Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

Møtte KrF på Stortinget

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

Ute regnte det, men inne ble Nei til EU tatt varmt og blidt imot av KrFs Solveig Gullteig. Hun kjente Nei til EUs nestleder Olaf Gjedrem godt fra han var stortingsrepresentant for KrF, og de to hadde blant annet gått skimaraton sammen på Svalbard.

Foruten nestleder Olaf Gjedrem, var det fagansvarlig for politikk Morten Harper og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland som møtte stortingsrepresentant Geir Toskedal og politisk rådgiver Odd Jostein Sæter.

Nei til EU har jevnlig kontaktmøter med partier og organisasjoner i nei-alliansen. Kathrine Kleveland startet med å vise til den høye nei-prosenten KrF-velgerne stadig viser i meningsmålinger om EU-medlemskap. Hun la også vekt på at beredskapen mot et medlemskap i EU er Nei til EUs hovedoppgave.

De fleste KrF-ere støtter EØS-avtalen, påpekte Geir Toskedal, og han trakk særlig fram forutsigbarheten for næringslivet.

Utviklingen i EØS ble diskutert, og Morten Harper orienterte blant annet om myndighetsoverføringen til EUs byråer, der EUs energibyrå ACER og EUs jernbanebyrå ERA er eksempler på byråer som stadig har fått mer makt.

Det tradisjonelle systemet med EU og EFTA-landene (deriblant Norge) som atskilte «pilarer» er i ferd med å smuldre opp. Et tydelig eksempel er forslaget om at EUs jernbanebyrå ERA skal få myndighet direkte i Norge.

Med samferdselsminister fra KrF forventer Nei til EU at KrF vil stanse innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. I Nei til EUs kandidatundersøkelse før stortingsvalget i 2017 skrev flere av KrFs kandidater at de ville høste erfaringer av jernbanereformen før man kan gå videre med konkurranseutsetting av jernbanen.

Kathrine Kleveland oppfordret KrF til å bruke vetoretten i EØS-avtalen slik både Hareide og Bondevik har oppfordret til tidligere.

Olaf Gjedrem, som blant annet sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg, avsluttet møtet med å rette oppmerksomheten på ubalansen i eksport og import av landbruksprodukter i EUs favør, på tross av at landbruket skal være utenfor EØS-avtalen. Gjedrem oppfordret KrF, som har landbruks- og matministeren, til å stå opp for norsk landbruk og forberede tiltak mot denne ubalansen før EU igjen krever nye tollfrie kvoter i de såkalte artikkel 19-forhandlingene.

Stort bilde i toppen: Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Nei til EUs rådsmøte er avlyst

12. mars 2020

Koronaviruset sprer seg raskt og norske helsemyndigheter oppfordrer nå til nasjonal dugnad for å hindre ytterligere smittespredning.

Årsmøte i Vesterålen og Lødingen Nei til EU

05. mars 2020

19. februar holdt regionlaget i Nei til EU sitt første årsmøtet etter å ha blitt et regionlag sammen med Lødingen i februar 2019.

Storbritannia renasjonaliserer jernbanestrekninger

20. feb. 2020

Frikopla fra EU kan Storbritannia renasjonalisere hele jernbanenettet, hvis parlamentet og regjeringa vil. Endelig får britene fritt bestemme sin jernbanepolitikk.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

28. jan. 2020

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 22. februar kl. 10 på Scandic Elgstua i Elverum.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

Orientering nummer 1/2020

21. jan. 2020

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2020

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Perspektiver på EU

20. jan. 2020

Nei til EUs Jubileumsseminaret 29. november 2019 samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.