Informasjonskampanje om EU og EØS

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Det er lenge siden folkeavstemninga om medlemskap i EU i 1994, og det er tydelig at det er mer behov for informasjon både om hva EØS har ført med seg og hvordan EU fungerer.
I noen måneder framover er det derfor disse korte utsagnene som skal informere folk i fylket, blant annet i form av banner i de største nettavisene i fylket.

Informasjonsbannerne vil blant kunne se slik ut når de dukker opp i avisen på nettet. Budskapene skal gå i loop og vil i første omgang være disse: Lett å lese og lett å huske.

MR01.png

Visste du at?

Norge har beholdt handelsavtalen fra 1973, som uavhengig av EØS-avtalen gir tollfri eksport for alle industrivarer til EU. En undersøkelse viser at nesten 60 prosent av befolkningen tror at en oppsigelse av EØS vil skape tollmurer mot EU.

 

MR02.png

Visste du at?

Dersom EØS-avtalen sies opp, følger det av avtalens artikkel 120 at handelen reguleres av den frihandelsavtalen vi allerede har og WTO-regelverket. Frihandelsavtalen gjelder allerede på forhold som EØS ikke omfatter, og avtalen er oppdatert flere ganger det siste tiåret.

 

MR03.png

Visste du at?

For få år siden var strømprisen i snitt 33 øre pr kWh, og at det koster ca 12 øre å produsere vannkraft i Norge. Nå gjør strømpolitikken med EØS og ACER at vi konkurrerer med utlandet om strømmen vår og at strømprisen tidvis er oppe i 4 -5 kr pr kWh.

 

MR04.png

Visste du at?

I Norge produserer vi normalt årlig over 150 TWh strøm og har et overskudd på ca 15 TWh. I 2022 da det var lite magasinfylling, produserte vi 146 TWh og brukte 124 TWh.

 

MR05.png

Visste du at?

Tidlig på 2000-tallet ble EØS-direktiver om matsminke og barnemat vedtatt i Norge. Det gjorde ca 80 tilsetningsstoffer som lenge hadde vært forbudt i Norge tillatt igjen. Nå ser vi de uheldige konsekvensene av det.

 

MR06.png

Visste du at?

Norge ville som EU-medlem trolig få 13 av 705 representanter i EU-parlamentet, altså 1,8 % av stemmene.

 

MR07.png

Visste du at?

Det er så mye som 30 000 lobbyister i Brussel, som jobber for å påvirke EUs politikk til sin fordel. De fleste organisasjoner har ikke råd til heltidsansatte lobbyister. Det er de store bedriftene som betaler de fleste lobbyfirmaene.

 

MR08.png

Visste du at?

Problemene med sosial dumping økte sterkt i Norge etter innføringen av EØS-avtalen og EUs østutvidelse. LO har krevd at norsk arbeidslovgivning skal ha forrang foran EUs regler, men både i EU og EØS er det slik at EU-reglene går foran nasjonale regler.

Finn dokumentasjon her

For de som ønsker bakgrunnsinformasjon ligger det noen linker her for de som ønsker å sette seg bedre inn i det. Den viktigste er kanskje denne artikkelen av Morten Harper som er utredningsleder i Nei til EU sentralt. Vi merker at folk ikke har fått med seg at Handelsavtalen fra 1973 sikrer Norge tollfri tilgang til EU med våre industrivarer, så denne er det verd å lese:
https://neitileu.no/aktuelt/myten-om-markedet

Ut over det er det utfyllende fakta på disse linkene:
https://loitrondheim.no/de-facto-rapport-om-eos/
Om konsekvenser av øst utvidelse

https://www.de-facto.no/wp-content/uploads/2015/11/201024tredelt-arbeidsliv-endeligdocx.pdf Hele rapporten

https://www.coleurope.eu/lobbyists-and-bureaucrats-brussels
Om at det er ca 30.000 lobbyister i EU.

Meningsmåling om strøm og EØS

Egen meningsmåling i Møre og Romsdal om strøm og EØS og EU. En meningsmåling med tusen intervju som meningsmålingsinstituttet Sentio har gjort på oppdrag for fylkeslaget, viser stor misnøye med strømpolitikken i landet, stor EU-motstand og stor usikkerhet om EØS.

Mest påfallende er det nok at bare 12 prosent i Møre og Romsdal mener det er en god ide å elektrifisere oljeinstallasjoner med strøm fra land. Målingen var utført i desember.

I korthet viser undersøkelsen i Møre og Romsdal dette: 

  • 84% er enig i at Norge må ta tilbake kontroll over norskprodusert strøm. Kun 6% er uenig
  • 77% mener Norge bør innføre makspris på strøm. Kun 11% er mot
  • Kun 12% mener vi bør elektrifiserer oljeinstallasjoner med strøm fra land. 46% er uenig (41% svarer vet ikke her)

Det eneste som splitter folket, som i resten av landet er synet på om en handelsavtale med EU kan erstatte EØS. 28% for, 31% mot og 40% vet ikke.

I spørsmålet om norsk medlemskap i EU er folket i Møre og Romsdal mer negativ enn nordmenn flest:

  • 24% svarer JA til norsk EU-medlemskap. Tilsvarende tall for Norge (november 2023) er 31%
  • 60% svarer NEI til norsk EU-medlemskap. Tilsvarende tall for Norge (november 2023) er 52% 

For fylkeslaget er hensikten med kartleggingen å kunne måle om det er mulig å påvirke opinionen med kortfattet faktainformasjon. Undersøkelse skal nemlig gjentas når den mest aktive delen av infokampanjen er avsluttet.

Målingen finner du her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

EU-borgerne vendte ryggen til EU-valget 

10. juni 2024

Deltagelsen i valget til EU-parlamentet ble igjen svært lavt. Nesten halvparten av velgerne unnlot å bruke stemmeretten. 

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Venter framgang for ytre høyre-partier

05. juni 2024

Den danske Folkebevægelsen mod EU venter at ytre høyre vil gå kraftig fram i EU-parlamentsvalget 6.–9. juni, i en valgkamp som har handlet mest om forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Foran valget til EU-parlamentet

31. mai 2024

Hvilken rolle spiller EU-parlamentet, og hva er forventningene til valget sett fra Danmark? Se webinaret onsdag 5. juni klokka 11.00 her!

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.