25 år siden folkets nei

28. november 2019 er det 25 år siden folket sa nei til EU i en folkeavstemning. Nei til EU skal feire jubileet gjennom hele året, og vi runder av med en stor fest 29. november.

Folkeavstemningen 28. november 1994 ga som resultat at 52,2 prosent av velgerne stemte nei. Kvinner var mer skeptiske enn menn, og folk på bygda mer skeptiske enn i tettbygde område.
Den historisk høye valgdeltakelsen på 88,9 prosent ga tyngde til resultatet. For andre gang hadde folkeflertallet stått mot det enorme presset fra regjeringsapparatet, stortingsflertallet, organisasjonseliten og media.

Hele jubileumsåret vil bli preget av jubileet. Fylkeslagene planlegger møter og arrangementer for å feire og markere jubileet.

Nei til EU planlegger markeringer og utspill rundt viktige datoer i jubileumsåret, som starten på Nei til EU-kampanjen og starten på Tokt mot EU i Trondheim 11. juni 1994, avslutningen av Tokt mot EU i Oslo 20. august 1994, den ekstraordinære LO-kongressen 22. september 1994, folkeavstemningen om EF 25. september 1972, folkeavstemningen i Sverige 13. november 1994, ‘Vi står han av’ i Tromsø 14. november 1994, den store demonstrasjonen på Youngstorget 19. november 1994, og selvsagt folkeavstemningen 28. november 1994.

Konferanse i Tromsø 16. november

Troms Nei til EU og Nei til EU sentralt arrangerer en regional konferanse i Tromsø 16. november på Prelaten.

– Sjøl om ikke så mye av programmet er klart ennå, er planen at det skal være en konferanse først, der vi vil ta opp både historia og framtida, sier Eli Berg fra Troms Nei til EU.

– Vi tar opp det som skjedde fram til folkeavstemninga i 1994, med spesielt fokus på Nord-Norge. I tillegg vil vi se på dagens situasjon. Der ønsker vi blant annet å få til en debatt om EØS-avtalen, sier hun.

– Om kvelden blir det jubileumsfest med appeller og et allsidig kulturprogram.

Feirer jubileet i Oslo 29. november

Hovedtema for feiringen blir et tilbakeblikk på folkeavstemningen i 1994, herunder temaene folkestyre, motmakt og solidaritet. Jubileumsåret når toppen og avsluttes med en jubileumsmarkering og -feiring i Oslo fredag 29. november i forbindelse med Nei til EUs rådsmøte.

Denne markeringen vil inneholde både et seminar på dagtid og fest på kvelden. Markeringen er lagt til fredag slik at deltakere på Nei til EUs rådsmøte 30. november kan få med seg feiringen også.

Fredag 29. november 2019 13.00–16.00 er det tid for «25 år siden folkets nei – seminar» på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Hausmannsgate 16 i Oslo.

Klokka 18.00 starter «25 år siden folkets nei – jubileumsfest». Programmet for festen er foreløpig hemmelig, og vil bli offentliggjort i samband med at billetter blir lagt ut for salg.

Samlingsplass for nei-alliansen

I jubileumsåret vil Nei til EU ha fokus på utviklingen i EU og Norges forhold til unionen siden 1994. Vi skal også se tilbake på neibevegelsen sin rolle og historie i den norske EU-motstanden. Vi vil også bruke jubileet til å se på motmakta sin rolle i norsk EU-kamp både i dag og i 1994, og tradisjoner knyttet til folkebevegelser i Norge og Norden.

Jubileumsmarkeringen vil også brukes til å styrke neialliansen og være en god samlingsplass for våre alliansepartnere.

Les om jubileet på nett

reLATERT

Se alle arrangementer

Masterstipend på 40 000 kroner

21. okt. 2019

Nå kan du søke Dag Seierstad-stipendet til gode oppgaver om EU og Norges forhold til EU. I år er stipendet på hele 40 000 kroner.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.

Landbruket 25 år utenfor EU

04. okt. 2019

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Fortsatt kamp for sjølråderetten

04. okt. 2019

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

– Om vi organiserer breitt så vinn vi

03. okt. 2019

Standpunkt har samla alle nolevande Nei til EU-leiarar til samtale om jubileet: – Den viktigaste lærdomen frå 1994 er at det er mogleg å utfordre den etablerte politiske og økonomiske makta, seier Stein Ørnhøi, leiar i Nei til EU 1995–1997.

Organisasjons- og fagligpolitisk høstsamling

02. okt. 2019

Nordland Nei til EU gjennomfører en organisasjons- og fagligpolitisk høstsamling 5-6 oktober på Fauske hotell, Fauske

– Bli med og feire 25-årsjubileet med oss!

27. sep. 2019

– I 2019 er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU. 29. november inviterer Nei til EU til fest!

Jubileum og søksmål på fylkesledersamling

27. sep. 2019

Nærmere 40 blide fjes møtte opp på fylkesledersamling i Oslo fredag morgen. Her fikk lederne debattere de viktige sakene organisasjonen jobber med i høst.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.