Fylkesledersamling med fokus på organisasjonsarbeid

25 deltagere var påmeldt på Nei til EUs fylkesledersamling 24. mai på «Bruket» i Schweigaards gate i Oslo.

Kathrine Kleveland startet fylkesledersamlinga med en innledning med aktuelle politiske saker som Nei til EU har fokus med for tiden. Deretter hadde styremedlem i Nei til EU, Christian Torseth en innledning om motivasjon og engasjement i fylkeslag. Han poengterte at tillitsvalgte ikke måtte være redd for å feile og det var viktig å ikke gi opp. Han oppfordret fylkeslederne til å være positiv overfor andre tillitsvalgte i fylkene og lokallaga og skryte av innsatten som folk gjør. Man kommer ingen vei med å være en grinebiter. Torseth pekte på at det er bedre med litt fremgang enn ingen fremgang og at det er viktig med å skape en lagfølelse.

Sahar Azari, avdelingsleder for kommunikasjon og organisasjon i Naturvernforbundet.

Senere på dagen hadde Sahar Azari som er avdelingsleder for kommunikasjon og organisasjon i Naturvernforbundet en innledning om verving og rekruttering sett fra et organisasjonsutviklingsperspektiv. Hun snakket om frivillighet i organisasjonslivet. Hun spurte forsamlingen om hvorfor dei hadde engasjert seg i Nei til EU. Hun påpekte at det var viktig å være en inkluderende organisasjon. Hvordan får vi flere medlemmer, spurte hun. Sosiale medier, tradisjonelle medier og andre nettverk er viktige arenaer for rekrutering av medlemmer. Det er viktig at flere får muligheten til å melde seg inn i organisasjonen og at det er bra med god stemning.

God stemning smitter, avsluttet Sahar Azari med i sitt foredrag med. Fylkeslederne diskuterte også om hvordan Nei til EU kan bli bedre på bakgrunn av vervekampanjen som var gjennomført nylig. Det kom mange viktige og gode tilbakemeldinger fra fylkeslederne som staben i Nei til EU sentralt tar med seg videre i sitt arbeid.

Dagen ble avsluttet med en innledning av tidligere leder av LO Oslo, Roy Pedersen om EUs parlamentsvalg og EUs interne utvikling. EUs parlamentsvalg gjennomføres i disse dager i alle medlemslandene i EU og det blir spennende å se resultatet av det valget.

Fylkesledersamling mai 2019 oppmotet
Godt oppmøte. Hvert fylke kunne stille med to representanter, og samlingen fant sted på «Bruket» i Schweigaards gate i Oslo

reLATERT

Se alle arrangementer

Ungdom mot EU vokser

20. des. 2019

Ungdom mot EU avsluttet jubileumsåret 2019 med en betydelig medlemsvekst som følge av en vellykket verveaksjon den siste måneden. Nei til EU har fått hele 1592 nye medlemmer i 2019.

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

Takk ved Lars Erik Hyllvangs bortgang

09. des. 2019

Det var svært trist og overraskende å motta beskjeden om at vårt styremedlem Lars Erik Hyllvang døde søndag 8. desember.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

200 ny innbetalinger til Ungdom mot EU

22. nov. 2019

Ungdom mot EU gjennomfører nå en vervekampanje for å få flere medlemmer før årsskiftet. De siste tallene viser at vervekampanjen gir gode resultat. Men Ungdom mot EU trenger fortsatt flere medlemmer så trykket må fortsatt holdes oppe.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Ungdom mot EU verver fem om dagen, verv fem til laget!

15. nov. 2019

Vi utfordrer alle i Nei til EU til å verve fem ungdommer til Ungdom mot EU.

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.

Vi velger vår egen framtid! – 25 år seinere

25. okt. 2019

Bli medlem i Ungdom mot EU! Er du over 26 år kan du også bli støttemedlem.

Har norsk EU-­motstand klima­utfordringer?

24. okt. 2019

Det er på høy tid at Nei til EU blankpusser miljøargumentene, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte.

Aktivisten: Agathe Børretzen

24. okt. 2019

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Agathe Børretzen.

Masterstipend på 40 000 kroner

21. okt. 2019

Nå kan du søke Dag Seierstad-stipendet til gode oppgaver om EU og Norges forhold til EU. I år er stipendet på hele 40 000 kroner.