Nytt medlems­register gjev nye mogleg­heiter

Gjer endringar i medlemsregisteret sjølv: Nei til EU har i sumar fått nytt medlems­register. Det gjev deg som medlem nye moglegheiter.

EUs GDPR-forordning var årsaka til at vi måtte byta medlemssystem, men vi treng ikkje takka EU for at vi no kan gjera medlemshandteringa betre både for deg og for oss. Vi er veldig glade for å ha fått på plass eit nytt system som er framtidsretta og funksjonelt, Hypersys frå Unicornis AS. Hypersys er utvikla og drive av organisasjonsfolk og er kundeeigd.

Din side

https://neitileu.hypersys.no/ kan du logga deg inn med medlemsnummer (eller e-postadressa dersom du har registrert ho). Første gongen må du klikka «Gløymd passord» for å oppretta nytt. På sida kan du endra adresse og slikt sjølv, og du ser kva som er registrert.

SMS

Om mobilnummeret ditt er registrert, kan du sjekka medlemsstatus, betala kontingentpurring med sms, oppdatera adresse eller e-postadresse ved å senda sms.

Send melding til 2090 med:

  • NEITILEU ADRESSE ny adresse
  • NEITILEU EPOST epostadresse
  • NEITILEU MEDLEM (Du får svar om kontingenten er betalt og kva medlemstype du har)
  • NEITILEU BETAL sum (Mobilrekninga vert belasta med summen du skriv. Skuldar du 395 kr for hovudmedlemskap, sender du MEDLEM BETAL 395. Kontingent vert registrert som betald på under eitt minutt. Hugs på at du må senda meldinga frå mobilnummeret som er registrert hjå oss.)

Meir digitalt

Medlemsregisteret gjev oss no høve til å senda faktura på e-post som pdf, du kan få avtalegiro, og du kan betala med sms-melding. For å få ned kostnadene, vil vi i større grad nytta e-post som førsteval når vi sender ut kontingentgiroen. Har du ikkje e-postadresse registrert eller du ikkje betalar faktura som er sendt på e-post, vil vi senda faktura på papir.

Med det nye medlemsregisteret, vert det enklare å bli fast gjevar med avtalegiro.

Fast gjevar

Nei til EU mottek kvart år mange gåver frå medlemene. Det er viktig for at vi skal halda aktiviteten oppe. Med det nye medlemsregisteret, vert det enklare å bli fast gjevar med avtalegiro. Snart kjem det høve til å registrera kor mykje og kor ofte du vil gje eit bidrag på våre nettsider.

Vi har i mange år hatt ei fast gåveordning, men dei tekniske løysingane våre har skapt utfordringar med å halda dette stabilt. No som vi får eit solid verkty, vil tidlegare gjevarar òg få ny informasjon. Meir informasjon kjem om kort tid til alle hovudmedlemer.

Har du spørsmål eller treng hjelp, ta kontakt på medlem@neitileu.no eller 918 96 930.

Stort bilete: Medlemsregisteransvarlig Kjell Arnestad og organisasjonsrådgiver Karl-Sverre Holdal er glade for å ha eit nytt medlemsregistersystem. Foto: Eivind Formoe

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2020

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

11. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

Program

01. nov. 2018

Rammeprogram for Nei til EUs landsmøte, oppdatert 1. november 2018

Kathrine Kleveland tar gjenvalg som leder

31. okt. 2018

Nei til EUs landsmøte 9.–11. november: Valgkomiteen har innstilt på at Kathrine Kleveland fortsetter som leder av Nei til EU for en ny toårsperiode.

Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

24. okt. 2018

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Årsmøte i Troms Nei til EU

20. okt. 2018

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.

Sakspapir

17. okt. 2018

Her kan du finne sakspapirene til Nei til EUs landsmøte 2018

Arbeid i fylkes- og lokallag

04. okt. 2018

Del 2 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonen Nei til EU

04. okt. 2018

Del 1 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok

04. okt. 2018

Denne organisasjonshåndboken er et verktøy til deg for å gjøre jobben litt enklere.