Fornying i fylkeslaga i Nei til EU

Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Oslo har denne våren fått nye leiarar som er mykje yngre enn gjennomsnittsalderen i Nei til EU.

I januar vart Ole Fosse Fardal (OFF), 31 år, vald til ny leiar i Sogn og Fjordane Nei til EU, for andre gong etter å vore ute av fylket nokre år. Han fekk ikkje vere yngst av fylkesleiarane lenge. I mars hadde Oslo Nei til EU årsmøte, der dei valde inn til saman fem unge styremedlemer, mellom dei leiar Syver Zachariassen (SZ), 29 år, og nestleiar Tale Marte Dæhlen (TMD), 34 år. I april vart Mali Kristine Nessemo (MKN), 23 år, vald til leiar i Nord-Trøndelag Nei til EU.

– Kva var det som gjorde at du ville ta på deg vervet i fylkeslaget? Gjorde fylkeslaget noko spesielt for å få deg til å takke ja til vervet?

MKN: – De siste to åra har jeg sittet i fylkesstyret som styremedlem. Det har vært to givende år med mye spennende som har skjedd, og jeg har fått flere fantastiske muligheter til å utvikle meg selv samt være med på politikkutvikling i form av landsmøter. Nå føler jeg meg klar for å ta det et skritt videre og prøve meg på ansvaret selv!

– Fylkeslaget har støttet meg og lært meg mye av det de kan om politikk og organisasjonsutvikling. Det setter jeg stor pris på! Det har også gitt meg tryggheten jeg trengte for å kunne ta på meg vervet.

SZ: – Hovedgrunnen er at jeg syns saken er ekstremt viktig. Folkestyret utvannes sakte men sikkert gjennom EØS-avtalen, og det greier jeg ikke å forholde meg passiv til.

TMD: – Da jeg ble spurt, var resten av styret på plass, og dette var folk jeg gjerne vil jobbe med. Styret vårt er satt sammen av en del unge folk som har kommet inn via Ungdom mot EU og en del som har vært med i Nei til EU lenge. Blandingen av lang erfaring i organisasjonen og nye tenkemåter er en veldig bra kombinasjon.

OFF: – Eg tykkjer det er eit givande arbeid, sidan Nei til EU i bunn og grunn handlar om å stå opp for demokratiet vårt. Eg har vore leiar for Sogn og Fjordane Nei til EU før og veit at det er eit flott fylkeslag å arbeide for, og styret består av oppegåande menneske som gjer jobben morosam og diskusjonane interessante.

(Artikkelen held fram under biletet)

22 NTnteuNamsos210418B
Nyvald leiar Mali Kristine Nessemo, innleiar Morten Harper (t.v) og avtroppande fylkesleiar Ståle Johansen på fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag i april.

– Kva er planane for fylkeslaget framover? Korleis vil ein merke at fylkesstyret har vorte fornya?

MKN: – Planen nå er å få litt mer aktivitet i fylkeslaget og å gjøre lokallagene sterkere og mer uavhengige. Mitt hovedfokus vil ligge mye i det organisatoriske i organisasjonen i form av tett jobbing med lokallagene.

– Jeg kommer til å ta bruk mer sosiale medier og kanskje utfordre de andre i styret til å se litt annerledes på ting. Jeg håper jeg kanskje kan inspirere folk til å ta på seg større verv uten å være usikker på seg selv uansett kjønn, legning eller opprinnelse.

SZ: – Vi skal dele ut materiell på Youngs­torget 1. mai og så skal vi ha et åpent møte hvor vi inviterer bredt. Jeg har et mål om at fylkeslaget skal bli enda mer synlig. Det er mange saker å ta tak i framover.

TMD: – Vi ønsker å ha et tettere samarbeid med Ungdom mot EU og Studenter mot EU i Oslo og lage arrangementer og åpne møter som kan tiltrekke seg flere enn de som allerede er med og er aktive i lokallaga.

– Jeg tror vi kan få flere til å delta på arrangementene våre om vi klarer å gjøre dem til kule og freshe lavterskeltilbud, som pub-debatter, korte innledninger med spennende innledere som folk kan få tid til selv om de har en travel hverdag. Å sette av en hel dag til seminar på et klamt møterom er mye vanskeligere enn å sette av en time en ettermiddag til en øl og noe faglig input.

– Vi kommer også til å bruke sosiale medier mer aktivt i arbeidet vårt. Vi må for eksempel få flere følgere på Facebooksiden vår, slik at vi enkelt kan nå ut til folk med saker som vi deler, eller invitasjoner til kommende arrangementer.

OFF: – Planane våre er i stor grad mykje det same som organisasjonen forøvrig, vi vil jobbe ein del no framover med rekruttering, halde på eksisterande medlemer, men ikkje minst å få med oss fleire på laget.

– Eg trur medlemene vil merke det i at fylkeslaget blir meir synleg. Vi vil no framover arbeide for å bli meir aktive på sosiale medium, og få bodskapen vår breitt ut.

– Jeg tror kanskje vi har vært litt for lite synlig der folk er. Fylkeslaga og lokallaga bør ta i et tak her og jobbe mer med rekruttering av generelt nye medlemmer og skolere dem.
Mali Kristine Nessemo (23 år) ny leiar i Nord-Trøndelag Nei til EU.

– Kva trur de er grunnen til at Nei til EU slit med rekruttering av underrepresenterte grupper?

MKN: – Jeg tror kanskje vi har vært litt for lite synlig der folk er. Fylkeslaga og lokallaga bør ta i et tak her og jobbe mer med rekruttering av generelt nye medlemmer og skolere dem. Jeg tror mye av problemet kan ligge i at de nye medlemmene ikke føler det er noe vits å være aktiv i Nei til EU da det ikke er noe spesielt lavterskelnivå og du må lese deg opp på veldig mye tungt stoff selv. Det må vi gjøre noe med!

– Jeg tror vi må rett og slett bare fortsette å være synlige slik som under Acer-kampanjen.

SZ: – Sjøl er jeg oppdratt av en ikke-vestlig alenemor. Jeg trur at grunnen er at EU-spørsmålet ikke er på dagsorden, og det gjør at rekrutteringsgrunnlaget blir smalere. Oslo Ungdom mot EU har mange aktive med mange forskjellige bakgrunner, så det blir vår oppgave å få de med videre når de bikker 30 år. Jeg trur nøkkelen blir å involvere dem enda mer i Oslo Nei til EUs arbeid.

TMD: – Når man rekrutterer nye folk til organisasjoner er det alltid enklest å finne folk fra sitt eget miljø, så man blir lett en homogen gruppe. Arbeidet med å rekruttere nye grupper går derfor langsomt i starten, men jo flere man får med, jo lettere blir det. I tillegg må vi ha sterkere fokus på saker som engasjerer bredere. Det viktigste for Nei til EU framover er å styrke vårt image som en solidaritetsbevegelse som kjemper for de svakeste i samfunnet.

OFF: – Eg trur det er lettare å spørre folk ein kjenner frå før, og dei fleste av oss vil ikkje trenge oss på. Den fella vi ikkje må gå i er å anta kva standpunkt folk har på bakgrunn av utsjånad eller bakgrunn.

– Eg trur vi må fullt ut omfamne nye medium. Sosiale medium er viktig, sjølvsagt, og her bør vi halde fram med ein tydeleg og offensiv strategi. Samstundes må vi tørre å tenkje nytt.

Stort bilete: Optimistisk stemning. Syver Zachariassen (t.v.), Tale Marte Dæhlen og Ole Fosse Fardal i samtale på Nei til EU-rådsmøtet i april. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

07. sep. 2022

Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Nei til EU med lederskifte

23. mai 2022

Nåværende leder Roy Pedersen i Nei til EU har bedt om avløsning. Valgkomiteen, ledet av Heming Olaussen, har nå oppgaven med å få på plass ny leder, som skal velges på organisasjonens landsmøte i november.

Ny grafisk profil for Nei til EU

19. april 2022

Nå tar Nei til EU i bruk en ny logo og en ny grafisk profil. Profilen er utarbeidet av Von kommunikasjon, og vi gleder oss til å vise fram en ny side av Nei til EU. 

Årsmøter og strømpriser

17. april 2022

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Organisasjonsrådgiver (100 %) 

01. nov. 2021

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert og stødig organisasjonsrådgiver i 100 % stilling.  

Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

22. okt. 2021

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Generalsekretær i Nei til EU  

28. juni 2021

***Avsluttet*** Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Vikariat som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 50 til 100 %

14. juni 2021

Nei til EU søker engasjert vikar i 50 til 100 % stilling som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021