Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Møre og Romsdal Nei til EU!

Makteliten følger neppe kongens oppfordring

Nyttårstalen som kongen holdt er inne på noen viktige faktorer for å skape forståelse for rett og galt, «så vi kan oppføre oss ordentlig mot hverandre og ta vare på tilliten mellom oss.»

EØS

Informasjonskampanje om EU og EØS

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Er ikke Norges sjølråderett viktig lenger?

Uttalelser fra årsmøtet 2019

EØS

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"