– Vi må respektere kvarandre og ulike meiningar

Tre nye Nei til EU-tilsette: Ny generalsekretær Thomas Haug er oppteken av god organisasjonskultur. Nye på laget er også Mathilde Decaen og Lisa Wensberg.

Generalsekretær Thomas Haug er hedmarking.

– Eg er frå Koppang i Stor-Elvdal kommune. Ein vakker lita kommune. Du må få med at det er ein veldig fin plass, seier han. Generalsekretæren har arbeidd med organisasjon i Senterpartiet og Senterungdomen og har akkurat fullført femårig master i statsvitskap ved NTNU.

– Eg hadde eigentleg ikkje så mykje tilknyting til Nei til EU før eg søkte. Men for meg var det den politiske saka som først og fremst engasjerte. For meg er det kombinasjonen av organisasjon og politikk som gjer stillinga spanande. Kanskje med hovudvekt på organisasjonen, seier han.

Fransk organisasjonsmenneske

Økonomi- og administrasjonsrådgjevar Mathilde Decaen har ein litt meir uvanleg bakgrunn i Nei til EU.

– Eg kjem frå Rouen i Frankrike, ein gamal by med omlag 200 000 innbyggjarar i Normandie i nord. Ein time med tog frå Paris.

– Eg kom til Noreg då eg var nitten i eit utvekslingsprogram. Eg kom til Hønefoss og enda opp med å bu der ganske lenge. Etter utvekslingsåret tok eg mastergrad i økonomi, administrasjon og marknadsføring. Så tok eg til å arbeide som lærar, som ikkje hadde noko med det eg studerte å gjere, men som var kjempegøy.

– Etter kvart jobba eg med administrasjon på høgskulen, og så fekk eg jobb som økonomikonsulent i LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Vi må ha aktive fylkeslag i alle fylka, som skaper aktivitet for medlemene, slik at medlemene har eit tilbod.

Leiarerfaring frå privat næringsliv

Organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg kjem frå det private næringslivet.

– Eg har utdanning i sosiologi og statsvitskap frå Trondheim og Oslo. Deretter jobba eg i privat sektor som distriktsleiar for nitten ulike butikkar i ei kleskjede. Der hadde eg overordna leiaransvar for opp mot to hundre tilsette.

– Organisasjonsteori var ein vesentleg del av utdanninga mi, så det er jo veldig relevant.

– Eg har også vore med i frivillege organisasjonar. Eg var veldig aktiv i Isfit, den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. Der sette vi opp store arrangement.

– Eg kjem frå ei arbeidarfamilie i Nord-Noreg og har fått inn politikken frå eg var ung. Eg hugsar 1994 godt og har alltid stått på eit grunnlag der Nei til EU var ein viktig del. Eg har følgt godt med når EU-sakene har vore oppe og kjenner godt til Nei til EU som organisasjon. Men eg vil lære meir.

– Eg såg at eg brukte veldig mykje tid på arbeid og kjende på behovet for å jobbe nærare opp mot saker som betyr noko for meg. Eg synest EU-saka er viktig, seier ho.

(Artikkelen held fram etter biletet)

22 Thomas Lisa og Mathilde2
Generalsekretær Thomas Haug, organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg og økonomi- og administrasjonskonsulent Mathilde Decaen er klare til å ta fatt på arbeidet med å byggje Nei til EU vidare. Foto: Eivind Formoe

Organisasjonsarbeid med meining

Alle tre er opptekne av organisasjonsarbeid. I LNU lærte Mathilde mykje om det norske organisasjonslivet.

– Det var veldig fascinerande for meg, for noko liknande finst absolutt ikkje i Frankrike. Dette er heilt spesielt for Noreg. Den grad av organisering som folk har og kor mange organisasjonar som finst, seier ho.

– Eg vil jobbe med noko som gjev meg meining. Eg vil prøve å skape verdi på ein annan måte, gjennom å skape ein verdi til fellesskapen.

Thomas deler dette perspektivet.

– Eg trur dei arbeidsplassane som er tilknytte organisasjonslivet har ei heilt anna meining og er meir verdibaserte enn andre typer stillingar. Det gjev ein ekstra dimensjon til arbeidet.

Lisa meiner det også er mykje lærdom å hente frå privat næringsliv.

– Private verksemder er også organisasjonar, men ein viktig skilnad er den demokratiske strukturen i organisasjonslivet.

Mathilde har også brukt LNU-erfaringa til å starte ein eigen organisasjon.

– Vi er ein gjeng som har starta opp ein organisasjon no i mai. Den heiter Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Målet med organisasjonen er å jobbe for eit heilskapleg og forsvarleg helsetilbod for personar som opplever kjønnsinkongruens, det vil seie transpersonar.

– Vi må prioritere

Thomas meiner Nei til EU må prioritere kva saker vi skal kjempe hardt for.

– Eg trur at det er når vi tør å prioritere nokre politiske saker at vi kan sette tydelege spor etter oss. Då organisasjonen samla seg om Acer, klarte vi å setje fokus på saka og skape interesse og engasjement rundt saka, politisk og i media, men også ut til folket.

– Vi må ha aktive fylkeslag i alle fylka, som skaper aktivitet for medlemene, slik at medlemene har eit tilbod. Eg trur organisajonen alltid må tilby noko til medlemene og dei tillitsvalde, slik at dei opplever det som engasjerande og gjevande å vere med. Og då vil fleire ta del i organisasjonen, seier han.

Mathilde vil ta tak i administrasjonsutfordringane.

– Det er viktig å ha gode system, men ikkje systematisere ting i hjel. Det er mykje unødvendig som folk brukar mykje tid på, i staden for å bruke tid på det dei brenn for.

– Noko anna er at eg synest kontora er stygge. Vi får ikkje så ofte besøk, men når vi får besøk så skal det framstå profesjonelt her. Det har kanskje ikkje så mykje å seie for politikken til Nei til EU, men det har mykje å seie for min kvardag. Og når folk har det triveleg på kontoret, har dei meir lyst til å vere der, slår ho fast.

Thomas er samd med Mathilde i dette.

– Den sosiale delen på ein arbeidsplass er kjempeviktig. Det handlar også om trivsel, seier han.

– Vi må ha organisasjonsstrukturen på plass, og vi må ha ein god organisasjonskultur. Det må vere lov å kome inn utanfrå med nye tankar. Vi må respektere kvarandre og kvarandre sine meiningar. Men samstundes må vi ha respekt for demokratiske organ og spelereglar.

Stort bilete: Nye tilsette med hjarte for organisasjonsarbeid. Generalsekretær Thomas Haug, organisasjonsrådgjevar Lisa Wensberg og økonomi- og administrasjonskonsulent Mathilde Decaen. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU på fransk TV

21. sep. 2018

Internasjonal interesse for Nei til EU, Norge og Brexit.

Viktige datoer og frister

21. sep. 2018

Her finner du viktige frister og informasjon om hvor forslag og endringsforslag skal sendes.

Organisasjonsbygging

20. sep. 2018

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

19. sep. 2018

Troms Nei til EU arrangerte en vellykket EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september.

Nytt medlems­register gjev nye mogleg­heiter

19. sep. 2018

Gjer endringar i medlemsregisteret sjølv: Nei til EU har i sumar fått nytt medlems­register. Det gjev deg som medlem nye moglegheiter.

Skoleringsplan for Nei til EU

12. sep. 2018

I denne planen vil man finne både generelle og mer overflatiske kurs og en rekke spesialkurs/temakurs som går mer i dybden. Her kan tillitsvalgte og andre medlemmer lære seg/øve seg på rollen og andre oppgaver de har.

Ny leder i Finnmark Nei til EU

11. sep. 2018

Britha Marie Stavang Berg ble valgt til leder i Finnmark Nei til EU på årsmøte i Lakselv 8. september. Sammen med seg får hun et godt styre med både nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Ny leder i Finnmark Nei til EU

11. sep. 2018

Britha Marie Stavang Berg ble valgt til leder i Finnmark Nei til EU på årsmøte i Lakselv 8. september. Sammen med seg får hun et godt styre med både nye og gjenvalgte styremedlemmer.

– En nordisk motstander­ i EU gjør en forskjell

10. sep. 2018

I mai 2019 er det valg til EU-parlamentet. Det er et viktig valg for den skandinaviske, ja for hele den nordiske EU-motstanden.

I maurtua er alle viktige

07. sep. 2018

Hva slags brexitavtale får vi? Var det virkelig EØS-avtalen som hindret straffetoll på stål? Blir det veto mot jernbanepakke IV og hva skjer med søksmålet om ACER? Dette er noen av de politiske spørsmålene som er aktuelle denne høsten, og som blir tatt opp i dette nummeret av medlemsbladet Standpunkt.

AvtaleGiro forenkler kontingentbetalingen

05. sep. 2018

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at kontingenten betales direkte fra din konto på forfallsdato.

Matnyttig møte med Bondelaget

30. aug. 2018

Presentasjonen av Thomas Haug som ny generalsekretær var utgangspunktet for kontaktmøtet mellom Norges Bondelag og Nei til EU i Bondelagets kontoret nylig.