Fortsatt kamp for sjølråderetten

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

Det var blant annet et tydelig uttrykt ønske å trekke unge mennesker med fra start, og Bygdeungdomslaget og Natur og Ungdom var aktivt med fra begynnelsen. Det var derfor fint å være sammen med nåværende ledere i disse organisasjonene og dagens leder i Ungdom mot EU da vi markerte 25-årsdagen for at Tokt mot EU la til kai på Rådhuskaia i august. Tokt mot EU, der blant annet kunstnere og kulturarbeidere bidro aktivt på de mange stoppene langs kysten, var en kraftfull del av mobiliseringen mot EU-medlemskap som du kan du lese mer om i dette nummeret.

Den klare profilen fra start mot rasisme og fremmedfrykt har også vært viktig hele veien. Kampen må fortsatt kjempes, også i Norge. Det var ikke fremmedfrykt som preget nei-kampen i 1994, derimot var solidaritet, miljø og folkestyre bærende.

I møte med utenlandske journalister presiserer jeg alltid solidaritetsperspektivet og at den norske EU-motstanden ikke kan sammenlignes med den ytterliggående EU-motstanden vi ser i mange land i Europa i dag.

På valgdagen 9. september var en østerriksk journalist som skriver for aviser i Sveits, Østerrike, Tyskland og Slovakia på besøk. Igjen trakk jeg fram antirasisme, solidaritet, likestilling, den brede grasrotorganisasjonen og kamp for folkestyre.

For Nei til EU er hvert eneste menneskes unike verdi viktig. Nei til EUs første leder, Kristen Nygaard, svarte slik da han ble spurt hvordan han som en internasjonal berømt professor syntes det var å omgås så mange alminnelige A4-mennesker. Kristen Nygaard svarte: Jeg kjenner ikke noen alminnelige mennesker. I neibevegelsen er alle jeg treffer unike.

Tidligere generalsekretær Guro Fjellanger skrev i Nei til EF informerer i 1993: «Trygghet på egen kultur og identitet er det beste utgangspunktet for å møte mennesker fra andre kulturer, og for å møte dem uten fordommer. På samme måte som vi krever respekt for vår nasjonale kultur og identitet, respekterer vi andres.»
Som leder i Nei til EU lot jeg meg som de fleste andre ryste av den tragiske skyteepisoden i moskeen i Bærum og drapet som ble utført av samme gjerningsmann i august. Dette skjedde rett før Arendalsuka. I Arendal gikk dialogverter med oransje vester, blant andre en pastor fra Frikirken en fra moskeen i Arendal sammen. Det var fint å snakke med dem, og de fortalte at også i Arendal hadde folk spontant dannet ring rundt moskeen søndag for at muslimene skulle få feire Id i fred. Et trygt og åpent samfunn med respekt for hverandre må alle jobbe for.

For meg ble terrorhandlingen satt opp imot Arendalsukas mål om å heie på demokrati og styrke troen på politikk og politisk debatt tankevekkende. Meningsmotstand, friske debatter og sterk uenighet er grunnleggende viktig i et levende demokrati, og Nei til EUs medlemmer og tillitsvalgte bidrar daglig med våre meninger.
Kamp for sjølråderetten har alltid vært grunnleggende for vår motstand mot EU, og vi må fortsatt kjempe. En stadig strøm av nye saker holder oss i arbeid. Jeg kan love at Nei til EU vil fortsette å kjempe mot EU-medlemskap og mot EUs påvirkning av samfunnet vårt via EØS-avtalen.

I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget. Norsk landbruk vet svaret i dag, det har vært og er et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU. Landbruket forhandler direkte med Staten om jordbruksoppgjøret, det er politisk vilje til å opprettholde landbruk over hele landet, og dette bestemmes i Norge.

Vårt våpen er fortsatt et solidarisk nei basert på folkestyre. Vi vil at Norge skal ha en selvstendig politisk rolle til beste for det langstrakte landet i nord. Takk for at du er med!

02 Ukrut postkortstativ
Tegning: Pål Hansen, alias UKRUT.no

reLATERT

Se alle arrangementer

Fantastisk fest for folkets nei!

30. nov. 2019

Fredag 29. november var en hele neisiden samlet for å feire at det er 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994. Over 300 EU-motstandere fikk fine gode historier, kultur, politikk og samhold.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

25 år siden i dag: – Historisk EU-avstemning 28. november 1994

28. nov. 2019

I dag er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994.

NORGE SA NEI TIL EU-MEDLEMSKAP!

26. nov. 2019

Torsdag 28. november er det 25 år siden 52,4 % av folket sa nei til medlemskap i den Europeiske Unionen, EU. I Nordland var tallet 71,4 % nei, i Troms 71,5 %, mens det i Finnmark var høyest med 74,5%.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

135 har betalt UmEU-kontingenten på ni dager!

22. nov. 2019

Ungdom mot EU gjennomfører nå en vervekampanje for å få flere medlemmer før årsskiftet. De siste tallene viser at vervekampanjen gir gode resultat. Men Ungdom mot EU trenger fortsatt flere medlemmer så trykket må fortsatt holdes oppe.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Ungdom mot EU verver fem om dagen, verv fem til laget!

15. nov. 2019

Vi utfordrer alle i Nei til EU til å verve fem ungdommer til Ungdom mot EU.

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.

Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

11. nov. 2019

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

Vi velger vår egen framtid! – 25 år seinere

25. okt. 2019

Bli medlem i Ungdom mot EU! Er du over 26 år kan du også bli støttemedlem.

Har norsk EU-­motstand klima­utfordringer?

24. okt. 2019

Det er på høy tid at Nei til EU blankpusser miljøargumentene, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte.