Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Det har vært ulik aktivitet i lagene, og høsten 2016 blei det holdt et «sonderingsmøte» på Sortland med representanter fra kommunelagene om hvorvidt et regionlag var ønskelig og om arbeidet med dette skulle settes i gang. Nordland Nei til EU samt Nei til EU sentralt har gitt uttrykk for at dette er en god veg å gå. Etter de tilstedeværendes ønske er vi nå i havn. Lørdag 6. oktober blei et interimsstyre valgt. Dette skal fungere fram til årsmøtet som skal holdes innen utgangen av februar 2019.

Leder i interimsstyret er Freydis Finnseth Jensen. Unn Halvorsen er sekretær og Mattis Mathisen er kasserer. Bjørn Vollan og Judith Gundersen er styremedlemmer. Av disse er Judith Gundersen fra Lødingen mens de øvrige er fra det tidligere Sortlandslaget. Varamedlemmer er Yngvar Gustavsen fra Øksnes og Brit Røthe fra Sortland.

Det formelle vedtaket om stiftelsen av regionlaget er det årsmøtet som gjør. Årsmøtet velger også styre. Det er fint om medlemmer i regionen melder inn til oss om de kan tenke seg å være med i et styre eller delta på annet vis. Det vil lette arbeidet for oss i interimsstyret med å finne villige kandidater. Sammen er vi sterke, og jo flere vi er, jo flere ideer til god jobbing kommer fram.

Sortlandslaget har tidligere arrangert åpne møter om direktiver som har negative konsekvenser for landet vårt. Vi har beflitta oss på å bruke innledere som har hatt solid kunnskap om temaet. Dette er noe regionlaget vil fortsette med. Medlemmer som liker å diskutere, er velkomne til å stå på stand, gjerne i området der en bor, for å sette EU/EØS og konsekvensene av disse på dagsorden.

Medlemmer som ikke ønsker å være aktive, er sjølsagt også velkomne. Det å være medlem i seg sjøl, er et aktivt valg. Det trygger økonomien til organisasjonen. Det er medlemsmassen som er grunnlaget for den aktiviteten som Nei til EU sentralt kan ha.

Nei til EU sloss for at demokratiet vårt ikke skal smuldre bort gjennom de implementeringene i norske lover som skjer gjennom direktiver fra EU gjennom EØS, store og små, godtatt av et flertall på Stortinget som ikke tar hensyn til et nei i folkeflertallet.

Alle medlemmer i Nei til EU i Vesterålen og Lødingen ønskes velkommen i det nye regionlaget. Ta gjerne kontakt om det er noe innafor vårt arbeidsområde vi bør fokusere på.

Ta kontakt:

Stort bilde: Interimstyret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU består av: Leder Freydis Finnseth Jensen, Sekretær Unn Halvorsen, Kasserer, Mattis Mathisen og styremedlemmene Judith Gundersen og Bjørn Vollan. (Foto: Roger Vagle)

reLATERT

Se alle arrangementer

Godt møte med Norges Bondelag

14. feb. 2019

Organisasjonsbygging, landbrukspolitikk og Brexit var noen av temaene når Nei til EU tirsdag 12. februar møtte Norges Bondelag.

Bærum Nei til EU - årsmøtedokumenter 2019

12. feb. 2019

Årsmøte i Bærum Nei til EU Bærum Nei til EU har årsmøte 5. mars 2019 kl. 18.00 på Bekkestua bibliotek, rom 2.

Gratulerer Reidun – ny leder i Ungdom mot EU

07. feb. 2019

Reidun Berntsen Heggen ble valgt som ny leder på Ungdom mot EUs landsmøte 3. februar. Allerede et par dager etterpå møttes lederne og generalsekretærene i Ungdom mot EU og Nei til EU til et nyttig og godt kontaktmøte.

Hordaland Nei til EU: Vil ha fleire lokallag og fleire medlemer

04. jan. 2019

Hordaland Nei til EU vil ha fleire medlemer og fleire aktive lokallag. Fylkeslaget vil også skape ei sosial ramme rundt arbeidet.

Nei til EU hadde medlemsvekst i 2018!

04. jan. 2019

I 2018 gjekk medlemstalet opp, etter fleire år med nedgang. – Vi treng framleis fleire unge, og vi treng kvinner, seier generalsekretær Thomas Haug.

Vi blir flere!

02. jan. 2019

Nei til EU har flere medlemmer i 2018 enn i 2017 og kan med det skilte med medlemsframgang i året som gikk.

God jul og godt nytt år fra Nei til EU!

21. des. 2018

Nei til EU ønsker deg og dine en god jul og et godt nytt år. Vi tar nå juleferie og er tilbake 2. januar 2019.

Aktivisten: Reidun Berntsen Heggen

20. des. 2018

Standpunkt vil bli betre kjend med aktivistar og tillitsvalde. I dette nummeret presenterer vi Reidun Berntsen Heggen.

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2020

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

11. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.