Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Det har vært ulik aktivitet i lagene, og høsten 2016 blei det holdt et «sonderingsmøte» på Sortland med representanter fra kommunelagene om hvorvidt et regionlag var ønskelig og om arbeidet med dette skulle settes i gang. Nordland Nei til EU samt Nei til EU sentralt har gitt uttrykk for at dette er en god veg å gå. Etter de tilstedeværendes ønske er vi nå i havn. Lørdag 6. oktober blei et interimsstyre valgt. Dette skal fungere fram til årsmøtet som skal holdes innen utgangen av februar 2019.

Leder i interimsstyret er Freydis Finnseth Jensen. Unn Halvorsen er sekretær og Mattis Mathisen er kasserer. Bjørn Vollan og Judith Gundersen er styremedlemmer. Av disse er Judith Gundersen fra Lødingen mens de øvrige er fra det tidligere Sortlandslaget. Varamedlemmer er Yngvar Gustavsen fra Øksnes og Brit Røthe fra Sortland.

Det formelle vedtaket om stiftelsen av regionlaget er det årsmøtet som gjør. Årsmøtet velger også styre. Det er fint om medlemmer i regionen melder inn til oss om de kan tenke seg å være med i et styre eller delta på annet vis. Det vil lette arbeidet for oss i interimsstyret med å finne villige kandidater. Sammen er vi sterke, og jo flere vi er, jo flere ideer til god jobbing kommer fram.

Sortlandslaget har tidligere arrangert åpne møter om direktiver som har negative konsekvenser for landet vårt. Vi har beflitta oss på å bruke innledere som har hatt solid kunnskap om temaet. Dette er noe regionlaget vil fortsette med. Medlemmer som liker å diskutere, er velkomne til å stå på stand, gjerne i området der en bor, for å sette EU/EØS og konsekvensene av disse på dagsorden.

Medlemmer som ikke ønsker å være aktive, er sjølsagt også velkomne. Det å være medlem i seg sjøl, er et aktivt valg. Det trygger økonomien til organisasjonen. Det er medlemsmassen som er grunnlaget for den aktiviteten som Nei til EU sentralt kan ha.

Nei til EU sloss for at demokratiet vårt ikke skal smuldre bort gjennom de implementeringene i norske lover som skjer gjennom direktiver fra EU gjennom EØS, store og små, godtatt av et flertall på Stortinget som ikke tar hensyn til et nei i folkeflertallet.

Alle medlemmer i Nei til EU i Vesterålen og Lødingen ønskes velkommen i det nye regionlaget. Ta gjerne kontakt om det er noe innafor vårt arbeidsområde vi bør fokusere på.

Ta kontakt:

Stort bilde: Interimstyret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU består av: Leder Freydis Finnseth Jensen, Sekretær Unn Halvorsen, Kasserer, Mattis Mathisen og styremedlemmene Judith Gundersen og Bjørn Vollan. (Foto: Roger Vagle)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nye medlemmer på Bondetinget

12. juni 2019

Å produsere mat er ingen privatsak. Det er mer og mer en allmenninteresse, sa Bondelagets leder Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøte på Lillehammer 5. juni, der tillitsvalgte fra hele landet satte hverandre i stevne.

25 år sidan Nei til EU-kampanjestart

11. juni 2019

11. juni 1994 starta den den store kampanjen for å få folk til å seie nei til norsk EU-medlemskap. I Trondheim var det stort folketog gjennom gatene og ein stappfull Nidarøhall med mange talarar.

Sosial og nyttig stabssamling

07. juni 2019

3. og 4. juni var det stabssamling for Nei til EU på Nesodden. Staben diskuterte blant annet temaene landbruk og EU, satire og politikk, lokalvalget og 25 årsjubileum for EU-avstemningen i 1994.

25 år siden folkets nei

06. juni 2019

28. november 2019 er det 25 år siden folket sa nei til EU i en folkeavstemning. Nei til EU skal feire jubileet gjennom hele året, og vi runder av med en stor fest 29. november.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Ny økonomi- og administrasjonsrådgiver i Nei til EU

29. mai 2019

Marte Gjestvang Olimb kommer fra jobben som generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, og har tidligere hatt verv i organisasjon.

Arbeidsutvalget hjemme hos Kathrine

29. mai 2019

Den siste tirsdagen i mai hadde leder Kathrine Kleveland invitert til møte på gården Bergan i Hillestad.

Fylkesledersamling med fokus på organisasjonsarbeid

24. mai 2019

25 deltagere var påmeldt på Nei til EUs fylkesledersamling 24. mai på «Bruket» i Schweigaards gate i Oslo.

Ungdom mot EU hjelper danske Folkebevægelsen mod EU

23. mai 2019

Fem unge norske EU-motstandere har tatt veien til Danmark for å føre kampanje for Folkebevægelsen mod EU.

Vervekampanjen 2019: Kathrine vervet sju nye medlemmer

13. mai 2019

– Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier Nei til EU-lederen.

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.