Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

Møtte KrF på Stortinget

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

Ute regnte det, men inne ble Nei til EU tatt varmt og blidt imot av KrFs Solveig Gullteig. Hun kjente Nei til EUs nestleder Olaf Gjedrem godt fra han var stortingsrepresentant for KrF, og de to hadde blant annet gått skimaraton sammen på Svalbard.

Foruten nestleder Olaf Gjedrem, var det fagansvarlig for politikk Morten Harper og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland som møtte stortingsrepresentant Geir Toskedal og politisk rådgiver Odd Jostein Sæter.

Nei til EU har jevnlig kontaktmøter med partier og organisasjoner i nei-alliansen. Kathrine Kleveland startet med å vise til den høye nei-prosenten KrF-velgerne stadig viser i meningsmålinger om EU-medlemskap. Hun la også vekt på at beredskapen mot et medlemskap i EU er Nei til EUs hovedoppgave.

De fleste KrF-ere støtter EØS-avtalen, påpekte Geir Toskedal, og han trakk særlig fram forutsigbarheten for næringslivet.

Utviklingen i EØS ble diskutert, og Morten Harper orienterte blant annet om myndighetsoverføringen til EUs byråer, der EUs energibyrå ACER og EUs jernbanebyrå ERA er eksempler på byråer som stadig har fått mer makt.

Det tradisjonelle systemet med EU og EFTA-landene (deriblant Norge) som atskilte «pilarer» er i ferd med å smuldre opp. Et tydelig eksempel er forslaget om at EUs jernbanebyrå ERA skal få myndighet direkte i Norge.

Med samferdselsminister fra KrF forventer Nei til EU at KrF vil stanse innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. I Nei til EUs kandidatundersøkelse før stortingsvalget i 2017 skrev flere av KrFs kandidater at de ville høste erfaringer av jernbanereformen før man kan gå videre med konkurranseutsetting av jernbanen.

Kathrine Kleveland oppfordret KrF til å bruke vetoretten i EØS-avtalen slik både Hareide og Bondevik har oppfordret til tidligere.

Olaf Gjedrem, som blant annet sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg, avsluttet møtet med å rette oppmerksomheten på ubalansen i eksport og import av landbruksprodukter i EUs favør, på tross av at landbruket skal være utenfor EØS-avtalen. Gjedrem oppfordret KrF, som har landbruks- og matministeren, til å stå opp for norsk landbruk og forberede tiltak mot denne ubalansen før EU igjen krever nye tollfrie kvoter i de såkalte artikkel 19-forhandlingene.

Stort bilde i toppen: Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no 

10. mai 2022

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

Har Ukrainakrigen vist at Norge nå må bli medlem av EU? 

21. april 2022

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger.

Ny grafisk profil for Nei til EU

19. april 2022

Nå tar Nei til EU i bruk en ny logo og en ny grafisk profil. Profilen er utarbeidet av Von kommunikasjon, og vi gleder oss til å vise fram en ny side av Nei til EU. 

Folkestyre, ikke EU-styre

19. april 2022

Nei til EU jobber for et samfunn der vi er solidariske og der vi i fellesskap bestemmer. Vi krever folkestyre!

Årsmøter og strømpriser

17. april 2022

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

Nytt styre i Møre og Romsdal Nei til EU

11. april 2022

Jan David Anti er valgt til ny leder i Møre og Romsdal Nei til EU. Han er bygningsarbeider, opprinnelig fra Karasjok, men nå bosatt i Kristiansund.

EU-modellen mot Oslomodellen

05. april 2022

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.  

EU eller Europa

28. mars 2022

Trenger vi en ny EU-debatt når Europa blør?

Standpunkt 1-2022

11. mars 2022

I dette nummeret kan du lese om meningsmålingen som viser at 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av ACER. Nei til EU har samlet inn en million til anken.

Flere vil ha handelsavtale enn EØS

16. feb. 2022

Står oppslutningen om EØS for fall? En ny meningsmåling viser at det er flere som foretrekker en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

15. feb. 2022

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse: