Nei til EU hadde medlemsvekst i 2018!

I 2018 gjekk medlemstalet opp, etter fleire år med nedgang. – Vi treng framleis fleire unge, og vi treng kvinner, seier generalsekretær Thomas Haug.

Talet på betalande medlemer i Nei til EU var ved årsskiftet 20 845. Det er 137 fleire enn ved førre årsskiftet. Medlemstalet i Nei til EU auka altså i 2018, etter å ha gått ned kvart år sidan 2010.
Medlemsregisteransvarleg Kjell Arnestad er nøgd med framgangen.

– Det er spesielt ACER-saka som gav oss mange nye medlemer i 2018, og dei aller fleste melde seg inn i første kvartal då EUs energiunion stod sentralt i både Nei til EUs kampanjearbeid og i media.

– Vi fekk i overkant av 2000 nye medlemer i 2018, og litt over 1700 av dei har no betalt kontingenten. Tala viser òg at gjenverving ute i fylka er viktig for å halde på medlemene vi alt har fått, seier Arnestad.

Meir balansert organisasjon

Arnestad viser til at dei nye medlemene gjer Nei til EU meir representative for heile neisida.

– Nei til EUs nye medlemer er litt yngre og i litt større grad kvinner.

– Det gler oss at verving faktisk gjev oss ein betre balansert organisasjon slik at medlemene speglar att den typiske norske EU-motstandaren; ei yngre kvinne!

– Det er sjølvsagt viktig for Nei til EU å organisere så mange som mogleg av nye EU- og EØS-motstandarar no som ordskiftet opnar seg i fagrørsla og fleire og fleire ser kva nye EU-reglar får å seia for faglege rettar og velferdsgode i Noreg.

Vil bli endå fleire

Nei til EU klarte å få medlemsframgang i 2018, men skal framgangen også halde fram i 2019, må heile organisasjonen mobilisere. Generalsekretær Thomas Haug har ei oppmoding til alle medlemer, aktivistar og tillitsvalde i organisasjonen:

– Medlemene er ryggrada i Nei til EU. Vi treng medlemer for å ha ei framleis aktiv grasrot. Kjenner du nokon som du har diskutert EU eller EØS med og som du tror kan ha samme standpunkt som oss i Nei til EU, så må du spørje dei: Vil du bli medlem i Nei til EU?

– Nei til EU har mange medlemer, men gjennomsnittsalderen er høg, og vi har for få kvinner. Difor treng vi fleire unge vaksne, og vi treng kvinner som medlemmer.

Stort bilete: Rådsmøtet i Nei til EU i april 2018 feira at vi hadde fått inn 2000 nye medlemer i løpet av Acer-kampanjen. Foto: Sindre Humberset


Korleis bli medlem?

reLATERT

Se alle arrangementer

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.

Ledig stilling: Økonomi- og administrasjonsrådgiver

20. mars 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Ledig stilling: Økonomi- og administrasjonsrådgiver

20. mars 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Ulf Ulriksen valgt som leder i nyoppstarta Vefsna Nei til EU

25. feb. 2019

På årsmøte i Vefsn Nei til EU den 21. februar ble det vedtatt å slå sammen 3 lokallag i regionen, og det sammenslåtte laget skal hete Vefsna Nei til EU.

Godt møte med Norges Bondelag

14. feb. 2019

Organisasjonsbygging, landbrukspolitikk og Brexit var noen av temaene når Nei til EU tirsdag 12. februar møtte Norges Bondelag.

Bærum Nei til EU - årsmøtedokumenter 2019

12. feb. 2019

Årsmøte i Bærum Nei til EU Bærum Nei til EU har årsmøte 5. mars 2019 kl. 18.00 på Bekkestua bibliotek, rom 2.

Gratulerer Reidun – ny leder i Ungdom mot EU

07. feb. 2019

Reidun Berntsen Heggen ble valgt som ny leder på Ungdom mot EUs landsmøte 3. februar. Allerede et par dager etterpå møttes lederne og generalsekretærene i Ungdom mot EU og Nei til EU til et nyttig og godt kontaktmøte.

Hordaland Nei til EU: Vil ha fleire lokallag og fleire medlemer

04. jan. 2019

Hordaland Nei til EU vil ha fleire medlemer og fleire aktive lokallag. Fylkeslaget vil også skape ei sosial ramme rundt arbeidet.

Vi blir flere!

02. jan. 2019

Nei til EU har flere medlemmer i 2018 enn i 2017 og kan med det skilte med medlemsframgang i året som gikk.

God jul og godt nytt år fra Nei til EU!

21. des. 2018

Nei til EU ønsker deg og dine en god jul og et godt nytt år. Vi tar nå juleferie og er tilbake 2. januar 2019.

Aktivisten: Reidun Berntsen Heggen

20. des. 2018

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Reidun Berntsen Heggen.