Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Det har vært ulik aktivitet i lagene, og høsten 2016 blei det holdt et «sonderingsmøte» på Sortland med representanter fra kommunelagene om hvorvidt et regionlag var ønskelig og om arbeidet med dette skulle settes i gang. Nordland Nei til EU samt Nei til EU sentralt har gitt uttrykk for at dette er en god veg å gå. Etter de tilstedeværendes ønske er vi nå i havn. Lørdag 6. oktober blei et interimsstyre valgt. Dette skal fungere fram til årsmøtet som skal holdes innen utgangen av februar 2019.

Leder i interimsstyret er Freydis Finnseth Jensen. Unn Halvorsen er sekretær og Mattis Mathisen er kasserer. Bjørn Vollan og Judith Gundersen er styremedlemmer. Av disse er Judith Gundersen fra Lødingen mens de øvrige er fra det tidligere Sortlandslaget. Varamedlemmer er Yngvar Gustavsen fra Øksnes og Brit Røthe fra Sortland.

Det formelle vedtaket om stiftelsen av regionlaget er det årsmøtet som gjør. Årsmøtet velger også styre. Det er fint om medlemmer i regionen melder inn til oss om de kan tenke seg å være med i et styre eller delta på annet vis. Det vil lette arbeidet for oss i interimsstyret med å finne villige kandidater. Sammen er vi sterke, og jo flere vi er, jo flere ideer til god jobbing kommer fram.

Sortlandslaget har tidligere arrangert åpne møter om direktiver som har negative konsekvenser for landet vårt. Vi har beflitta oss på å bruke innledere som har hatt solid kunnskap om temaet. Dette er noe regionlaget vil fortsette med. Medlemmer som liker å diskutere, er velkomne til å stå på stand, gjerne i området der en bor, for å sette EU/EØS og konsekvensene av disse på dagsorden.

Medlemmer som ikke ønsker å være aktive, er sjølsagt også velkomne. Det å være medlem i seg sjøl, er et aktivt valg. Det trygger økonomien til organisasjonen. Det er medlemsmassen som er grunnlaget for den aktiviteten som Nei til EU sentralt kan ha.

Nei til EU sloss for at demokratiet vårt ikke skal smuldre bort gjennom de implementeringene i norske lover som skjer gjennom direktiver fra EU gjennom EØS, store og små, godtatt av et flertall på Stortinget som ikke tar hensyn til et nei i folkeflertallet.

Alle medlemmer i Nei til EU i Vesterålen og Lødingen ønskes velkommen i det nye regionlaget. Ta gjerne kontakt om det er noe innafor vårt arbeidsområde vi bør fokusere på.

Ta kontakt:

Stort bilde: Interimstyret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU består av: Leder Freydis Finnseth Jensen, Sekretær Unn Halvorsen, Kasserer, Mattis Mathisen og styremedlemmene Judith Gundersen og Bjørn Vollan. (Foto: Roger Vagle)

reLATERT

Se alle arrangementer

Minneord: Guro Fjellanger er død

24. april 2019

For ettertiden vil hun stå som en av de viktigste aktørene i den norske EU-kampen. Folkets rett til selv å bestemme sin framtid hadde seiret, skriver Arne Langset og Dag Seierstad.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

Guro Fjellanger (55) er død

16. april 2019

Som generalsekretær fra 1990 til 1995 ledet Guro Fjellanger organisasjonsbygging i Nei til EU mot folkeavstemningen i 1994.

Vil du bli vår nye kollega?

11. april 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

EØS – ei verktøykasse for sosial dumping

05. april 2019

– Dersom jasida har rett i at det ikkje finst alternativ til EØS så forstår eg ikkje kvifor dei er så redde for ei utgreiing om alternativa, sa Roar Abrahamsen, leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet, og som no går mot EØS-avtalen.

Matnyttig lunsj med Småbrukarlaget

04. april 2019

Det føltes helt riktig å dele et måltid sammen, da Nei til EU var heldig å bli invitert på brødskiver og norskprodusert pålegg hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag i lunsjen nylig.

Grunnskolering i organisasjon

01. april 2019

Innledning om grunnskolering i organisasjon i Nei til EU.

Hold av datoen. Det blir fest!

29. mars 2019

25 år siden folkeavstemningen i 1994.

Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

27. mars 2019

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

– Er dere klare for å bygge et enda sterkere Nei til EU?

22. mars 2019

– Fra 22. april til 6. mai kjøres det verve og aktivitetsuker i hele organisasjonen, sier Karl-Sverre Holdal, organisasjonsrådgiver og verveansvarlig i Nei til EU.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.