25 år siden folkets nei

28. november 2019 er det 25 år siden folket sa nei til EU i en folkeavstemning. Nei til EU skal feire jubileet gjennom hele året, og vi runder av med en stor fest 29. november.

Folkeavstemningen 28. november 1994 ga som resultat at 52,2 prosent av velgerne stemte nei. Kvinner var mer skeptiske enn menn, og folk på bygda mer skeptiske enn i tettbygde område.
Den historisk høye valgdeltakelsen på 88,9 prosent ga tyngde til resultatet. For andre gang hadde folkeflertallet stått mot det enorme presset fra regjeringsapparatet, stortingsflertallet, organisasjonseliten og media.

Hele jubileumsåret vil bli preget av jubileet. Fylkeslagene planlegger møter og arrangementer for å feire og markere jubileet.

Nei til EU planlegger markeringer og utspill rundt viktige datoer i jubileumsåret, som starten på Nei til EU-kampanjen og starten på Tokt mot EU i Trondheim 11. juni 1994, avslutningen av Tokt mot EU i Oslo 20. august 1994, den ekstraordinære LO-kongressen 22. september 1994, folkeavstemningen om EF 25. september 1972, folkeavstemningen i Sverige 13. november 1994, ‘Vi står han av’ i Tromsø 14. november 1994, den store demonstrasjonen på Youngstorget 19. november 1994, og selvsagt folkeavstemningen 28. november 1994.

Konferanse i Tromsø 16. november

Troms Nei til EU og Nei til EU sentralt arrangerer en regional konferanse i Tromsø 16. november på Prelaten.

– Sjøl om ikke så mye av programmet er klart ennå, er planen at det skal være en konferanse først, der vi vil ta opp både historia og framtida, sier Eli Berg fra Troms Nei til EU.

– Vi tar opp det som skjedde fram til folkeavstemninga i 1994, med spesielt fokus på Nord-Norge. I tillegg vil vi se på dagens situasjon. Der ønsker vi blant annet å få til en debatt om EØS-avtalen, sier hun.

– Om kvelden blir det jubileumsfest med appeller og et allsidig kulturprogram.

Feirer jubileet i Oslo 29. november

Hovedtema for feiringen blir et tilbakeblikk på folkeavstemningen i 1994, herunder temaene folkestyre, motmakt og solidaritet. Jubileumsåret når toppen og avsluttes med en jubileumsmarkering og -feiring i Oslo fredag 29. november i forbindelse med Nei til EUs rådsmøte.

Denne markeringen vil inneholde både et seminar på dagtid og fest på kvelden. Markeringen er lagt til fredag slik at deltakere på Nei til EUs rådsmøte 30. november kan få med seg feiringen også.

Fredag 29. november 2019 13.00–16.00 er det tid for «25 år siden folkets nei – seminar» på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Hausmannsgate 16 i Oslo.

Klokka 18.00 starter «25 år siden folkets nei – jubileumsfest». Programmet for festen er foreløpig hemmelig, og vil bli offentliggjort i samband med at billetter blir lagt ut for salg.

Samlingsplass for nei-alliansen

I jubileumsåret vil Nei til EU ha fokus på utviklingen i EU og Norges forhold til unionen siden 1994. Vi skal også se tilbake på neibevegelsen sin rolle og historie i den norske EU-motstanden. Vi vil også bruke jubileet til å se på motmakta sin rolle i norsk EU-kamp både i dag og i 1994, og tradisjoner knyttet til folkebevegelser i Norge og Norden.

Jubileumsmarkeringen vil også brukes til å styrke neialliansen og være en god samlingsplass for våre alliansepartnere.

Les om jubileet på nett

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Velkommen i Nei til EU!

08. mai 2020

Vi kan glede oss over 522 nye medlemmer de 2 siste ukene! Takk for at du har meldt deg inn i Nei til EU! Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet var hovedparoler i EU-kampen i 1994, og er fortsatt aktuelt og verdt å kjempe for i dag.

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Ny bok om tidligere Nei til EU-leder Stein Ørnhøi

28. april 2020

Forfatter og politisk kommentator Stein Aabø har skrevet boken «Sosialisten. Et portrett av Stein Ørnhøi», med mye godt stoff for alle med interesse for EU-kampen i 1994.

132 nye medlemmer på en uke!

24. april 2020

– I den første uken av Nei til EUs vervekampanje har vi registrert 132 nye medlemmer. Dette er en veldig god start. Verv en venn du også!

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

23. april 2020

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

21. april 2020

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.

Frankie Rød er ny leder i Ungdom mot EU

21. april 2020

Lørdag kveld ble Frankie Solberg Rød valgt til å etterfølge Reidun Berntsen Heggen på Ungdom mot EUs første heldigitale landsmøte.

Nei til EUs rådsmøte er avlyst

12. mars 2020

Koronaviruset sprer seg raskt og norske helsemyndigheter oppfordrer nå til nasjonal dugnad for å hindre ytterligere smittespredning.

Møtte KrF på Stortinget

11. mars 2020

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.