Jostein Hansen presenterte den nye boka om Gloppen Nei til EU på biblioteket på Sandane 16. mars 2023.

Jostein har skrive historia om EU-kampen i Gloppen

– Den viktigaste saka for Nei til EU no er energipolitikken. Vi har ikkje lenger lov til å drive med eigen energipolitikk, seier Jostein Hansen. Han har gitt ut bok om historia til EU-kampen i Gloppen kommune.

Tidlegare lokallagsleiar Jostein Hansen har skrive boka «Soga om Gloppen Nei til EU 1969–2020». 16. mars vart boka lansert på Gloppen folkebibliotek. I Gloppen har nei-sida alltid stått sterkt. Ved folkerøystinga i 1972 sa heile 84 prosent av dei glopparane som røysta nei til medlemskap i EF. Over 20 år seinare, i 1994, stemte nær 78 prosent av dei nei igjen. 

Gloppen Nei til EU har vore det sterkaste Nei til EU-lokallaget i landet i høve til folketalet. Ved den første folkerøystinga om medlemskap i 1972 hadde laget heile 1500 medlemmer. I 1994 

hadde laget 636 medlemmer.  I 1994 hadde laget 636 medlemmer. Det er svært høge tal i ei kommune med rett under 6000 innbyggjarar.

Første lokallagshistorie som er gjeven ut 

Dette er første gongen det er skrive om arbeidet og historia til eit lokallag av Nei til EU, og det er passande at det er Gloppen som er først ut. 

Jostein Hansen takka på lanseringa alle dei mange som har bidrege til boka. Fleire har bidrege med arkivmateriale og bilder, nokre med å lese gjennom manuset og kome med innspel til teksten, og andre har bidrege med å lese korrektur. Dei viktigaste er Jan Fossheim, kasserar i ved starten i 1969, Bernt Kristian Holtan, leiar i 1972, Sverre Folkestad, leiar i 1994 og varaordførar frå SV, Ove Eide, som har skreve 30 bøker, mange av dei lokalhistoriske, og Sindre Humberset, kasserar i lokallaget og fylkeslaget i svært mange år. 

Hansen har forsøkt å få oversikt over alle dei som har vore aktive i Gloppen Nei til EU gjennom åra. 

– Lista over alle tillitsvalde og aktive i boka er på 136 namn, og eg har nok ikkje fått med meg alle, fortalde Jostein Hansen. 

Hansen (fødd 1944) er førsteamanuensis i sosiologi og samfunnsfag frå 1994 og er fødd på Sandane i Gloppen. Han har arbeidd på Høgskulen i Alta i 34 år, og hadde eit engasjement for Nordisk Samisk Instittutt i perioden 1986–1989 i Kautokeini/Guovdageidnu, der han laga ei konsekvensutgreiing om «Barenshavet Syd – konsekvensar for samiske busettingsområder», finansiert av OED (Olje- og energidepartementet). Han er no pensjonist. Han flytta i 2008 tilbake til fødestaden Sandane, der han har både mors- og farsslekta, men han vaks opp på Bryne på Jæren.

Hansen har tidlegare gitt ut boka Saueull, fossekraft og gründerånd: Evebøfoss fabrikker 1910–1984 (Selja 2019). Han har og vore leiar i Gloppen Nei til EU frå 2009 til 2022, og medlem av fylkesstyret fram til 2020. 

(Artikkelen held fram under bildet)

Jostein Hansen boklansering Firda Tidend 3. mars 2023.jpg
Jostein Hansen fekk god omtale av den nye boka om Gloppen Nei til EU i Firda Tidend 3. mars 2023.

Folkestyre viktigaste argument 

Hovudargumentet for å stå utanfor EU har vore den same sidan den første EF-kampen. 

– Eg har gjort ei innhaldsanalyse av det som var skrive om EF/EU i Firda Tidend i 1972 og 1994. Det viktigaste argumentet i begge perioder var at vi mistar sjølvråderetten vår, sa Jostein Hansen. 

Også i dag er sjølvråderett den viktigaste grunnen til å seie nei til både EU og EØS. 

– Den viktigaste saka for Nei til EU no er energipolitikken. Gjennom EØS får vi energibyrået ACER og RME (Reguleringsmynde for energi) som overstyrer norske energistyresmakter. Vi har ikkje lenger lov til å drive med eigen energipolitikk, slo forfattaren fast. 

Solid dokumentert 

Boka er rikt illustrert og har mange interessante faksimiler og utklipp som viser aktiviteten frå alle åra med nei-kamp. Og forfattaren har lagt ned eit stort arbeid med å finne kjelder. Det stadfesta Ove Eide under lanseringsmøtet. Han er sjølv forfattar og bokredaktør og har bidrege til boka. 

– Dette er ei kjeldebasert og solid fagbok. Ho fokuserer på konflikt i lokalsamfunnet, i motsetnad til dei fleste lokalhistorier som fokuserer på semje. Det gjer boka ekstra spennande, sa Eide. 

– Ikkje alt er negativt 

Hansen har ikkje hatt ambisjonar om å kome med eit komplett bilete av EU-kampen i Gloppen. Dette er historia til nei-sida. 

– Eg presenterer argumenta mot EU-medlemskap. Eg har ikkje sett det som mi oppgåve å presentere ja-argumenta. Det får nokon andre ta seg av. Men ikkje alt er negativt med EU, Erasmusprogrammet, som mellom anna dreier seg om studiefinansiering, og miljøpolitikken kan også ha mykje bra med seg. Likevel er den nasjonale sjølvråderetten det viktigaste, sa han. 

Jostein Hansen var først ute med ei lokallagshistorie. Den fyrste historia til eit fylkeslag kom ut i 2021 om Østfold Nei til EU, og forfattar er Terje Bjørlo har laga ei svært grundig bok på heile 415 sider. Sogn og Fjordane Nei til EU er truleg neste lag ut. Fylkeslaget har engasjert forfattar Gaute Losnegård til å skrive historia til fylkeslaget og har løyvd 250 000 kroner til prosjektet. 

Stort bilde i toppen: Jostein Hansen presenterte den nye boka om Gloppen Nei til EU på biblioteket på Sandane 16. mars 2023. (Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Morellene velger vi selv

25. juli 2023

Hvorfor hige etter å spise kirsebær med EU når vi har herlige moreller?

Euro kan gjøre vondt verre

03. juli 2023

Hver gang krona svekkes, kommer ropene fra EU-tilhengerne om at Norge bør innføre euroen.

EØS og kommunen din

26. juni 2023

Når en kommune setter renhold eller renovasjon ut på åpent anbud, eller ikke kjøper poteter fra det lokale landbruket, er det ofte EØS-regler som er begrunnelsen. I EØS-avtalen finnes det likevel et handlingsrom som kommuner flest bruker lite.

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

Gunn Bodil Mathisen valgt til ny leder i Finnmark Nei til EU

26. mai 2023

På årsmøtet som ble avholdt 25. mai ble Gunn-Bodil Mathisen fra Bjørnevatn valgt som ny leder i Finnmark Nei til EU.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Nytt styre

28. april 2023

Styret i Østfold Nei til EU 2023

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal.