Fortsatt kamp for sjølråderetten

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

Det var blant annet et tydelig uttrykt ønske å trekke unge mennesker med fra start, og Bygdeungdomslaget og Natur og Ungdom var aktivt med fra begynnelsen. Det var derfor fint å være sammen med nåværende ledere i disse organisasjonene og dagens leder i Ungdom mot EU da vi markerte 25-årsdagen for at Tokt mot EU la til kai på Rådhuskaia i august. Tokt mot EU, der blant annet kunstnere og kulturarbeidere bidro aktivt på de mange stoppene langs kysten, var en kraftfull del av mobiliseringen mot EU-medlemskap som du kan du lese mer om i dette nummeret.

Den klare profilen fra start mot rasisme og fremmedfrykt har også vært viktig hele veien. Kampen må fortsatt kjempes, også i Norge. Det var ikke fremmedfrykt som preget nei-kampen i 1994, derimot var solidaritet, miljø og folkestyre bærende.

I møte med utenlandske journalister presiserer jeg alltid solidaritetsperspektivet og at den norske EU-motstanden ikke kan sammenlignes med den ytterliggående EU-motstanden vi ser i mange land i Europa i dag.

På valgdagen 9. september var en østerriksk journalist som skriver for aviser i Sveits, Østerrike, Tyskland og Slovakia på besøk. Igjen trakk jeg fram antirasisme, solidaritet, likestilling, den brede grasrotorganisasjonen og kamp for folkestyre.

For Nei til EU er hvert eneste menneskes unike verdi viktig. Nei til EUs første leder, Kristen Nygaard, svarte slik da han ble spurt hvordan han som en internasjonal berømt professor syntes det var å omgås så mange alminnelige A4-mennesker. Kristen Nygaard svarte: Jeg kjenner ikke noen alminnelige mennesker. I neibevegelsen er alle jeg treffer unike.

Tidligere generalsekretær Guro Fjellanger skrev i Nei til EF informerer i 1993: «Trygghet på egen kultur og identitet er det beste utgangspunktet for å møte mennesker fra andre kulturer, og for å møte dem uten fordommer. På samme måte som vi krever respekt for vår nasjonale kultur og identitet, respekterer vi andres.»
Som leder i Nei til EU lot jeg meg som de fleste andre ryste av den tragiske skyteepisoden i moskeen i Bærum og drapet som ble utført av samme gjerningsmann i august. Dette skjedde rett før Arendalsuka. I Arendal gikk dialogverter med oransje vester, blant andre en pastor fra Frikirken en fra moskeen i Arendal sammen. Det var fint å snakke med dem, og de fortalte at også i Arendal hadde folk spontant dannet ring rundt moskeen søndag for at muslimene skulle få feire Id i fred. Et trygt og åpent samfunn med respekt for hverandre må alle jobbe for.

For meg ble terrorhandlingen satt opp imot Arendalsukas mål om å heie på demokrati og styrke troen på politikk og politisk debatt tankevekkende. Meningsmotstand, friske debatter og sterk uenighet er grunnleggende viktig i et levende demokrati, og Nei til EUs medlemmer og tillitsvalgte bidrar daglig med våre meninger.
Kamp for sjølråderetten har alltid vært grunnleggende for vår motstand mot EU, og vi må fortsatt kjempe. En stadig strøm av nye saker holder oss i arbeid. Jeg kan love at Nei til EU vil fortsette å kjempe mot EU-medlemskap og mot EUs påvirkning av samfunnet vårt via EØS-avtalen.

I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget. Norsk landbruk vet svaret i dag, det har vært og er et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU. Landbruket forhandler direkte med Staten om jordbruksoppgjøret, det er politisk vilje til å opprettholde landbruk over hele landet, og dette bestemmes i Norge.

Vårt våpen er fortsatt et solidarisk nei basert på folkestyre. Vi vil at Norge skal ha en selvstendig politisk rolle til beste for det langstrakte landet i nord. Takk for at du er med!

02 Ukrut postkortstativ
Tegning: Pål Hansen, alias UKRUT.no

reLATERT

Se alle arrangementer

Masterstipend på 40 000 kroner

21. okt. 2019

Nå kan du søke Dag Seierstad-stipendet til gode oppgaver om EU og Norges forhold til EU. I år er stipendet på hele 40 000 kroner.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.

Landbruket 25 år utenfor EU

04. okt. 2019

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Råderett over egen jernbane!

03. okt. 2019

Nei til EU støtter aktivt opp om den politiske streiken og markeringene mot EUs fjerde jernbanepakke den 10. oktober.

– Om vi organiserer breitt så vinn vi

03. okt. 2019

Standpunkt har samla alle nolevande Nei til EU-leiarar til samtale om jubileet: – Den viktigaste lærdomen frå 1994 er at det er mogleg å utfordre den etablerte politiske og økonomiske makta, seier Stein Ørnhøi, leiar i Nei til EU 1995–1997.

Klimakortet kan gi svarteper

02. okt. 2019

EU-tilhengerne øyner et lysegrønt håp om omkamp. Men de undervurderer folket og miljøbevegelsen når de trekker klimakortet.

Organisasjons- og fagligpolitisk høstsamling

02. okt. 2019

Nordland Nei til EU gjennomfører en organisasjons- og fagligpolitisk høstsamling 5-6 oktober på Fauske hotell, Fauske

– Bli med og feire 25-årsjubileet med oss!

27. sep. 2019

– I 2019 er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU. 29. november inviterer Nei til EU til fest!

Jubileum og søksmål på fylkesledersamling

27. sep. 2019

Nærmere 40 blide fjes møtte opp på fylkesledersamling i Oslo fredag morgen. Her fikk lederne debattere de viktige sakene organisasjonen jobber med i høst.