Nei til EU hadde medlemsvekst i 2018!

I 2018 gjekk medlemstalet opp, etter fleire år med nedgang. – Vi treng framleis fleire unge, og vi treng kvinner, seier generalsekretær Thomas Haug.

Talet på betalande medlemer i Nei til EU var ved årsskiftet 20 845. Det er 137 fleire enn ved førre årsskiftet. Medlemstalet i Nei til EU auka altså i 2018, etter å ha gått ned kvart år sidan 2010.
Medlemsregisteransvarleg Kjell Arnestad er nøgd med framgangen.

– Det er spesielt ACER-saka som gav oss mange nye medlemer i 2018, og dei aller fleste melde seg inn i første kvartal då EUs energiunion stod sentralt i både Nei til EUs kampanjearbeid og i media.

– Vi fekk i overkant av 2000 nye medlemer i 2018, og litt over 1700 av dei har no betalt kontingenten. Tala viser òg at gjenverving ute i fylka er viktig for å halde på medlemene vi alt har fått, seier Arnestad.

Meir balansert organisasjon

Arnestad viser til at dei nye medlemene gjer Nei til EU meir representative for heile neisida.

– Nei til EUs nye medlemer er litt yngre og i litt større grad kvinner.

– Det gler oss at verving faktisk gjev oss ein betre balansert organisasjon slik at medlemene speglar att den typiske norske EU-motstandaren; ei yngre kvinne!

– Det er sjølvsagt viktig for Nei til EU å organisere så mange som mogleg av nye EU- og EØS-motstandarar no som ordskiftet opnar seg i fagrørsla og fleire og fleire ser kva nye EU-reglar får å seia for faglege rettar og velferdsgode i Noreg.

Vil bli endå fleire

Nei til EU klarte å få medlemsframgang i 2018, men skal framgangen også halde fram i 2019, må heile organisasjonen mobilisere. Generalsekretær Thomas Haug har ei oppmoding til alle medlemer, aktivistar og tillitsvalde i organisasjonen:

– Medlemene er ryggrada i Nei til EU. Vi treng medlemer for å ha ei framleis aktiv grasrot. Kjenner du nokon som du har diskutert EU eller EØS med og som du tror kan ha samme standpunkt som oss i Nei til EU, så må du spørje dei: Vil du bli medlem i Nei til EU?

– Nei til EU har mange medlemer, men gjennomsnittsalderen er høg, og vi har for få kvinner. Difor treng vi fleire unge vaksne, og vi treng kvinner som medlemmer.

Stort bilete: Rådsmøtet i Nei til EU i april 2018 feira at vi hadde fått inn 2000 nye medlemer i løpet av Acer-kampanjen. Foto: Sindre Humberset


Korleis bli medlem?

reLATERT

Se alle arrangementer

Ungdom mot EU hjelper danske Folkebevægelsen mod EU

23. mai 2019

Fem unge norske EU-motstandere har tatt veien til Danmark for å føre kampanje for Folkebevægelsen mod EU.

Vervekampanjen 2019: Kathrine vervet sju nye medlemmer

13. mai 2019

– Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier Nei til EU-lederen.

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Nei til EU på 1. mai

29. april 2019

Nei til EU deltar på 1. mai rundt om i landet. Mange steder er det paroler om EU og EØS.

Minneord: Guro Fjellanger er død

24. april 2019

For ettertiden vil hun stå som en av de viktigste aktørene i den norske EU-kampen. Folkets rett til selv å bestemme sin framtid hadde seiret, skriver Arne Langset og Dag Seierstad.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

Guro Fjellanger (55) er død

16. april 2019

Som generalsekretær fra 1990 til 1995 ledet Guro Fjellanger organisasjonsbygging i Nei til EU mot folkeavstemningen i 1994.

Vil du bli vår nye kollega?

11. april 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

EØS – ei verktøykasse for sosial dumping

05. april 2019

– Dersom jasida har rett i at det ikkje finst alternativ til EØS så forstår eg ikkje kvifor dei er så redde for ei utgreiing om alternativa, sa Roar Abrahamsen, leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet, og som no går mot EØS-avtalen.

Matnyttig lunsj med Småbrukarlaget

04. april 2019

Det føltes helt riktig å dele et måltid sammen, da Nei til EU var heldig å bli invitert på brødskiver og norskprodusert pålegg hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag i lunsjen nylig.

Grunnskolering i organisasjon

01. april 2019

Innledning om grunnskolering i organisasjon i Nei til EU.