Aktivisten: Agathe Børretzen

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Agathe Børretzen.

Namn?
Agathe Børretzen.

Bustad?
Bergen.

Alder?
45 år.

Verv i Nei til EU?
Styremedlem i Bergen Nei til EU.

Yrke?
Har utdannelse innen jordbruk, barne-og ungdomsarbeider og formgivningsfag. Er for tida ufør, noko eg håper å kome ut av i framtida.

Når og kvifor melde du deg inn?
Haldninga mot EU har eg hatt med meg sidan tenåra då eg gjekk på jordbruksskule. Seinare fikk eg autoimmun sjukdom, og eg måtte finne ut korleis eg kunne bli mindre plaga av dette. Ein av teoriene om korleis sjukdomen kunne ha blitt til, er mellom anna knytt til maten vi et, og bruken av sprøytemiddel. Dette gjorde at mitt eige engasjement rundt EØS-direktiv begynte å spire. 

ACER-saken var dråpa i begeret for meg. ACER var også starten på medlemskapen min i Nei til EU.

Største utfordringa for Nei til EU?
EØS er den store elefanten i rommet når det gjeld mange problem i samfunnet. Mange av desse problema kan ein vanskelig sjå løysinga på, utan å gå ut av EØS.

Korleis kan Nei til EU nå breiare ut?
No er Hordaland eit stort og ganske aktivt lag allereie. Nye lokallag vert stifta, og det er framleis plass til fleire. Standsaktivitet er nok viktig. I tillegg kan internett og Facebook vere ei moglegheit til å få spreidd engasjement.

Eksempel på vellukka arbeid?
Teknisk sett, så var eg ikkje innmeldt enno, men eg må vel likevel svare demonstrasjonen vi hadde mot ACER.

Kva aktivitet likar du sjølv best?
Kanskje det å vere ute og snakke med folk på stands? Eg er ikkje ekspert på dette enno, men det er sosialt, gøy, og det gir inspirasjon til kreative innspel.

reLATERT

Se alle arrangementer

– Det er lett å verve nye medlemmer til Nei til EU

11. sep. 2020

– Høstens vervekampanjen er godt i gang, og når jeg som leder forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg også verve aktivt, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Framdriftsplan

27. aug. 2020

Frister og datoer fram til Nei til EUs landsmøte 2020.

Nei til EUs landsmøte i november gjennomføres digitalt

25. aug. 2020

Styret i Nei til EU vedtok mandag kveld at det planlagte landsmøte 6. til 8. november gjennomføres digitalt.

Verving av medlemmer

10. aug. 2020

Medlemsverving er det viktigste vi gjør for å holde grasrotorganisasjonen vår ved like, og under finner du tips til hvordan dette kan løses. 

Informasjon om landsmøte 2020 

03. juli 2020

På grunn av koronavirus har styret i Nei til EU diskutert arrangering av landsmøtet i november. Mandag 22. juni konkluderte styret at det skal avholdes et ordinært landsmøte som planlagt. Landsmøtet vil derfor bli avholdt 6.-8. november i år.

Sommerstengt kontor

03. juli 2020

Det nærmer seg sommerferieavvikling for staben i Nei til EU. Kontoret vil derfor ha redusert kapasitet fra 13. juli til 9. august.

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Ungdom mot EUs nye leder vil sette Ungdom mot EU på kartet 

16. juni 2020

Å trå inn som leder i Ungdom mot EU er noe jeg hadde gledet meg til.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

522 nye medlemmer i vervekampanjen!

15. juni 2020

– Hurra, vi klarte det! Gratulerer til dykk alle, var kommentaren frå verveansvarleg Karl-Sverre Holdal då det endelege resultatet frå dei to kampanjevekene var klart. 

Velkommen som medlem i Nei til EU

11. juni 2020

Hele 522 av de som leser denne utgaven av Standpunkt er nye medlemmer i Nei til EU, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte i Standpunkt.