Fornying i fylkeslaga i Nei til EU

Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Oslo har denne våren fått nye leiarar som er mykje yngre enn gjennomsnittsalderen i Nei til EU.

I januar vart Ole Fosse Fardal (OFF), 31 år, vald til ny leiar i Sogn og Fjordane Nei til EU, for andre gong etter å vore ute av fylket nokre år. Han fekk ikkje vere yngst av fylkesleiarane lenge. I mars hadde Oslo Nei til EU årsmøte, der dei valde inn til saman fem unge styremedlemer, mellom dei leiar Syver Zachariassen (SZ), 29 år, og nestleiar Tale Marte Dæhlen (TMD), 34 år. I april vart Mali Kristine Nessemo (MKN), 23 år, vald til leiar i Nord-Trøndelag Nei til EU.

– Kva var det som gjorde at du ville ta på deg vervet i fylkeslaget? Gjorde fylkeslaget noko spesielt for å få deg til å takke ja til vervet?

MKN: – De siste to åra har jeg sittet i fylkesstyret som styremedlem. Det har vært to givende år med mye spennende som har skjedd, og jeg har fått flere fantastiske muligheter til å utvikle meg selv samt være med på politikkutvikling i form av landsmøter. Nå føler jeg meg klar for å ta det et skritt videre og prøve meg på ansvaret selv!

– Fylkeslaget har støttet meg og lært meg mye av det de kan om politikk og organisasjonsutvikling. Det setter jeg stor pris på! Det har også gitt meg tryggheten jeg trengte for å kunne ta på meg vervet.

SZ: – Hovedgrunnen er at jeg syns saken er ekstremt viktig. Folkestyret utvannes sakte men sikkert gjennom EØS-avtalen, og det greier jeg ikke å forholde meg passiv til.

TMD: – Da jeg ble spurt, var resten av styret på plass, og dette var folk jeg gjerne vil jobbe med. Styret vårt er satt sammen av en del unge folk som har kommet inn via Ungdom mot EU og en del som har vært med i Nei til EU lenge. Blandingen av lang erfaring i organisasjonen og nye tenkemåter er en veldig bra kombinasjon.

OFF: – Eg tykkjer det er eit givande arbeid, sidan Nei til EU i bunn og grunn handlar om å stå opp for demokratiet vårt. Eg har vore leiar for Sogn og Fjordane Nei til EU før og veit at det er eit flott fylkeslag å arbeide for, og styret består av oppegåande menneske som gjer jobben morosam og diskusjonane interessante.

(Artikkelen held fram under biletet)

22 NTnteuNamsos210418B
Nyvald leiar Mali Kristine Nessemo, innleiar Morten Harper (t.v) og avtroppande fylkesleiar Ståle Johansen på fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag i april.

– Kva er planane for fylkeslaget framover? Korleis vil ein merke at fylkesstyret har vorte fornya?

MKN: – Planen nå er å få litt mer aktivitet i fylkeslaget og å gjøre lokallagene sterkere og mer uavhengige. Mitt hovedfokus vil ligge mye i det organisatoriske i organisasjonen i form av tett jobbing med lokallagene.

– Jeg kommer til å ta bruk mer sosiale medier og kanskje utfordre de andre i styret til å se litt annerledes på ting. Jeg håper jeg kanskje kan inspirere folk til å ta på seg større verv uten å være usikker på seg selv uansett kjønn, legning eller opprinnelse.

SZ: – Vi skal dele ut materiell på Youngs­torget 1. mai og så skal vi ha et åpent møte hvor vi inviterer bredt. Jeg har et mål om at fylkeslaget skal bli enda mer synlig. Det er mange saker å ta tak i framover.

TMD: – Vi ønsker å ha et tettere samarbeid med Ungdom mot EU og Studenter mot EU i Oslo og lage arrangementer og åpne møter som kan tiltrekke seg flere enn de som allerede er med og er aktive i lokallaga.

– Jeg tror vi kan få flere til å delta på arrangementene våre om vi klarer å gjøre dem til kule og freshe lavterskeltilbud, som pub-debatter, korte innledninger med spennende innledere som folk kan få tid til selv om de har en travel hverdag. Å sette av en hel dag til seminar på et klamt møterom er mye vanskeligere enn å sette av en time en ettermiddag til en øl og noe faglig input.

– Vi kommer også til å bruke sosiale medier mer aktivt i arbeidet vårt. Vi må for eksempel få flere følgere på Facebooksiden vår, slik at vi enkelt kan nå ut til folk med saker som vi deler, eller invitasjoner til kommende arrangementer.

OFF: – Planane våre er i stor grad mykje det same som organisasjonen forøvrig, vi vil jobbe ein del no framover med rekruttering, halde på eksisterande medlemer, men ikkje minst å få med oss fleire på laget.

– Eg trur medlemene vil merke det i at fylkeslaget blir meir synleg. Vi vil no framover arbeide for å bli meir aktive på sosiale medium, og få bodskapen vår breitt ut.

– Jeg tror kanskje vi har vært litt for lite synlig der folk er. Fylkeslaga og lokallaga bør ta i et tak her og jobbe mer med rekruttering av generelt nye medlemmer og skolere dem.
Mali Kristine Nessemo (23 år) ny leiar i Nord-Trøndelag Nei til EU.

– Kva trur de er grunnen til at Nei til EU slit med rekruttering av underrepresenterte grupper?

MKN: – Jeg tror kanskje vi har vært litt for lite synlig der folk er. Fylkeslaga og lokallaga bør ta i et tak her og jobbe mer med rekruttering av generelt nye medlemmer og skolere dem. Jeg tror mye av problemet kan ligge i at de nye medlemmene ikke føler det er noe vits å være aktiv i Nei til EU da det ikke er noe spesielt lavterskelnivå og du må lese deg opp på veldig mye tungt stoff selv. Det må vi gjøre noe med!

– Jeg tror vi må rett og slett bare fortsette å være synlige slik som under Acer-kampanjen.

SZ: – Sjøl er jeg oppdratt av en ikke-vestlig alenemor. Jeg trur at grunnen er at EU-spørsmålet ikke er på dagsorden, og det gjør at rekrutteringsgrunnlaget blir smalere. Oslo Ungdom mot EU har mange aktive med mange forskjellige bakgrunner, så det blir vår oppgave å få de med videre når de bikker 30 år. Jeg trur nøkkelen blir å involvere dem enda mer i Oslo Nei til EUs arbeid.

TMD: – Når man rekrutterer nye folk til organisasjoner er det alltid enklest å finne folk fra sitt eget miljø, så man blir lett en homogen gruppe. Arbeidet med å rekruttere nye grupper går derfor langsomt i starten, men jo flere man får med, jo lettere blir det. I tillegg må vi ha sterkere fokus på saker som engasjerer bredere. Det viktigste for Nei til EU framover er å styrke vårt image som en solidaritetsbevegelse som kjemper for de svakeste i samfunnet.

OFF: – Eg trur det er lettare å spørre folk ein kjenner frå før, og dei fleste av oss vil ikkje trenge oss på. Den fella vi ikkje må gå i er å anta kva standpunkt folk har på bakgrunn av utsjånad eller bakgrunn.

– Eg trur vi må fullt ut omfamne nye medium. Sosiale medium er viktig, sjølvsagt, og her bør vi halde fram med ein tydeleg og offensiv strategi. Samstundes må vi tørre å tenkje nytt.

Stort bilete: Optimistisk stemning. Syver Zachariassen (t.v.), Tale Marte Dæhlen og Ole Fosse Fardal i samtale på Nei til EU-rådsmøtet i april. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

– Acer-debatten har gitt oss ny sjølvtillit

17. aug. 2018

Thomas Haug hugsar OL på Lillehammer betre enn EU-kampen i 1994. No er han ny generalsekretær i Nei til EU. I dag er han gjest i Helgepraten i Nationen.

Kathrine Klevelands appell under Arendalsuka

15. aug. 2018

– Neste år er det 25 år siden nei-seieren i 1994. Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell under Arendalsuka.

God sommer fra Nei til EU

29. juni 2018

Nei til EU-kontoret har sommerferiestengt i uke 28–30, altså 6.–30. juli.

Skattejakt i Nei til EUs arkiv

06. juni 2018

Liker du å bla i gamle bøker og dokumenter? Nei til EU trenger hjelp til å sortere arkivet, og søker etter historieinteresserte frivillige.

Gleder seg til Nei til EU-turné

29. mai 2018

Nei til EU har fått 250 000 kr i støtte fra Norsk Landbrukssamvirke for å gjennomføre et organisasjonsbyggingsprosjekt i 2018. Alle 19 fylker skal få besøk, og målet er et skikkelig organisatorisk løft for hele Nei til EU.

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

25. mai 2018

Nei til EU lyser ut fast stilling som organisasjonsrådgiver (100 %)

Cookies og personvern

14. mai 2018

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas på Nei til EUs nettsider. Ved bruk av Nei til EUs nettsider samtykker du til denne erklæringen.

Thomas Haug ny generalsekretær i Nei til EU

14. mai 2018

Thomas Haug, 31, opprinnelig fra Stor-Elvdal i Hedmark, er ansatt i Nei til EU som generalsekretær.

Rekordstor medlemstilstrømning til Nei til EU i 2018

07. mai 2018

Nei til EU har fått 2000 nye medlemmer etter at debatten om tilknytning til EUs energibyrå Acer tok av etter jul. For å sikre medlemsvekst i 2018 må likevel vervearbeidet fortsette gjennom hele året.

– EUs personvernforordning medfører overføring av myndighet til EU

03. mai 2018

Ole Kvadsheim og Hilde Loftesnes Nylén representerte Nei til EU på den åpne høringen i Stortingets justiskomité 3. mai.

Klar for nye kamper

03. mai 2018

Velkommen som medlem om du er en av de over 2000 nye medlemmene Nei til EU har fått siden nyttår! Vi vil du skal føle det meningsfylt å være med i en av landets viktigste politiske organisasjoner, enten du vil være aktiv medlem eller støttemedlem.

Nordland slo an tonen i ACER-saken

27. april 2018

Nordland Nei til EU gjennomførte et godt fylkesårsmøte i Bodø lørdag 21. april på hotell Nordlys.