Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

Møtte KrF på Stortinget

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

Ute regnte det, men inne ble Nei til EU tatt varmt og blidt imot av KrFs Solveig Gullteig. Hun kjente Nei til EUs nestleder Olaf Gjedrem godt fra han var stortingsrepresentant for KrF, og de to hadde blant annet gått skimaraton sammen på Svalbard.

Foruten nestleder Olaf Gjedrem, var det fagansvarlig for politikk Morten Harper og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland som møtte stortingsrepresentant Geir Toskedal og politisk rådgiver Odd Jostein Sæter.

Nei til EU har jevnlig kontaktmøter med partier og organisasjoner i nei-alliansen. Kathrine Kleveland startet med å vise til den høye nei-prosenten KrF-velgerne stadig viser i meningsmålinger om EU-medlemskap. Hun la også vekt på at beredskapen mot et medlemskap i EU er Nei til EUs hovedoppgave.

De fleste KrF-ere støtter EØS-avtalen, påpekte Geir Toskedal, og han trakk særlig fram forutsigbarheten for næringslivet.

Utviklingen i EØS ble diskutert, og Morten Harper orienterte blant annet om myndighetsoverføringen til EUs byråer, der EUs energibyrå ACER og EUs jernbanebyrå ERA er eksempler på byråer som stadig har fått mer makt.

Det tradisjonelle systemet med EU og EFTA-landene (deriblant Norge) som atskilte «pilarer» er i ferd med å smuldre opp. Et tydelig eksempel er forslaget om at EUs jernbanebyrå ERA skal få myndighet direkte i Norge.

Med samferdselsminister fra KrF forventer Nei til EU at KrF vil stanse innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. I Nei til EUs kandidatundersøkelse før stortingsvalget i 2017 skrev flere av KrFs kandidater at de ville høste erfaringer av jernbanereformen før man kan gå videre med konkurranseutsetting av jernbanen.

Kathrine Kleveland oppfordret KrF til å bruke vetoretten i EØS-avtalen slik både Hareide og Bondevik har oppfordret til tidligere.

Olaf Gjedrem, som blant annet sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg, avsluttet møtet med å rette oppmerksomheten på ubalansen i eksport og import av landbruksprodukter i EUs favør, på tross av at landbruket skal være utenfor EØS-avtalen. Gjedrem oppfordret KrF, som har landbruks- og matministeren, til å stå opp for norsk landbruk og forberede tiltak mot denne ubalansen før EU igjen krever nye tollfrie kvoter i de såkalte artikkel 19-forhandlingene.

Stort bilde i toppen: Fra venstre Solveig Gullteig, Olaf Gjedrem, Odd Jostein Sæter, Kathrine Kleveland, Geir Toskedal og Morten Harper.

reLATERT

Se alle arrangementer

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Velkommen i Nei til EU!

08. mai 2020

Vi kan glede oss over 522 nye medlemmer de 2 siste ukene! Takk for at du har meldt deg inn i Nei til EU! Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet var hovedparoler i EU-kampen i 1994, og er fortsatt aktuelt og verdt å kjempe for i dag.

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Sett heller ESA i karantene

29. april 2020

Selv uten å bryte EØS-avtalen kan Norge gå til ensidige beskyttelsestiltak. Uten å be ESA om lov. Så hvorfor gjør vi det ikke?

Ny bok om tidligere Nei til EU-leder Stein Ørnhøi

28. april 2020

Forfatter og politisk kommentator Stein Aabø har skrevet boken «Sosialisten. Et portrett av Stein Ørnhøi», med mye godt stoff for alle med interesse for EU-kampen i 1994.