Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Møre og Romsdal Nei til EU!

Er ikke Norges sjølråderett viktig lenger?

Uttalelser fra årsmøtet 2019

Program Årsmøte 2019

VIDEO
EØS

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

Årsmøtedokumenter 2018

Møre og Romsdal Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 18. august kl. 11:00 – 15:00 på Hotell Seilet, Molde. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene. Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som dei blir ferdige.