Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

Møtte KrF på Stortinget

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

Ute regnte det, men inne ble Nei til EU tatt varmt og blidt imot av KrFs Solveig Gullteig. Hun kjente Nei til EUs nestleder Olaf Gjedrem godt fra han var stortingsrepresentant for KrF, og de to hadde blant annet gått skimaraton sammen på Svalbard.

Foruten nestleder Olaf Gjedrem, var det fagansvarlig for politikk Morten Harper og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland som møtte stortingsrepresentant Geir Toskedal og politisk rådgiver Odd Jostein Sæter.

Nei til EU har jevnlig kontaktmøter med partier og organisasjoner i nei-alliansen. Kathrine Kleveland startet med å vise til den høye nei-prosenten KrF-velgerne stadig viser i meningsmålinger om EU-medlemskap. Hun la også vekt på at beredskapen mot et medlemskap i EU er Nei til EUs hovedoppgave.

De fleste KrF-ere støtter EØS-avtalen, påpekte Geir Toskedal, og han trakk særlig fram forutsigbarheten for næringslivet.

Utviklingen i EØS ble diskutert, og Morten Harper orienterte blant annet om myndighetsoverføringen til EUs byråer, der EUs energibyrå ACER og EUs jernbanebyrå ERA er eksempler på byråer som stadig har fått mer makt.

Det tradisjonelle systemet med EU og EFTA-landene (deriblant Norge) som atskilte «pilarer» er i ferd med å smuldre opp. Et tydelig eksempel er forslaget om at EUs jernbanebyrå ERA skal få myndighet direkte i Norge.

Med samferdselsminister fra KrF forventer Nei til EU at KrF vil stanse innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. I Nei til EUs kandidatundersøkelse før stortingsvalget i 2017 skrev flere av KrFs kandidater at de ville høste erfaringer av jernbanereformen før man kan gå videre med konkurranseutsetting av jernbanen.

Kathrine Kleveland oppfordret KrF til å bruke vetoretten i EØS-avtalen slik både Hareide og Bondevik har oppfordret til tidligere.

Olaf Gjedrem, som blant annet sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg, avsluttet møtet med å rette oppmerksomheten på ubalansen i eksport og import av landbruksprodukter i EUs favør, på tross av at landbruket skal være utenfor EØS-avtalen. Gjedrem oppfordret KrF, som har landbruks- og matministeren, til å stå opp for norsk landbruk og forberede tiltak mot denne ubalansen før EU igjen krever nye tollfrie kvoter i de såkalte artikkel 19-forhandlingene.

Stort bilde i toppen: Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

reLATERT

Se alle arrangementer

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Plateklassiker fram i lyset igjen  

06. okt. 2021

Den glemte nesten-klassikeren Fløtt deg EEC, du står i veien for sola, skal nå hentes fram i lyset igjen. Marius Lien har tatt på seg oppgaven. 

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.

Det nye Stortingets syn på EU og EØS-saker

17. sep. 2021

Hva mener de valgte stortingsrepresentantene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, utredning av alternativer til EØS, vetoretten, ACER og minstelønnsdirektiv?

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

Se Nei til EUs partiutspørringer her!

10. sep. 2021

I Nei til EUs valgsendinger har stortingspartiene blitt spurt om aktuelle saker og hva som ellers står i partiprogrammene om EU og EØS. Her kan du se alle utspørringene.

Norway Is Moving to the Left – And Rethinking Its EU Relations

09. sep. 2021

Ahead of the election on 13th of September: The parties opposed to EU mebership and the EEA Agreement — the Red Party, Socialist Left Party and Centre Party — are expected to make significant gains.

Jan Otto Fiplingdal ny leder av Vefsna Nei til EU

07. sep. 2021

På årsmøtet i Vefsna Nei til EU på forsommerne ble Jan Otto Fiplingdal fra Trofors valgt til ny leder.

Kjell Arnestad er ny generalsekretær i Nei til EU 

01. sep. 2021

I dag 1. september tar Kjell Arnestad over for Thomas Haug som generalsekretær i Nei til EU.  

Lundteigen som statsministerkandidat!

30. aug. 2021

Rødts førstekandidat fra Buskerud, Linn-Elise Øhn Mehlen, kom med et friskt utspill på Buskerud Nei til EUs folkemøte forrige lørdag: Per Olaf Lundteigen som rødgrønn statsministerkandidat! Forslaget ble møtt med stor applaus. Fra Lundteigen selv, som også satt i møtepanelet, kom det ingen kommentarer.

Fylkeslederne vil styrke Nei til EU for framtida 

27. aug. 2021

Stemningen var god da fylkeslederne i Nei til EU endelig fikk møtes igjen før første gang siden januar i fjor. 

– Stå på helt til valglokalene stenger!  

17. aug. 2021

Det var Nei til EU-leder Roy Pedersens klare sluttoppfordring til medlemmer, venner og allierte da han holdt appell under Arendalsuka. Les hele appellen under.