Informasjonskampanje om EU og EØS

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Det er lenge siden folkeavstemninga om medlemskap i EU i 1994, og det er tydelig at det er mer behov for informasjon både om hva EØS har ført med seg og hvordan EU fungerer.
I noen måneder framover er det derfor disse korte utsagnene som skal informere folk i fylket, blant annet i form av banner i de største nettavisene i fylket.

Informasjonsbannerne vil blant kunne se slik ut når de dukker opp i avisen på nettet. Budskapene skal gå i loop og vil i første omgang være disse: Lett å lese og lett å huske.

MR01.png

Visste du at?

Norge har beholdt handelsavtalen fra 1973, som uavhengig av EØS-avtalen gir tollfri eksport for alle industrivarer til EU. En undersøkelse viser at nesten 60 prosent av befolkningen tror at en oppsigelse av EØS vil skape tollmurer mot EU.

 

MR02.png

Visste du at?

Dersom EØS-avtalen sies opp, følger det av avtalens artikkel 120 at handelen reguleres av den frihandelsavtalen vi allerede har og WTO-regelverket. Frihandelsavtalen gjelder allerede på forhold som EØS ikke omfatter, og avtalen er oppdatert flere ganger det siste tiåret.

 

MR03.png

Visste du at?

For få år siden var strømprisen i snitt 33 øre pr kWh, og at det koster ca 12 øre å produsere vannkraft i Norge. Nå gjør strømpolitikken med EØS og ACER at vi konkurrerer med utlandet om strømmen vår og at strømprisen tidvis er oppe i 4 -5 kr pr kWh.

 

MR04.png

Visste du at?

I Norge produserer vi normalt årlig over 150 TWh strøm og har et overskudd på ca 15 TWh. I 2022 da det var lite magasinfylling, produserte vi 146 TWh og brukte 124 TWh.

 

MR05.png

Visste du at?

Tidlig på 2000-tallet ble EØS-direktiver om matsminke og barnemat vedtatt i Norge. Det gjorde ca 80 tilsetningsstoffer som lenge hadde vært forbudt i Norge tillatt igjen. Nå ser vi de uheldige konsekvensene av det.

 

MR06.png

Visste du at?

Norge ville som EU-medlem trolig få 13 av 705 representanter i EU-parlamentet, altså 1,8 % av stemmene.

 

MR07.png

Visste du at?

Det er så mye som 30 000 lobbyister i Brussel, som jobber for å påvirke EUs politikk til sin fordel. De fleste organisasjoner har ikke råd til heltidsansatte lobbyister. Det er de store bedriftene som betaler de fleste lobbyfirmaene.

 

MR08.png

Visste du at?

Problemene med sosial dumping økte sterkt i Norge etter innføringen av EØS-avtalen og EUs østutvidelse. LO har krevd at norsk arbeidslovgivning skal ha forrang foran EUs regler, men både i EU og EØS er det slik at EU-reglene går foran nasjonale regler.

Finn dokumentasjon her

For de som ønsker bakgrunnsinformasjon ligger det noen linker her for de som ønsker å sette seg bedre inn i det. Den viktigste er kanskje denne artikkelen av Morten Harper som er utredningsleder i Nei til EU sentralt. Vi merker at folk ikke har fått med seg at Handelsavtalen fra 1973 sikrer Norge tollfri tilgang til EU med våre industrivarer, så denne er det verd å lese:
https://neitileu.no/aktuelt/myten-om-markedet

Ut over det er det utfyllende fakta på disse linkene:
https://loitrondheim.no/de-facto-rapport-om-eos/
Om konsekvenser av øst utvidelse

https://www.de-facto.no/wp-content/uploads/2015/11/201024tredelt-arbeidsliv-endeligdocx.pdf Hele rapporten

https://www.coleurope.eu/lobbyists-and-bureaucrats-brussels
Om at det er ca 30.000 lobbyister i EU.

Meningsmåling om strøm og EØS

Egen meningsmåling i Møre og Romsdal om strøm og EØS og EU. En meningsmåling med tusen intervju som meningsmålingsinstituttet Sentio har gjort på oppdrag for fylkeslaget, viser stor misnøye med strømpolitikken i landet, stor EU-motstand og stor usikkerhet om EØS.

Mest påfallende er det nok at bare 12 prosent i Møre og Romsdal mener det er en god ide å elektrifisere oljeinstallasjoner med strøm fra land. Målingen var utført i desember.

I korthet viser undersøkelsen i Møre og Romsdal dette: 

  • 84% er enig i at Norge må ta tilbake kontroll over norskprodusert strøm. Kun 6% er uenig
  • 77% mener Norge bør innføre makspris på strøm. Kun 11% er mot
  • Kun 12% mener vi bør elektrifiserer oljeinstallasjoner med strøm fra land. 46% er uenig (41% svarer vet ikke her)

Det eneste som splitter folket, som i resten av landet er synet på om en handelsavtale med EU kan erstatte EØS. 28% for, 31% mot og 40% vet ikke.

I spørsmålet om norsk medlemskap i EU er folket i Møre og Romsdal mer negativ enn nordmenn flest:

  • 24% svarer JA til norsk EU-medlemskap. Tilsvarende tall for Norge (november 2023) er 31%
  • 60% svarer NEI til norsk EU-medlemskap. Tilsvarende tall for Norge (november 2023) er 52% 

For fylkeslaget er hensikten med kartleggingen å kunne måle om det er mulig å påvirke opinionen med kortfattet faktainformasjon. Undersøkelse skal nemlig gjentas når den mest aktive delen av infokampanjen er avsluttet.

Målingen finner du her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Union og utopia

28. feb. 2024

Hva kunne vært mulig med et ganske annet politisk flertall i EU?

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Naturen taper på et mineralkappløp

26. jan. 2024

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Brussel skviser hardere

18. des. 2023

Hvem vil høste politisk gevinst om EU finner fram igjen skjemaene sine for økonomisk innstramming?

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.