Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Marianne Nyland ble valgt til møteleder.
Hun la fram styrets beretning. Blant positive hendelser ved fjoråret var stand på Vestfossen-marken og et åpent møte med Per Olaf Lundteigen: "NAV-skandalen og EØS-skandalen"

Regnskapet viser god økonomi. I Nei til EU-regelverket skal halvparten av kontingentpengene gå til fylkesorganisasjonen, som så fordeler videre til lokallag, etter behov.

Et par forslag til vedtektsendringer ble også fremmet. Å kutte ut styrets vararepresentanter ble ikke vedtatt.

Det ble derimot vedtatt at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett. Tidligere valgte lokallagene utsendinger til årsmøtet. Med færre lokallag enn tidligere, ville den gamle regelen betydd at mange av Buskerud Nei til EU sine medlemmer ikke hadde hatt stemmerett via valgte representanter på årsmøtet.

Tilslutt var det valg på nytt styre. De fleste i styret fortsatte, men det ble valgt ny styreleder, et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer. Alle valg var enstemmige.
Det ble vedtatt å gi styret i fullmakt både å utarbeide arbeidsplan og å velge delegater til Nei til EUs landsmøte nå i høst.

Gå til KONTAKT OSS for bilder av styrets medlemmer, eller klikk her.
 


Protokoll
Buskerud Nei til EU årsmøte 2020 på Fossesholm, Vestfossen
09.09.2020 kl. 20.00  

Det var 23 medlemmer til stede.  
Marianne Nyland blei valgt til møteleder.
Tom Ragnar Berg blei valgt til referent.  

 1. Styrets beretning:
  Møteleder leste opp styrets beretning.
  Vedtak: Tatt til orientering.

 2. Regnskap og revisors beretning:
  Regnskapet viser et overskudd på kr 72.146. Beholdningen pr. 31.12.19 er kr 542.836.
  Revisor har revidert regnskapet og funnet det i orden.
  Vedtak: Regnskapet med revisors anmerkning ble opplest og godkjent.

 3. Arbeidsplan:
  Arbeidsplan ikke lagt fram.
  Vedtak: Årsmøtet ga styret tillatelse til å utarbeide arbeidsplan på første styremøte.

 4. Innkomne saker:
  a) Vedtektsendring, forslagsstillere Hilde Glenne og Marianne Nyland:
  Forslag om at styret ikke skal ha vararepresentanter.
  Vedtak: Ikke vedtatt.
  b) Vedtektsendring, forslagsstiller Marianne Nyland:
  Forslag om at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett.
  Vedtak: Vedtatt.

 5. Valg:
  Leder: Jan Christensen (Drammen, ny)
  Nestleder: Marianne Nyland (Kongsberg)
  Styremedlemmer: Kari Vernsskog (Eiker), Tom Ragnar Berg (Ringerike), Cato Christiansen (Ringerike), Tove Blåmoli (Drammen), Tone O. Jansen (Hole), Jon Halvor Ovrum (Ringerike), Tori Kløven (Drammen, ny). 
  Varaer: Jan Ivar Jansen (Hole), Inge Losvik (Ringerike, ny), Jan Egil Bogdanoff (Eiker, ny).
  Revisorer: Kjell Grønhovd (Modum) og Lars Foss (Sigdal).
  Valgkomite: Jon Grøterud (Modum), Egil Chr. Hoen (Eiker) og Astrid Nesthorne (ny, Eiker)
  Landsmøteutsendinger: Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å utpeke landsmøteutsendinger på neste styremøte.
   

Stort bilde i toppen: Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

reLATERT

Se alle arrangementer

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024

19. mars 2024

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024 ble avholdt på Kongsberg 9. mars 2024. Her finner du protokollen fra årsmøtet.

Vedtekter Buskerud Nei til EU

18. mars 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble sist endret på årsmøtet i mars 2024.

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

24. nov. 2023

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Vedsalg og medlemstilbud

17. nov. 2023

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Rogaland Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, eller om du trenger ved og vil støtte oss i vårt arbeid i Rogaland Nei til EU

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

27. okt. 2023

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023

08. okt. 2023

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023 ble avholdt i Folkets Hus i Drammen 25. mars 2023. Her finner du protokollen fra årsmøtet med uttalelsen som ble vedtatt.