Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.

Under forrige EU-kamp var alliansen mellom Nei til EU og fagbevegelsen, fiskeriorganisasjonene og bøndenes organisasjoner helt avgjørende for styrken på nei-sida og en stor del av forklaringa på hvorfor vi kunne vinne mot de store ja-partiene, til tross for ja-dominans i media og mot kapitalinteressene. Samtidig var vi også allierte med miljøorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og mange andre grupper. 

Dette var så viktig for seieren i 1994 at vi ikke kan la være å vedlikeholde denne alliansen og bruke den i det politiske arbeidet også i dag. Nei til EU skal være en koordinator, en samlende kraft. Bredde i politikken og takhøyde for et mangfold av innfallsvinkler og prioriteringer skal Nei til EU ha plass til, uten at vi trenger miste slagkraft av den grunn. Det er nok å kikke på innholdet i dette Standpunkt. Vi samarbeider med ulike fagforbund i kampen mot skadelige direktiv og «pakker». Vi retter fokus mot kvotekonflikten med EU etter Brexit, og vi skal ha en landbrukskonferanse om blant annet EUs felles landbrukspolitikk. 

Men kanskje er vi ikke like flinke som før til å tenke på alliansearbeidet som et viktig verktøy i mange andre sammenhenger? Lokalt kan fylkeslaget holde kontakten med det lokale bondelaget, med det lokale LO og de ulike forbunda. Invitér dem spesielt når dere har et arrangement som er aktuelt. Valgkomiteen bør også høre med de lokale organisasjonene om de har en person som kan sitte i fylkesstyret og være bindeledd. Nei-alliansen kan bygge Nei til EU, og våre partnere kan nyte godt av økt kunnskap om EU- og EØS-saker. Vi kan gjensidig styrke gjennomslagskrafta. 

Nei til EUs og norsk motstand mot EU er noe annet enn de høyreekstreme protestbevegelsene og -partiene.

Vi kan verve medlemmer blant våre alliansepartnere, medlemmer som kan ta med seg kunnskapen inn i Nei til EU og på sikt styrke oss både organisatorisk og politisk. Nei til EU kan vise seg fram, og vi får mange enkeltambassadører i fora vi ellers ikke synes i.  

Miljø var én av de tre pilarene som sikret nei-flertall i folkeavstemningen i 1994. Norsk nei-bevegelse avviste det ensidige vekst- og forbrukssamfunnet som EU representerte. Utenfor unionen kan vi føre en mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Det er politisk vilje og mot i Norge som gjør at dette «handlingsrommet» ikke synliggjøres. EU har tatt flere klimapolitiske initiativ det siste året, og i den norske debatten har EUs klimapolitikk blitt brukt som et argument for norsk EU-medlemskap. Det er et argument vi på nei-siden må klare å imøtegå. Nei til EU bruker derfor mye tid og ressurser på klimapolitikk og miljøpolitikk.  

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk. Nei til EUs og norsk motstand mot EU er noe annet enn de høyreekstreme protestbevegelsene og -partiene i enkelte EU-land. Selv om bildet ikke er like svart som ja-sida og enkelte medier liker å male. Også i Norge vokser det fram noen slike grupper, selv om de er svært svake i dag. Disse har ingen plass i Nei til EU. Vår allianse er med bønder, arbeidere, fiskere, miljøbevegelsen, solidaritetsorganisasjonene og mange andre som ønsker et levende folkestyre og et land som samarbeider og handler med våre partnere på likefot.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Kandidater til verv i Hedmark Nei til EU?

30. nov. 2021

Er du en som kunne tenke deg et verv i Hedmark Nei til EU, eller kjenner du andre som kan være aktuelle? Gi oss innspill.

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Organisasjonsrådgiver (100 %) 

01. nov. 2021

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert og stødig organisasjonsrådgiver i 100 % stilling.  

Sjølstyre kommer ikke alltid gratis

19. okt. 2021

Hva om det nå likevel kan komme til å koste Norge noe i kroner og øre å forlate EØS?

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Plateklassiker fram i lyset igjen  

06. okt. 2021

Den glemte nesten-klassikeren Fløtt deg EEC, du står i veien for sola, skal nå hentes fram i lyset igjen. Marius Lien har tatt på seg oppgaven. 

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.

Det nye Stortingets syn på EU og EØS-saker

17. sep. 2021

Hva mener de valgte stortingsrepresentantene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, utredning av alternativer til EØS, vetoretten, ACER og minstelønnsdirektiv?

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

Se Nei til EUs partiutspørringer her!

10. sep. 2021

I Nei til EUs valgsendinger har stortingspartiene blitt spurt om aktuelle saker og hva som ellers står i partiprogrammene om EU og EØS. Her kan du se alle utspørringene.

Norway Is Moving to the Left – And Rethinking Its EU Relations

09. sep. 2021

Ahead of the election on 13th of September: The parties opposed to EU mebership and the EEA Agreement — the Red Party, Socialist Left Party and Centre Party — are expected to make significant gains.

Jan Otto Fiplingdal ny leder av Vefsna Nei til EU

07. sep. 2021

På årsmøtet i Vefsna Nei til EU på forsommerne ble Jan Otto Fiplingdal fra Trofors valgt til ny leder.