Nei til EU hadde medlemsvekst i 2018!

I 2018 gjekk medlemstalet opp, etter fleire år med nedgang. – Vi treng framleis fleire unge, og vi treng kvinner, seier generalsekretær Thomas Haug.

Talet på betalande medlemer i Nei til EU var ved årsskiftet 20 845. Det er 137 fleire enn ved førre årsskiftet. Medlemstalet i Nei til EU auka altså i 2018, etter å ha gått ned kvart år sidan 2010.
Medlemsregisteransvarleg Kjell Arnestad er nøgd med framgangen.

– Det er spesielt ACER-saka som gav oss mange nye medlemer i 2018, og dei aller fleste melde seg inn i første kvartal då EUs energiunion stod sentralt i både Nei til EUs kampanjearbeid og i media.

– Vi fekk i overkant av 2000 nye medlemer i 2018, og litt over 1700 av dei har no betalt kontingenten. Tala viser òg at gjenverving ute i fylka er viktig for å halde på medlemene vi alt har fått, seier Arnestad.

Meir balansert organisasjon

Arnestad viser til at dei nye medlemene gjer Nei til EU meir representative for heile neisida.

– Nei til EUs nye medlemer er litt yngre og i litt større grad kvinner.

– Det gler oss at verving faktisk gjev oss ein betre balansert organisasjon slik at medlemene speglar att den typiske norske EU-motstandaren; ei yngre kvinne!

– Det er sjølvsagt viktig for Nei til EU å organisere så mange som mogleg av nye EU- og EØS-motstandarar no som ordskiftet opnar seg i fagrørsla og fleire og fleire ser kva nye EU-reglar får å seia for faglege rettar og velferdsgode i Noreg.

Vil bli endå fleire

Nei til EU klarte å få medlemsframgang i 2018, men skal framgangen også halde fram i 2019, må heile organisasjonen mobilisere. Generalsekretær Thomas Haug har ei oppmoding til alle medlemer, aktivistar og tillitsvalde i organisasjonen:

– Medlemene er ryggrada i Nei til EU. Vi treng medlemer for å ha ei framleis aktiv grasrot. Kjenner du nokon som du har diskutert EU eller EØS med og som du tror kan ha samme standpunkt som oss i Nei til EU, så må du spørje dei: Vil du bli medlem i Nei til EU?

– Nei til EU har mange medlemer, men gjennomsnittsalderen er høg, og vi har for få kvinner. Difor treng vi fleire unge vaksne, og vi treng kvinner som medlemmer.

Stort bilete: Rådsmøtet i Nei til EU i april 2018 feira at vi hadde fått inn 2000 nye medlemer i løpet av Acer-kampanjen. Foto: Sindre Humberset


Korleis bli medlem?

reLATERT

Se alle arrangementer

Hordaland Nei til EU: Vil ha fleire lokallag og fleire medlemer

04. jan. 2019

Hordaland Nei til EU vil ha fleire medlemer og fleire aktive lokallag. Fylkeslaget vil også skape ei sosial ramme rundt arbeidet.

Vi blir flere!

02. jan. 2019

Nei til EU har flere medlemmer i 2018 enn i 2017 og kan med det skilte med medlemsframgang i året som gikk.

God jul og godt nytt år fra Nei til EU!

21. des. 2018

Nei til EU ønsker deg og dine en god jul og et godt nytt år. Vi tar nå juleferie og er tilbake 2. januar 2019.

Aktivisten: Reidun Berntsen Heggen

20. des. 2018

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Reidun Berntsen Heggen.

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2020

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

11. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

Program

01. nov. 2018

Rammeprogram for Nei til EUs landsmøte, oppdatert 1. november 2018

Kathrine Kleveland tar gjenvalg som leder

31. okt. 2018

Nei til EUs landsmøte 9.–11. november: Valgkomiteen har innstilt på at Kathrine Kleveland fortsetter som leder av Nei til EU for en ny toårsperiode.

Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

24. okt. 2018

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Årsmøte i Troms Nei til EU

20. okt. 2018

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.