sakene har vore oppe og kjenner godt til Nei til EU som organisasjon. Men eg vil lære meir.

– Eg såg at eg brukte veldig mykje tid på arbeid og kjende på behovet for å jobbe nærare opp mot saker som betyr noko for meg. Eg synest EU-saka er viktig, seier ho.

(Artikkelen held fram etter biletet)

22 Thomas Lisa og Mathilde2
Generalsekretær Thomas Haug, organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg og økonomi- og administrasjonskonsulent Mathilde Decaen er klare til å ta fatt på arbeidet med å byggje Nei til EU vidare. Foto: Eivind Formoe

Organisasjonsarbeid med meining

Alle tre er opptekne av organisasjonsarbeid. I LNU lærte Mathilde mykje om det norske organisasjonslivet.

– Det var veldig fascinerande for meg, for noko liknande finst absolutt ikkje i Frankrike. Dette er heilt spesielt for Noreg. Den grad av organisering som folk har og kor mange organisasjonar som finst, seier ho.

– Eg vil jobbe med noko som gjev meg meining. Eg vil prøve å skape verdi på ein annan måte, gjennom å skape ein verdi til fellesskapen.

Thomas deler dette perspektivet.

– Eg trur dei arbeidsplassane som er tilknytte organisasjonslivet har ei heilt anna meining og er meir verdibaserte enn andre typer stillingar. Det gjev ein ekstra dimensjon til arbeidet.

Lisa meiner det også er mykje lærdom å hente frå privat næringsliv.

– Private verksemder er også organisasjonar, men ein viktig skilnad er den demokratiske strukturen i organisasjonslivet.

Mathilde har også brukt LNU-erfaringa til å starte ein eigen organisasjon.

– Vi er ein gjeng som har starta opp ein organisasjon no i mai. Den heiter Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Målet med organisasjonen er å jobbe for eit heilskapleg og forsvarleg helsetilbod for personar som opplever kjønnsinkongruens, det vil seie transpersonar.

– Vi må prioritere

Thomas meiner Nei til EU må prioritere kva saker vi skal kjempe hardt for.

– Eg trur at det er når vi tør å prioritere nokre politiske saker at vi kan sette tydelege spor etter oss. Då organisasjonen samla seg om Acer, klarte vi å setje fokus på saka og skape interesse og engasjement rundt saka, politisk og i media, men også ut til folket.

– Vi må ha aktive fylkeslag i alle fylka, som skaper aktivitet for medlemene, slik at medlemene har eit tilbod. Eg trur organisajonen alltid må tilby noko til medlemene og dei tillitsvalde, slik at dei opplever det som engasjerande og gjevande å vere med. Og då vil fleire ta del i organisasjonen, seier han.

Mathilde vil ta tak i administrasjonsutfordringane.

– Det er viktig å ha gode system, men ikkje systematisere ting i hjel. Det er mykje unødvendig som folk brukar mykje tid på, i staden for å bruke tid på det dei brenn for.

– Noko anna er at eg synest kontora er stygge. Vi får ikkje så ofte besøk, men når vi får besøk så skal det framstå profesjonelt her. Det har kanskje ikkje så mykje å seie for politikken til Nei til EU, men det har mykje å seie for min kvardag. Og når folk har det triveleg på kontoret, har dei meir lyst til å vere der, slår ho fast.

Thomas er samd med Mathilde i dette.

– Den sosiale delen på ein arbeidsplass er kjempeviktig. Det handlar også om trivsel, seier han.

– Vi må ha organisasjonsstrukturen på plass, og vi må ha ein god organisasjonskultur. Det må vere lov å kome inn utanfrå med nye tankar. Vi må respektere kvarandre og kvarandre sine meiningar. Men samstundes må vi ha respekt for demokratiske organ og spelereglar.

Stort bilete: Nye tilsette med hjarte for organisasjonsarbeid. Generalsekretær Thomas Haug, organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg og økonomi- og administrasjonskonsulent Mathilde Decaen. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

Minneord: Guro Fjellanger er død

24. april 2019

For ettertiden vil hun stå som en av de viktigste aktørene i den norske EU-kampen. Folkets rett til selv å bestemme sin framtid hadde seiret, skriver Arne Langset og Dag Seierstad.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

Guro Fjellanger (55) er død

16. april 2019

Som generalsekretær fra 1990 til 1995 ledet Guro Fjellanger organisasjonsbygging i Nei til EU mot folkeavstemningen i 1994.

Vil du bli vår nye kollega?

11. april 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

EØS – ei verktøykasse for sosial dumping

05. april 2019

– Dersom jasida har rett i at det ikkje finst alternativ til EØS så forstår eg ikkje kvifor dei er så redde for ei utgreiing om alternativa, sa Roar Abrahamsen, leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet, og som no går mot EØS-avtalen.

Matnyttig lunsj med Småbrukarlaget

04. april 2019

Det føltes helt riktig å dele et måltid sammen, da Nei til EU var heldig å bli invitert på brødskiver og norskprodusert pålegg hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag i lunsjen nylig.

Grunnskolering i organisasjon

01. april 2019

Innledning om grunnskolering i organisasjon i Nei til EU.

Hold av datoen. Det blir fest!

29. mars 2019

25 år siden folkeavstemningen i 1994.

Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

27. mars 2019

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

– Er dere klare for å bygge et enda sterkere Nei til EU?

22. mars 2019

– Fra 22. april til 6. mai kjøres det verve og aktivitetsuker i hele organisasjonen, sier Karl-Sverre Holdal, organisasjonsrådgiver og verveansvarlig i Nei til EU.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.