Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Det har vært ulik aktivitet i lagene, og høsten 2016 blei det holdt et «sonderingsmøte» på Sortland med representanter fra kommunelagene om hvorvidt et regionlag var ønskelig og om arbeidet med dette skulle settes i gang. Nordland Nei til EU samt Nei til EU sentralt har gitt uttrykk for at dette er en god veg å gå. Etter de tilstedeværendes ønske er vi nå i havn. Lørdag 6. oktober blei et interimsstyre valgt. Dette skal fungere fram til årsmøtet som skal holdes innen utgangen av februar 2019.

Leder i interimsstyret er Freydis Finnseth Jensen. Unn Halvorsen er sekretær og Mattis Mathisen er kasserer. Bjørn Vollan og Judith Gundersen er styremedlemmer. Av disse er Judith Gundersen fra Lødingen mens de øvrige er fra det tidligere Sortlandslaget. Varamedlemmer er Yngvar Gustavsen fra Øksnes og Brit Røthe fra Sortland.

Det formelle vedtaket om stiftelsen av regionlaget er det årsmøtet som gjør. Årsmøtet velger også styre. Det er fint om medlemmer i regionen melder inn til oss om de kan tenke seg å være med i et styre eller delta på annet vis. Det vil lette arbeidet for oss i interimsstyret med å finne villige kandidater. Sammen er vi sterke, og jo flere vi er, jo flere ideer til god jobbing kommer fram.

Sortlandslaget har tidligere arrangert åpne møter om direktiver som har negative konsekvenser for landet vårt. Vi har beflitta oss på å bruke innledere som har hatt solid kunnskap om temaet. Dette er noe regionlaget vil fortsette med. Medlemmer som liker å diskutere, er velkomne til å stå på stand, gjerne i området der en bor, for å sette EU/EØS og konsekvensene av disse på dagsorden.

Medlemmer som ikke ønsker å være aktive, er sjølsagt også velkomne. Det å være medlem i seg sjøl, er et aktivt valg. Det trygger økonomien til organisasjonen. Det er medlemsmassen som er grunnlaget for den aktiviteten som Nei til EU sentralt kan ha.

Nei til EU sloss for at demokratiet vårt ikke skal smuldre bort gjennom de implementeringene i norske lover som skjer gjennom direktiver fra EU gjennom EØS, store og små, godtatt av et flertall på Stortinget som ikke tar hensyn til et nei i folkeflertallet.

Alle medlemmer i Nei til EU i Vesterålen og Lødingen ønskes velkommen i det nye regionlaget. Ta gjerne kontakt om det er noe innafor vårt arbeidsområde vi bør fokusere på.

Ta kontakt:

Stort bilde: Interimstyret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU består av: Leder Freydis Finnseth Jensen, Sekretær Unn Halvorsen, Kasserer, Mattis Mathisen og styremedlemmene Judith Gundersen og Bjørn Vollan. (Foto: Roger Vagle)

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2020

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

11. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

Program

01. nov. 2018

Rammeprogram for Nei til EUs landsmøte, oppdatert 1. november 2018

Kathrine Kleveland tar gjenvalg som leder

31. okt. 2018

Nei til EUs landsmøte 9.–11. november: Valgkomiteen har innstilt på at Kathrine Kleveland fortsetter som leder av Nei til EU for en ny toårsperiode.

Årsmøte i Troms Nei til EU

20. okt. 2018

Troms Nei til EU holdt årsmøte i Tromsø 20. oktober. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker holdt Helle Hagenau et innlegg der hun kom inn på ulike tema, slik som Ut av EØS, Brexit, ACER-søksmål, jernbanepakke 4, ESAs overprøving av bestemmelser i verftsoverenskomsten samt EØS som tema i valgkampen i 2019.

Sakspapir

17. okt. 2018

Her kan du finne sakspapirene til Nei til EUs landsmøte 2018

Arbeid i fylkes- og lokallag

04. okt. 2018

Del 2 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonen Nei til EU

04. okt. 2018

Del 1 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok

04. okt. 2018

Denne organisasjonshåndboken er et verktøy til deg for å gjøre jobben litt enklere.

Fylkesledersamling med fokus på jernbanepakka

01. okt. 2018

30 engasjerte deltagere var påmeldt Nei til EUs fylkesledersamling 28. september.