Aktivisten: Agathe Børretzen

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Agathe Børretzen.

Namn?
Agathe Børretzen.

Bustad?
Bergen.

Alder?
45 år.

Verv i Nei til EU?
Styremedlem i Bergen Nei til EU.

Yrke?
Har utdannelse innen jordbruk, barne-og ungdomsarbeider og formgivningsfag. Er for tida ufør, noko eg håper å kome ut av i framtida.

Når og kvifor melde du deg inn?
Haldninga mot EU har eg hatt med meg sidan tenåra då eg gjekk på jordbruksskule. Seinare fikk eg autoimmun sjukdom, og eg måtte finne ut korleis eg kunne bli mindre plaga av dette. Ein av teoriene om korleis sjukdomen kunne ha blitt til, er mellom anna knytt til maten vi et, og bruken av sprøytemiddel. Dette gjorde at mitt eige engasjement rundt EØS-direktiv begynte å spire. 

ACER-saken var dråpa i begeret for meg. ACER var også starten på medlemskapen min i Nei til EU.

Største utfordringa for Nei til EU?
EØS er den store elefanten i rommet når det gjeld mange problem i samfunnet. Mange av desse problema kan ein vanskelig sjå løysinga på, utan å gå ut av EØS.

Korleis kan Nei til EU nå breiare ut?
No er Hordaland eit stort og ganske aktivt lag allereie. Nye lokallag vert stifta, og det er framleis plass til fleire. Standsaktivitet er nok viktig. I tillegg kan internett og Facebook vere ei moglegheit til å få spreidd engasjement.

Eksempel på vellukka arbeid?
Teknisk sett, så var eg ikkje innmeldt enno, men eg må vel likevel svare demonstrasjonen vi hadde mot ACER.

Kva aktivitet likar du sjølv best?
Kanskje det å vere ute og snakke med folk på stands? Eg er ikkje ekspert på dette enno, men det er sosialt, gøy, og det gir inspirasjon til kreative innspel.

reLATERT

Se alle arrangementer

Informasjon om landsmøte 2020 

03. juli 2020

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.

Sommerstengt kontor

03. juli 2020

Det nærmer seg sommerferieavvikling for staben i Nei til EU. Kontoret vil derfor ha redusert kapasitet fra 13. juli til 9. august.

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Velkommen som medlem i Nei til EU

11. juni 2020

Hele 522 av de som leser denne utgaven av Standpunkt er nye medlemmer i Nei til EU, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte i Standpunkt.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Velkommen i Nei til EU!

08. mai 2020

Vi kan glede oss over 522 nye medlemmer de 2 siste ukene! Takk for at du har meldt deg inn i Nei til EU! Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet var hovedparoler i EU-kampen i 1994, og er fortsatt aktuelt og verdt å kjempe for i dag.

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

132 nye medlemmer på en uke!

24. april 2020

– I den første uken av Nei til EUs vervekampanje har vi registrert 132 nye medlemmer. Dette er en veldig god start. Verv en venn du også!